Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2020 ROK /

BIP

Treść

» Razem można więcej

W ramach akcji „List od Mikołaja”, wolontariusze z  naszego powiatu przygotowali świąteczne paczki dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz dla personelu i pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia – 22 grudnia, korzystając z uprzejmości starosty i dzięki grantowi przyznanemu przez firmy Danone i Żywiec Zdrój, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17, wolontariusze przygotowali paczki, które tego samego dnia zostały dostarczone do obu instytucji objętych projektem.

Założeniem inicjatywy było przede wszystkim przekazanie pozytywnej energii w czasach pandemii, podarowanie namiastki przeżywania tradycyjnych świąt Bożego Narodzenia osobom z DPS-u oraz pacjentom naszego szpitala, jak również okazanie wyrazów wsparcia i podziękowania personelowi medycznemu walczącemu z COVID-19. Nad akcją czuwała pani Jolanta Sas-Wisłocka – przedstawiciel firmy Danone.

Podarunki składały się z kartek świątecznych, które przygotowali uczniowie szkół z Radziejowa, życzeń od wolontariuszy akcji oraz pierniczków, które upiekli rolnicy Danone i panie z Kół Gospodyń Wiejskich. W pakowaniu tych drobnych upominków brały udział m.in. uczennice Zespołu Szkół Mechanicznych oraz przedstawiciele naszych radziejowskich komend Policji oraz Straży Pożarnej.

W akcję w naszym powiecie, oprócz starostwa, zaangażowane były wszystkie szkoły średnie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa, Straży Pożarnej, rolnicy współpracujący z firmą Danone, Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej i Byczyny Kolonia oraz wolontariusze HOPE.

Mamy nadzieję, że drobne upominki wywołają uśmiech na twarzach obdarowanych. W tym roku, rzeczywistość nie pozwoliła się ze wszystkimi spotkać, kolędować i spędzić wspólnie Wigilii, dlatego wolontariusze pragną, by każdy obdarowany pomyślał, że są ludzie, którzy dobrze życzą, dostrzegają ciężką pracę i chcą dać wsparcie, ale też chcą pokazać, że pamiętają, życzą jak najlepiej i dziękują.

» XVIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 29 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) przyjęcie ślubowania od nowo powołanego radnego

c) ustalenie quorum,

d) przyjęcie porządku obrad,

e) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji.

5. Uchwalenie budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028:

a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,

b) przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2021 r.

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028.

6. Przerwa.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru członka Zarządu Powiatu,

- zgłoszenie kandydata przez Starostę

- wybór komisji skrutacyjnej,

- głosowanie tajne,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej.

b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

c) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2021 rok,

d) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2021 rok,

e) delegowania radnych Rady Powiatu w Radziejowie na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

g) zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

h) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok,

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020 – 2028,

j) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2810C Byczyna – Osięciny,

k) udzielenia dotacji Gminie Osięciny na dofinansowanie organizacji Powiatowo – Gminno - Parafialnych Dożynek.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

  • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-12-23

» Powiatowy konkurs literacki i plastyczny „Najpiękniejsza tradycja kujawska”

Dnia 14 grudnia w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w IV. edycji konkursu powiatowego, współfinansowanego ze środków Starostwa Radziejowskiego, pt. „Najpiękniejsza tradycja kujawska”. Zmagania konkursowe toczyły się od września do listopada 2020 r., w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie,  a nad organizacją całości zmagań czuwały: p. Katarzyna Olszta-Zielińska – nauczyciel plastyki, muzyki i logopeda oraz p. Katarzyna Kempara – nauczyciel języka polskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze zgłoszonych szkół podstawowych z powiatu radziejowskiego. Rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III SP,  klasy IV-VI SP oraz klasy VII-VIII SP.

W skład jury, oceniających zgłoszone prace, weszli:

KONKURS PLASTYCZNY: Anna Rosińska, Tomasz Zieliński, Katarzyna Olszta-Zielińska

KONKURS LITERACKI: Anna Rosińska, Katarzyna Kempara

Przy ocenianiu prac jury brało pod uwagę przede wszystkim zgodność z tematem oraz estetykę wykonania. Dodatkowo w konkursie plastycznym oceniano samodzielność pracy, a w konkursie literackim – odpowiednie dobranie formy wypowiedzi, poprawność językową zapisu oraz zasób słownictwa.

Do udziału w konkursie zgłoszono łącznie około 75 prac, w tym około 65 prac plastycznych i 10 literackich. Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

KONKURS PLASTYCZNY:

Kategoria klas I-III SP

I miejsce – Oskar Dankowski (PSP Dębołęka)

II miejsce – Miłosz Szpadziński (MZS Radziejów)

III miejsce – Julia Gosztkowska (PSP Dębołęka)

Wyróżnienie – Nadia Kardasz (MZS Radziejów)

Kategoria klas IV-VI SP

I miejsce – Wiktor Konieczyński (PSP Dębołęka)

II miejsce – Wojciech Makowski (NSP Pocierzyn)

III miejsce – Magdalena Lewandowska (NSP Pocierzyn)

Wyróżnienia: Małgorzata Racinowska (PSP Dębołęka)

Bartłomiej Małkowski (NSP Pocierzyn)

Kategoria klas VII-VIII SP

I miejsce – Stella Dominiak i Cezary Michalski (ZSiP Ośrodek Szkol.-Wych. Radziejów)

II miejsce – Kacper Wiśniewski (NSP Pocierzyn)

III miejsce – Łukasz Wysocki (ZSiP Ośrodek Szkol.-Wych. Radziejów)

Wyróżnienia:
Adrian Osiecki (ZSiP Ośrodek Szkol.-Wych. Radziejów)

Karina Sobieraj, Grzegorz Michalak, Gracjan Popowski (ZSiP Ośrodek Szkol.-Wych. Radziejów) 

KONKURS LITERACKI:

Kategoria klas IV-VI SP

I miejsce – Wojciech Makowski (NSP Pocierzyn)

II miejsce – Jakub Hoły (NSP Pocierzyn)

III miejsce – Patrycja Skowrońska (NSP Pocierzyn)

Wyróżnienia:

Magdalena Jasińska (NSP Pocierzyn)

Ksavier Mroczkowski (NSP Pocierzyn)

Kategoria klas VII-VIII SP

I miejsce – Natalia Dąbrowska (PSP Dębołęka)

II miejsce – Sandra Olczak (NSP Pocierzyn)

III miejsce – Marta Chenc (NSP Pocierzyn)

Wyróżnienie: Oliwia Dzierżawska (NSP Pocierzyn)

Wszyscy laureaci (miejsca I-III) otrzymali nagrody rzeczowe związane z tematyką folkloru oraz dyplomy, a osoby wyróżnione – dyplomy.

Na wszystkich przybyłych czekały słodkie upominki ufundowane przez Stowarzyszenie. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zakupione zostały ze środków finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Katarzyna Kempara

Katarzyna Olszta - Zielińska

» Budowa kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej

Jazda na rowerze i długie spacery to fizyczne aktywności, z których coraz chętniej korzystają mieszkańcy powiatu radziejowskiego. Zarząd powiatu w Radziejowie, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych rowerzystów oraz pieszych angażuje się w budowę ścieżek, zapewniających taki sposób spędzania wolnego czasu.

W ostatnim czasie zakończyła się realizacja rozbudowy odcinka drogi powiatowej Radziejów – Bytoń (ul. Armii Krajowej), na którą powiat przeznaczył środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W jej ramach wykonano nową nawierzchnię asfaltową, zamontowano oświetlenie, ale przede wszystkim - wzdłuż lasu - zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową, która pozwala spokojnie i bez ryzyka poruszać się podczas rekreacji w okolicach miasta powiatowego. Tym razem zarząd, stawiając sobie za jeden z priorytetów połączenie takimi traktami gmin, zaopiniował pozytywnie i postanowił zaangażować się w budowę ścieżki od Radziejowa w stronę Piotrkowa Kujawskiego. Plany przewidują na razie wykonanie 1 km trasy. Inwestycja ma być realizowana pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej”. Projekt przygotowała firma PROBUD z Inowrocławia.

Ponadto, powiat przeznaczy również środki na budowę podobnej ścieżki w Połajewie, przy drodze powiatowej Piotrków Kujawski – Przewóz.

» Autobus dla niepełnosprawnych

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiat radziejowski zakupił nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. Oficjalne przekazanie pojazdu nastąpiło 14 grudnia br. na parkingu starostwa przy ul. Kościuszki 17.

Zakupiony 19-osobowy autobus  został przystosowany do bezpiecznego przewozu niepełnosprawnych osób z terenu powiatu. Autobus posiada niezbędne systemy bezpieczeństwa, a także wyposażony jest w dodatkowe udogodnienia mające na celu zwiększenie ochrony podróżujących, m.in.: dwa miejsca do przewozu osób na wózku inwalidzkim oraz rampę manualną do załadunku wózka inwalidzkiego, zamocowaną wewnątrz pojazdu przy tylnych drzwiach. Oryginalne drzwi pasażera zostały zaadaptowane do tego, by ułatwić niepełnosprawnym wejście do pojazdu - podwójny obniżony stopień wejściowy i wypłaszczenie podłogi przy stopniach wejściowych.

Nowe auto zostało zakupione przy szczególnym zaangażowaniu starosty - Jarosława Kołtuniaka i pracowników Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu. Transakcja nastąpiła w ramach realizacji projektu: Likwidacja barier transportowych - „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  dofinansowanego ze środków PFRON. Całkowity koszt autobusu wyniósł 268 755, 00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 70%, środki własne powiatu zaś - 30%.