Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Nieodpłatna pomoc prawna / Aktualności 2019 rok /

BIP

Treść

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniach:

- 8 stycznia 2020 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 16:00 - 20:00,

- 13 stycznia 2020 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 16:00 - 20:00.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 11 grudnia 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 16:00 - 20:00.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 29 listopada 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 7:30 - 11:30.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 12 listopada 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 7:30 - 11:30.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 31 października 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 7:30 - 11:30.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 7 października 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 16:00 - 20:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w NPP Dobre będzie świadczona w dniu 1 października 2019 roku w godzinach 7:30 - 15:30 natomiast we wtorek 8 października 2019 roku dyżuru nie będzie.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 9 października 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 16:00 - 20:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 26 września 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 7:30 - 11:30. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 2 września 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 15:00 - 19:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 21 sierpnia 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 15:00 - 19:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Dyżury w miesiącu sierpniu 2019 roku w Urzędzie Gminy w Dobrem będą świadczone w dniach:

1) 13.08.2019 roku (wtorek) - w godzinach 07:30 - 11:30,

2) 20.08.2019 roku (wtorek) - w godzinach 10:00 - 18:00,

3) 27.08.2019 roku (wtorek) - w godzinach 07:30 - 11:30.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 28 sierpnia 2019 roku (dyżur w Radziejowie) w godzinach 16:00 - 20:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 11 czerwca 2019 roku w godzinach 13:00 - 17:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Informuję, że dyżury w miesiącu czerwcu 2019 roku w NPP Topólka będą świadczone w dniach:

1) 4.06.2019 roku (wtorek) - w godzinach 07:30 - 11:30,

2) 11.06.2019 roku (wtorek) - w godzinach 07:30 - 11:30,

3) 19.06.2019 roku (środa) - w godzinach 07:30 - 11:30,

4) 24.06.2019 roku (poniedziałek) - w godzinach 07:30 - 11:30.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 28 maja 2019 roku w godzinach 7:30 - 11:30. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 20 maja 2019 roku w godzinach 9:30 - 13:30. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Osięcinach świadczona będzie w dniu 17 maja 2019 roku w godzinach 7:30 - 11:30. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Informuję, że dyżury w miesiącu maju 2019 roku w NPP Topólka będą świadczone w dniach:

1) 8.05.2019 roku - w godzinach 07:30 - 11:30,

2) 13.05.2019 roku - w godzinach 08:00 - 14:00,

3) 23.05.2019 roku - w godzinach 07:30 - 09:30,

4) 27.05.2019 roku - w godzinach 07:30 - 11:30.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 6 maja 2019 roku w godzinach 16:00 - 20:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 17 kwietnia 2019 roku w godzinach 13:00 - 17:00. 

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Informuję, że dyżur w miesiącu kwietniu 2019 roku w NPP w Topólce będą świadczone w dniach:

1) 18.04.2019 roku - w godzinach 7:30 - 11:30

2) 23.04.2019 roku - w godzinach 7:30 - 11:30

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Informuję, że dyżury w miesiącu kwietniu 2019 roku w NPP Dobre będą świadczone w dniach:

1) 16.04.2019 roku - w godzinach 10:30 - 17:00

2) 23.04.2019 roku - w godzinach 10:30 - 17:00

3) 30.04.2019 roku - w godzinach 10:30 - 17:30

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Informuję, że dyżur z dnia 27.03.2019 roku w NPP Topólka jest przeniesiony na dzień 28.03.2019 roku od godziny 7:15 do godziny 11:15.

» Informacja - zmiana godzin nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 20 marca 2019 roku w godzinach 16:00 - 20:00. 

» Informacja - zmiana godzin

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 14 marca 2019 roku w godzinach 07:30 - 11:30. 

» Godziny przyjęć w 2019 roku

» Nieodpłatna pomoc prawna - informacja

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a w przypadku spraw karnych – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,

4) pomoc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo - administracyjne,

5) pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która:

1) od 1 stycznia 2019 r. o dostępie do tych usług dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

2) posiada Kartę Dużej Rodziny;

3) uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;

6) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach określonych wyżej wymienioną ustawą.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka