Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

» Powiatowy Konkurs Plastyczny-Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ogłasza

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY – „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” .

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem  i działalnością Papieża Św. Jana Pawła II, kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II oraz promowanie młodych talentów.

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z powiatu radziejowskiego. Prace konkursowe będą oceniane w  trzech kategoriach:
- kategoria I: dzieci przedszkolne
- kategoria II:  klasy I - III szkoły podstawowej
- kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność  Św. Jana Pawła II) w formacie A3 w technice malarstwo rysunek, wydzieranka, wyklejanka lub kolaż.

Termin składania prac do 20 kwietnia 2020 r.

W załączniku regulamin konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

» Bezpłatne badania mammograficzne w lutym- Radziejów i Dobre

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Radziejów – 18 lutego 2020 w godzinach od 8.00 do 12.30 przy Radziejowskim Domu Kultury, ul. Objezdna 40

 

Dobre – 18 lutego 2020 w godzinach od 13.30 do 18.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 6

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

 

» Urząd Marszałkowski czeka na projekty organizacji pozarządowych

Blisko 5 milionów złotych znalazło się w puli środków, które zarząd województwa kujawsko-pomorskiego planuje przekazać organizacjom pozarządowym z regionu na realizację zadań publicznych w 2020 roku. Nabór wniosków w większości uruchomionych otwartych konkursów ofert trwa do 15 stycznia. Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nabór wniosków w większości z nich potrwa do 15 stycznia.

Aktualna lista konkursów:

· prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim

· zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

· rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim

· przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim

· aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień

·wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

·wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe

· wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów

· wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi

· ochrona i promocja zdrowia

· zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

· zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych

·dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

·rozwój i promocja kulturowych szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim

·rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

·ochrona zdrowia psychicznego

·zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji

· wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich

·upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (imprezy małe)

· upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (imprezy duże)

 

Wszystkie ogłoszenia konkursowe oraz generator ofert na ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Harmonogram konkursów z danymi teleadresowymi osób udzielających informacji w załączniku

» Nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 stycznia 2020 w całym kraju obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady będą segregowane na 5 różnych frakcji: papier (pojemnik niebieski), bioodpady (pojemnik brązowy), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady zmieszane (pojemnik szary czarny).

 Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

Do tej pory wyglądało to tak, że mieszkańcy mieli do wyboru - segregować i płacić mniej albo nie segregować i płacić trochę więcej. Teraz wyboru nie ma, ponieważ Polska musi spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące recyclingu. Karą za niesegregowanie odpadów będzie wielokrotność opłaty-od dwukrotnie do czterokrotnie więcej niż wynosi stawka podstawowa. W przypadku np. bloku mieszkalnego odpowiedzialność może być zbiorowa, wszystko zależy od zarządcy.

» Zapisz się na bezpłatne kursy językowe

Wszystkich mieszkańców Kujaw i Pomorza, którzy chcą nauczyć się języków: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego zapraszamy na bezpłatne kursy językowe. Do tej pory ze 180-godzinnych szkoleń skorzystało już ponad 4 tysiące mieszkańców regionu. Zajęcia mogą odbywać się w każdym z miast powiatowych regionu, jeśli tylko zbierze się minimalna liczba chętnych, czyli 9 osób. Zapisy za poamocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.

- We współczesnym świecie znajomość wyłącznie mowy ojczystej już nie wystarcza. Komunikatywne posługiwanie się językiem obcym staje się coraz bardziej niezbędne. Przykładamy dużą wagę do jakości kształcenia i czynimy wiele, by umożliwić mieszkańcom naszego regionu, chcącym podnosić swoje kompetencje, odpowiednie warunki do wykorzystania ich potencjału. Udział w bezpłatnych kurach językowych jest jedną z takich propozycji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pierwsze kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego rozpoczęły się przed rokiem. Od tego czasu z bezpłatnych szkoleń skorzystało ponad 4 tysiące osób. Największym zainteresowaniem cieszy się język angielski.

Obecnie kursy językowe odbywają się w:

 • Bydgoszczy (w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły Gospodarki, Biurowcu Idea, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i siedzibie firmy PESA),
 • Toruniu (w siedzibie Akademii Nauki oraz w Wyższej Szkole Bankowej),
 • Inowrocławiu (na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarczej i siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy),
 • Włocławku (w szkole językowej Greenwich i Imperium Wiedzy),
 • Szubinie (w Szkole Podstawowej nr 1),
 • Nakle nad Notecią (w siedzibie Training House).

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie grup zajęciowych w Grudziądzu, Kowalu (powiat włocławski), Radziejowie, Lipnie i Włocławku. Zajęcia mogą odbywać się w każdym z miast powiatowych, jeśli zbierze się minimalna liczba chętnych, czyli 9 osób.

Do skorzystania z marszałkowskich kursów językowych zapraszamy aż 10 tysięcy osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki ponoszą uczestnicy, to koszt zakupu podręczników. W czasie 180-godzinnych szkoleń (po 4 godziny lekcyjne tygodniowo) uczestnicy przygotują się do egzaminu, po którym otrzymają  certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, WiDaF, TFI.

Szkolenia w ramach projektu przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia, które należą do jednej z trzech grup:

- osób z wykształceniem maksymalnie średnim,

- osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia),

- osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projektach wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Szkolenia finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i budżetu województwa. Projekt Urzędu Marszałkowskiego realizuje Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 29,2 miliony złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 26,3 miliony złotych.

Więcej informacji i zapisy: projektmowiszmasz.pl, e-mail: zapisy@projektmowiszmasz.pl, tel. 507 927 366.

 

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2020-01-03

» IV edycja konkursu "Wybieram wybory" dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Znamy już szczegóły IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Oryginały dokumentów muszą zostać przesłane do Delegatury najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. tj. do dnia 24 stycznia 2020 roku. W przypadku przesłania tych dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

25 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.

Wyniki etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły przesłane zostaną na jej adres poczty elektronicznej. 13 marca 2020 roku na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zostanie ogłoszona lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

1)   Wybory prezydenckie w Polsce w ujęciu historycznym.

2)   Warunki i zasady równości w prawie wyborczym.

3)   Sądowa kontrola wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce.

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 13 kwietnia 2020 roku.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 28 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w Warszawie (ul. Wiejska 10) z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania z zakresu Kodeksu wyborczego.

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych.

Informacje na temat konkursu będą systematycznie publikowane  na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach  społecznościowych.

» Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą

W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które prowadzi merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) podejmuje również interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi też szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej: adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl. Istnieją także możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu.

Dodatkowo organizujemy cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie. 

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-12-30

» Informacja o karach za nieprzerejestrowanie pojazdów w terminie 30 dni

Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Radziejowie informuje o zmianie przepisów 1 stycznia 2020 r. Od Nowego Roku wchodzą w życie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczące kar administracyjnych, związanych ze zgłaszaniem zbycia, nabycia i rejestracją pojazdów.

Zgodnie z prawem, które będzie obowiązywać od nowego roku, kto:

-będąc właścicielem pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie zarejestruje tego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia;

-lub będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadomi Starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni, o nabyciu lub zbyciu tego pojazdu

Podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i dokonywaniem zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów można załatwiać osobiście w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w Wydziale Komunikacji przy ul. Kościuszki 17. Dodatkowo zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonywać listownie lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: komunikacja@radziejow.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub profilu zaufanego albo za pośrednictwem platformy ePUAP2.

» Zmiana godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 31.12.2019r.

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Radziejowie będzie czynne do godz.12.00, wydział komunikacji do godz. 11.00

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, data: 2019-12-30

» Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z „Małego ZUS-u”

Mały ZUS to ulga dla drobnych przedsiębiorców, która funkcjonuje już od stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2020 r. muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Mają na to czas do 8 stycznia.

Od stycznia 2020 roku część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od przychodu. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w 2019 roku przez co najmniej 60 dni, a przychód z tej działalności nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 67 500zł. Działalność gospodarcza musi być również prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych - wyjaśnia Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z małego ZUS-u i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne od stycznia 2020 r., mają czas do 8 stycznia by zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od  0590 albo 0592 - jeśli mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali już z tej ulgi w 2019 roku by ją nadal kontynuować muszą złożyć odpowiednie dokumenty rozliczeniowe w których będzie zawarta informacja o wysokości rocznego przychodu  za rok 2019.

 • przedsiębiorcy opłacający składki „sam za siebie” do 10-lutego składają druki ZUS DRA i ZUS DRA cz. II
 • przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników do 15-tego lutego składają druki ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RCA cz. II

Z „małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które:

 1. w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
 2. rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;
 3. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako twórca, artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej);
 4. spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (osoby te będą mogły skorzystać z małego ZUS nie wcześniej niż po ustaniu tego okresu); 
 5. wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego, jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe), nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Niższe składki przedsiębiorca będzie mógł opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Składki, jakie zapłaci, będą mieścić się w przedziale pomiędzy składkami preferencyjnymi a pełnymi składkami.

Kto jeszcze może skorzystać z „Małego ZUS-U” w 2020 roku

 • przedsiębiorca, który wznowił działalność gospodarczą zawieszoną w 2019 roku albo ponownie rozpoczął działalność gospodarczą prowadzoną w 2019 roku
 • przedsiębiorca, któremu w 2020 roku kończy się 24 miesięczny okres opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z „Małego ZUS” musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92 , w terminie 7 dni liczonymi od:

 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z małego ZUS (np. skończył się okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z „małego ZUS”).

Konsekwencje opłacania niższych składek

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS” lub innych ulg powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak  zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy. Okres przez który będą opłacane niższe składki wpłynie również na wysokość przyszłej emerytury czy renty.

 

 

 

 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-12-20

» Życzenia świąteczne

 • -

» Magia świąt w SOSW

19 grudnia 2019 r. Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie uczestniczył w Jasełkach przygotowanych przez uczniów tej szkoły.

Scenografia nawiązująca do Betlejem przygotowana przez nauczycieli i młodzież oraz piękne kostiumy i kolędy sprawiły, że spotkanie wywołało wśród uczestników magię zbliżających się świąt. Uczniowie SOSW świetnie przygotowali się Jasełek, podczas których zaprezentowali swoje zdolności artystyczne.

Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak podczas swojego wystąpienia podziękował za zaproszenie oraz możliwość uczestniczenia w bożonarodzeniowym przedstawieniu wykonanym przez uczniów Ośrodka, a także złożył Wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-12-20

» Zmiana godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Radziejowie

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Radziejowie będzie czynne do godz.12.00.

 

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, data: 2019-12-20

» XII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 23 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028:
  1.  przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2020 r.
  6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028.
 6. Przerwa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
  2. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2020 rok,
  3. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2020 rok,
  4. przejęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku,
  5. zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w  2019 r.
  7. zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
  8. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 – 2028,
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-12-18

» Konkurs "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

» "Wspomnienie Radziejowianina"

12 grudnia 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie odbyło się spotkanie z Leszkiem Kalickim wnukiem Józefa Prusinowskiego, które dotyczyło promocji II tomu książki pt: „Wspomnienie Radziejowianina”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz wszyscy zainteresowani historią Józefa Prusinowskiego znanego mieszkańcom Radziejowa gawędziarza i poety ludowego. Poeta żył w latach 1912-1998. Pisał wiersze, w których opisywał wydarzenia związane z rodzinnym miastem. Był aktywnym społecznikiem, organizował prace ZBOWID, współtworzył Towarzystwo Miłośników Kujaw, Zespół Folklorystyczny „Kujawy" będąc jego uczestnikiem. Brał czynny udział we wszystkich niemal imprezach okolicznościowych związanych z Radziejowem. W 1991 roku otrzymał pierwszą nagrodę za utwór „O początkach miasta Radziejowa" w ramach I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 • autor: Monika Czyżewska

» Spotkanie opłatkowe w WKU we Włocławku

W dniu 12 grudnia 2019 roku Wicestarosta Powiatu Grzegorz Piasecki  na zaproszenie Wojskowej Komisji Uzupełnień we Włocławku uczestniczył w spotkaniu opłatkowym.

Spotkaniu przewodniczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Grzegorz Tucholski. W spotkaniu uczestniczyła kadra WKU, pracownicy korpusu służby cywilnej Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku oraz zaproszeni goście, w osobach przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych oraz włocławskich uczelni.

Uczestnicy spotkania opłatkowego w świątecznym nastroju składali sobie życzenia.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-12-13

» Uroczyste przekazanie sprzętu dla KP PSP w Radziejowie

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego przekazania samochodu operacyjnego oraz nowego sprzętu pożarniczego.

W uroczystej zbiórce uczestniczył Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kaczmarek, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu radziejowskiego oraz ksiądz Mariusz Stasiak - kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie wzbogaciła się o samochód operacyjny Skoda Octavia, zestaw pneumatycznych poduszek wysokiego ciśnienia oraz 20 masek do aparatów powietrznych Fenzy.  Samochód operacyjny i zestaw poduszek pneumatycznych został zakupiony ze środków funkcjonującego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu funduszu wsparcia. Powyższy fundusz został na mocy umowy z września 2019 r. zasilony środkami przekazanymi przez Gminę Bytoń.

Fundatorem 20 masek do aparatów powietrznych Fenzy było Radziejowskie Starostwo Powiatowe, które tym zakupem uzupełniło przekazane w maju 2019 r. 8 aparatów powietrznych tej samej marki.

» Więcej dla Ciebie

Ile zyskaliśmy na zmianach w podatkach w 2019 r.

 • Rok 2019 to czas wielu korzystnych zmian dla polskich podatników, takich jak obniżenie PIT z 18 na 17 proc. i zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia oraz obniżka CIT dla przedsiębiorców do zaledwie 9 proc.
 • Oznacza to więcej pieniędzy w portfelach polskich rodzin zarówno na codzienne wydatki, jak też w zbliżającym się okresie świątecznym.
 • Przypominamy na czym polegały dobre zmiany w podatkach i pokazujemy korzyści z nich – na konkretnych przykładach.

Dzięki znacznej obniżce podatków w 2019 roku i podniesieniu kosztów uzyskania przychodów, jak też wzrostowi świadczeń na dzieci, tzw. dochód rozporządzalny rodziny, która zarabia średnią krajową i wychowuje dwójkę dzieci w wieku szkolnym wzrósł rok do roku o blisko 3,5 tys. zł”  – poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba podczas konferencji, która odbyła się w Ministerstwie Finansów 11 grudnia 2019 r.

„Widać wyraźny skok jeśli chodzi o środki, jakie kierujemy do kieszeni Polaków. Z 35 mld zł w 2018 roku do 86 mld zł w 2020 r. W ujęciu dwurocznym to ponad 50 mld zł więcej dla Polaków – dodał wiceminister Skiba.

Tzw. dochód rozporządzalny rodziny, która składa się z dwóch osób, otrzymujących przeciętne wynagrodzenie i wychowujących dwoje dzieci w wieku szkolnym, wzrósł  o 9,488 zł - do 100 596 zł w 2019 r. z 91 108 zł w 2018 r., jest to m.in. efekt wzrostu świadczeń na dzieci i zmian w podatkach.

Przypomnijmy, na czym polegały zmiany w podatkach i zobaczmy korzyści z nich na konkretnych przykładach.

Bez PIT dla młodych

PIT zero to ulga podatkowa dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą (do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym). Z ulgi od 1 sierpnia 2019 r. korzysta  ponad 2 mln młodych pracowników.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego (ponieważ zwolnienie obowiązuje przez 5 miesięcy – od sierpnia do grudnia).

Obniżka stawki PIT z 18 na 17 proc., wyższe koszty uzyskania przychodów

Od 1 października 2019 r. obniżyliśmy dla wszystkich podstawową stawkę PIT z 18 proc. na 17 proc. Dodatkowo zmniejszyliśmy PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Pozwoli to na obniżenie tzw. klina podatkowego, czyli łącznej kwoty podatków i składek. W praktyce oznacza to, że przy niezmienionej pensji brutto pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”.

Nowe rozwiązania to korzyść dla ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Niższa 17 proc. stawka PIT obowiązuje już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez 1/4 bieżącego roku. Przypominamy, że do września dochody podatników w pierwszej skali podatkowej podlegają 18 proc. opodatkowaniu PIT. jednak już przy zaliczce obliczanej w październiku podatek został obniżony o 1 pkt proc., czyli o prawie 6 proc.

Obniżenie stawki CIT z 15 na 9 proc.

Od 2019 r. podatnicy korzystają z niższej 9 proc. stawki CIT. Zastąpiła ona wcześniejszą 15 proc. stawkę podatku (jeszcze wcześniej wynosiła ona 19 proc.).

To świetna wiadomość dla małych podatników i osób rozpoczynających prowadzenie działalności, których przychody (niezależnie od źródła) w roku podatkowym nie przekraczają 1,2 mln euro (wyrażonych w złotych).

Ulga IP Box i B+R (na badania i rozwój)

Wspieramy innowacyjne firmy, dlatego obniżyliśmy stawkę CIT i PIT dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do 5 proc. podstawy opodatkowania (tzw. ulga IP Box).

Dzięki zmianom wprowadzonym w uldze B+R podatnicy mogą teraz odliczyć 100 proc. kosztów z tytułu uzyskania i utrzymania patentu. Jeżeli z tego tytułu ponieśli koszty np. w wysokości 20 000 zł i korzystają z opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej według 19 proc. stawki podatku, to zapłacą podatek niższy o 3 800 zł (19 proc. x 20 000 zł).

 

» XIX Zgromadzenie Związków Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9 grudnia 2019 r. Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki oraz Geodeta Powiatowy Dariusz Zasada brali udział w XIX Zgromadzeniu Związków Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Żninie. W Zgromadzeniu uczestniczyli także Główny Geodeta Kraju Pan Waldemar Izdebski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Robert Cieszyński oraz 30 delegatów reprezentujących 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

Podczas spotkania Główny Geodeta Kraju mówił o roli Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Państwa. W trakcie zgromadzenia uchwalono składki członkowie oraz budżet Związku na 2020 rok.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk przedstawił uczestnikom spotkania stan realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

Zaś Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robert Cieszyński omówił najistotniejsze problemy w tej dziedzinie na terenie województwa.  Zwrócono uwagę na wzmocnienie kadrowe służb geodezyjnych i kartograficznych we wszystkich starostwach powiatowych w województwie kujawsko – pomorskim w związku z tym, że w latach 2020 – 2021 nastąpi nasilenie prac związanych z odbiorem robót geodezyjno-kartograficznych w ramach projektu RPO „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

 • autor: Monika Czyżewska

» Świąteczna wizyta uczniów z SOSW w Radziejowie

9 grudnia 2019 r. Starostę Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka odwiedzili uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie.

Moc życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i ubieranie choinki wprowadziło uczestników świątecznego spotkania w klimat świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie do dekoracji choinki użyli kolorowych ozdób ceramicznych wykonanych własnoręcznie. Każda z przyniesionych ozdób znalazła swoje miejsce na choince. W trakcie ubierania drzewka nie zabrakło dyskusji na temat tradycji ubierania choinki podczas świąt Bożego Narodzenia.

Starosta podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i piękne ozdoby choinkowe a zamieniając się na chwilę w Św. Mikołaja obdarował dzieci i opiekunów nie tylko uśmiechem i dobrym słowem ale także drobnymi upominkami.

Na zakończenie przy słodkim poczęstunku Starosta Radziejowski złożył uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz obecnym wychowawcom świąteczne życzenia.

» Nieoczekiwany dar

Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jak człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie czekając na nic w zamian.

 

W dniu 4 grudnia 2019 r.  Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim otrzymał darowiznę finansową dzięki wielkiej hojności Fundacji Energa-Grupy Energa i ich przyjaciół – uczestników szóstej edycji akcji "Aktywni Charytatywni 2019"

 

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się  w tutejszym Domu Pan Michał Stróżyk Wiceprezes Fundacji Energa w obecności Pana Andrzeja Szczechowicza oraz Pana Bohdana Makowskiego przedstawicieli Grupy Energa przekazał na ręce Pani Haliny Wiśniewskiej  Dyrektora Domu symboliczny czek  o wartości 37.404;zł.

Dyrektor Domu w imieniu własnym, Mieszkańców i Pracowników złożył darczyńcom serdeczne podziękowania za przekazaną pomoc finansową i dobrą wolę.

 

Dzięki uzyskanemu wsparciu  będzie możliwa realizacja zamierzeń i celów, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za gest dobrego serca i cieszymy się,że są Osoby które chcą Nam pomagać.

 • autor: Beata Zielińska, data: 2019-12-09

» Obowiązkowe korytarze życia i jazda na suwak!

6 grudnia 2019 r. wchodzą w życie przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury przepisy nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzają obowiązek tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

- W sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda. Dzięki korytarzom życia odpowiednie służby będą mogły szybko dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Także przepisy o jeździe na suwak są ważne dla bezpieczeństwa polskich kierowców. Pozwolą na łatwiejsze rozładowywanie zatorów i unikanie konfliktów w takich sytuacjach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Nowelizacja ustawy doprecyzowuje obowiązujące przepisy przez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych i ustępowania im pierwszeństwa, a także wskazuje właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W skrócie, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.
W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określają zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Ustalają ponadto zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.
Nowe rozwiązania są zbliżone do sprawdzonych od lat przepisów funkcjonujących w wielu krajach Europy. Zmiany ustawowe są wynikiem działań zapisanych w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, za który odpowiedzialna jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
O tym, w jaki sposób tworzyć „korytarz życia”, mówi kampania edukacyjna KRBRD skierowana do polskich kierowców „Życie ma pierwszeństwo”. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. Kluczowym elementem kampanii jest interaktywny spot, który można obejrzeć na stronach http://www.krbrd.gov.pl oraz http://www.zyciemapierwszenstwo.pl.

 

 • autor: Ministerstwo Infrastruktury, data: 2019-12-06

» Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 • -

» Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • -

» Nowy radiowóz w radziejowskiej Komendzie Powiatowej Policji

2 grudnia br. Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak oraz Wicestarosta Powiatu Grzegorz Piasecki brali udział w uroczystym przekazaniu nowego radiowozu radziejowskiej Komendzie Policji. W uroczystości udział brali także Komendant Policji Karol Konopacki, Burmistrz Miasta Radziejów Sławomir Bykowski, Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki, Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski oraz kadra kierownicza radziejowski jednostki policji.

Zakup nowego radiowozu policyjnego marki Hyundai i30 był możliwy dzięki dofinansowaniu w połowie  ze środków Komendy Głównej Policji, zaś drugą część dołożyły samorządy: Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Miasta Radziejów, Gminy Osięciny. Ojciec Mariusz Kapczyński Kapelan KPP w Radziejowie dokonał poświęcenia nowego radiowozu, który będzie służył policjantom z posterunku w Piotrkowie Kujawskim.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-12-03

» I Mikołajkowy Turniej Samorządowy w piłkę siatkową

1 grudnia 2019 r. odbył się I Mikołajkowy Turniej Samorządowy w piłkę siatkową, którego organizatorem była Rada Powiatu Radziejowskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Otwarcia sportowych zmagań dokonał Wicestarosta Powiatu Grzegorz Piasecki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki. W turnieju udział brało 5 drużyn, które reprezentowały: Powiat Radziejowski, Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, Gminę Dobre, Gminę Bytoń i Gminę Topólka. W skład drużyn damsko-męskich wchodzili samorządowcy i pracownicy jednostek samorządowych.  Po zaciętych meczach drużyny zajęły następujące miejsca:

V-Gmina Bytoń

IV-Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

III-Reprezentacja Powiatu Radziejowskiego

II-Gmina Topólka

I-Gmina  Dobre.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak oraz radna Alicja Wójcik wręczyły puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Podsumowania I Mikołajkowego Turnieju Samorządowego w piłkę siatkową dokonał Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak zachęcając do udziału w kolejnej edycji, która w przyszłym roku odbędzie się w Topólce.

Szczególne podziękowania należą się dla doświadczonych i profesjonalnych sędziów turnieju pana Edwarda Kubisiaka i Jana Noconia.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-12-03

» WIEMY BO CHCEMY - cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego


WIEMY BO CHCEMY -

cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji

pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

 

KONKURSY FIO – EDYCJA 2020:       

06 grudzień 2019 r. - Radziejów

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na kolejne spotkanie  cyklu szkoleniowo-doradczego dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego pn. „WIEMY BO CHCEMY” ,  które odbędzie się 06 grudnia 2019 roku w Radziejowie Kujawskim  – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki 17.

Wielkimi już krokami zbliża się nowy rok i nowe wyzwania dla przedstawicieli trzeciego sektora. Końcówka roku, to nie tylko czas rozliczeń, podsumowań i analiz tego co już za nami – to również czas na przemyślenia, co chcemy osiągnąć w nowym roku i do jakich wyzwań jesteśmy gotowi. I problem najistotniejszy – gdzie i jak szukać wsparcia.

Nasze dotychczasowe spotkania, w trakcie których pogłębialiśmy naszą wiedzę na temat pisania wniosków projektowych, logiki projektowej, prawnych aspektów funkcjonowania naszych organizacji, problemów z RODO, finansami i księgowością z pewnością nam pomogą w naszych dalszych działaniach w nowym roku, czego wszystkim lokalnym aktywistom  serdecznie życzymy. Lecz to jeszcze nie wszystko, co chcielibyśmy zaproponować uczestnikom naszych spotkań. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcemy – w ramach cyklu „WIEMY BO CHCEMY” zaprosić na spotkanie z przedstawicielem Biura Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkanie dotyczyć będzie właśnie rozpoczynających się i już trwających naborów wniosków w konkursach FIO. Z najbardziej wiarygodnego więc źródła informacji dowiemy się o założeniach regulaminów konkursowych FIO, o terminach naborów, warunkach oceny wniosków i przede wszystkim – zadawać nurtujące nas pytania, na które odpowiedź na pewno usłyszymy i będzie ona rzetelna i dokładna.

Na spotkanie zapraszamy tym razem w piątek, 6 grudnia 2019 roku do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie Kujawskim, przy ulicy Kościuszki 17, w sali konferencyjnej na I piętrze. Początek spotkania o 12.00, a samo spotkanie potrwa około 2 godzin.

Spotkanie organizowane jest w ramach zadania publicznego „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Radziejowie Kujawskim, przy ulicy Kościuszki 17, I piętro

Termin: 06 grudzień 2019 roku, w godzinach: 12.00 – 14.00

 

Adresaci spotkania: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie prowadzić będzie przedstawiciel Biura FIO z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, 04 grudnia 2019 roku. Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

» Służba przygotowawcza - pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

» Powiatowy Konkurs dla Osób Niepełnosprawnych rozstrzygnięty

26 listopada 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie miało miejsce rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu dla Osób Niepełnosprawnych „Barwy Jesieni-Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Hasłem tegorocznego konkursu było „Szkatułka pełna jesieni”.

Celem konkursu było propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych i stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę. Tematem przewodnim była „Szkatułka pełna jesieni”, którego założeniem było wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem z wykorzystaniem naturalnych owoców jesieni, suszonych kwiatów, liści bądź pracy literackiej. Łącznie zgłoszono 26 prac plastycznych i 3 prace w kategorii poezja, których autorami byli: uczniowie SOSW w Radziejowie, uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, podopieczni ŚDS w Radziejowie, podopieczni DPS w Piotrkowie Kujawskim, podopieczni Domu Opieki Osób Starszych w Dębach, członkowie Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Subicere z Radziejowa.  Komisja konkursowa w składzie: Natalia Wielgosz, Karolina Ćwikła i Dorota Świderska oceniła nadesłane prace, wyłaniając zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane z budżetu powiatu radziejowskiego, które laureatom wręczała w imieniu Starosty Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka - Małgorzata Patyk.

» Nowy dyrektor SPZOZ w Radziejowie

25 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste powołanie nowego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Zarząd Powiatu w Radziejowie powołał na to stanowisko Pana Sebastiana Jankiewicza. Nowy dyrektor wybierany był w drodze konkursu ogłoszonego uchwałą nr 75/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 października br. Konkurs przeprowadziła Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr X/80/2019 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 18 września br.

Pan Sebastian Jankiewicz urodził się 1989 r. i pochodzi z Kruszwicy, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące, a następnie Studium Medyczne w Inowrocławiu. Studiował zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz ratownictwo ogólne i pielęgniarstwo ogólne w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzyniu. Z doświadczenia zawodowego nowego dyrektora można wymienić koordynowanie Ratownictwem Medycznym Garnizonu w Bydgoszczy oraz koordynowanie Ratownictwem Medycznym Izby Przyjęć w radziejowskim szpitalu.

Uroczystego wręczenia powołania panu Sebastianowi Jankiewiczowi dokonał Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak, życząc sukcesów zawodowych na nowym stanowisku.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-11-27

» Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych:

w dniu 3.12.2019  w godz. 8.00-10.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  BIEGANOWO 1,2,3,4,5, BISKUPICE 1,2,3,4,5,8, BRONIEWO 1 PGR, OSIEDLE, 

w dniu 5.12.2019  w godz. 15.00-17.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  BIEGANOWO 1,2,3,4,5, BISKUPICE 1,2,3,4,5,8, BRONIEWO 1 PGR, OSIEDLE

 

 • autor: Tadeusz Domański Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi Dział Zarządzania Eksploatacją, data: 2019-11-26

» Obchody 100-lecia PCK w Radziejowie

22 listopada 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie  odbyła się wieczornica w wykonaniu uczniów tej szkoły z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

W uroczystości uczestniczyło 15 kół PCK z powiatu radziejowskiego. Wśród zaproszonych gości był Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, którego reprezentowania Sekretarz Powiatu Małgorzata Chłodzińska.  W trakcie wieczornicy uczniowie zaprezentowali program literacko-muzyczny związany z tematyką spotkania. Nie zabrakło wzruszeń i refleksji na temat sensu ludzkiego życia.

Polski Czerwony Krzyż (PCK) to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem  idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Za oprawę uroczystości odpowiedzialni byli: Edyta Kubicka, Danuta Magier, Lidia Nieznalska i Paweł Centkowski.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-11-25

» Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

 • -
 • data: 2019-11-22

» Ważna informacja

 • -
 • data: 2019-11-22

» Zaproszenie na rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu dla Osób Niepełnosprawnych "Barwy jesieni"

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

26.11.2019r. (wtorek), godz. 10.00

serdecznie zaprasza na rozstrzygnięcie

Powiatowego Konkursu dla Osób Niepełnosprawnych

„BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

„SZKATUŁKA PEŁNA JESIENI”

 • autor: MiPBP w Radziejowie, data: 2019-11-21

» Dzień Pracownika Socjalnego

 • -
 • data: 2019-11-20

Dnia 27 listopada 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2018/2019.
 6. Ocena stanu dróg powiatowych.
 7. Przerwa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego Publicznego Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Radziejowie,
  2. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Specjalnego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Przemystce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Przemystce,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego w Radziejowie w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Radziejowie,
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Przemystce w pięcioletnie Technikum w Przemystce,
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Radziejowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radziejowie,
  8. zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, zamiaru likwidacji  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce oraz zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, a także zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.
  9. zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  10. upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  11. zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  12. zmian w uchwale Nr XXV/130/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  13. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi  na rok 2020”,
  14. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr X/78/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
  15. ustalenia wysokości opłat na 2020 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  16. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
  17. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
  18. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 – 2028.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.

   11. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-11-20

» Zaplanuj "Ferie w mundurze" już dziś!

Myślisz o służbie wojskowej? Chcesz wstąpić w szeregi Terytorialsów, i nie chcesz rezygnować z nauki na korzyść szkolenia podstawowego? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Przygotowaliśmy dla Ciebie projekt „Ferie w mundurze”, dzięki któremu uczniowie bezkolizyjnie odbędą szkolenia podstawowe i przeżyją niezapomnianą przygodę.

Przełom stycznia i lutego to okres międzysemestralnej przerwy od nauki.
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, postanowiła zorganizować specjalną edycję dedykowaną szkoleniu podstawowemu.

Szkolenie wojskowe (podstawowe) organizowane podczas ferii zimowych to nowa oferta Wojsk Obrony Terytorialnej, która jest kierowana przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów.

Jak zaznaczył dowódca 8K-PBOT, płk Krzysztof STAŃCZYK – „Balans pomiędzy służbą wojskową w WOT, a życiem osobistym i zawodowym jest istotą efektywnego zarządzania. Zależy nam na tym, aby uczniowie mieli szansę na skorzystanie ze wszystkich możliwości jakie oferuje im szkolenie podstawowe organizowane podczas ferii zimowych”.

„Szkolenie podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Ferie
w mundurze” w 8K-PBOT rozpocznie się 24.01.2020r. i zakończy się 08.02.2020r. uroczystą przysięgą wojskową”
– informuje płk Krzysztof STAŃCZYK.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych, a ich zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa.

To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi 8K-PBOT powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień, bądź złożyć wniosek o powołanie do służby drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

 

 • autor: kpt.dr Diana Warchocka rzecznik prasowy 8 K-P BOT, data: 2019-11-18

» 11 listopada-Pamiętamy!

W dniu 11 listopada 2019 r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Radziejowie obchodzono 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym p.w. WNMP w Radziejowie mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem władz powiatu: Starosty Jarosława Kołtuniaka, Wicestarosty Grzegorza Piaseckiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Sylwii Kubiak, zaproszonych gości i pocztów sztandarowych. Mszy przewodniczył  ksiądz proboszcz Ireneusz Mrowicki, zaś orkiestra dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie zapewniła doniosłą oprawę muzyczną mszy.

Następnie w uroczystym przemarszu pod dowództwem Krzysztofa Rosińskiego, uczestnicy udali się pod pomnik Chwały Oręża Polskiego. Starostwo Powiatowe w Radziejowie włączyło się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do hymnu” zorganizowaną przez Biuro Programu „Niepodległa”, podczas której o godz.12.00 wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali hymn Polski. Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak w swoim przemówieniu podkreślał znaczenie święta, które obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. Podziękował również przybyłym gościom za udział w uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

Na zakończenie władze powiatu oraz licznie zebrane delegacje uroczyście złożyły kwiaty pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego.

 • autor: tekst: Monika Czyżewska, data: 2019-11-11

» Nowe drogi powiatowe

W dniu 8 listopada 2019 r. w miejscowości Przewóz w gminie Piotrków Kujawski miało miejsce uroczyste otwarcie odcinka drogi powiatowej po przebudowie, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Andrzej Pawlak oraz  Krzysztof Kowalski Prezes firmy  PID Olsza-wykonawca inwestycji.

Następnie odbyło się uroczyste podsumowanie działań dofinasowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, których beneficjentem był Powiat Radziejowski. Podsumowanie przedstawił p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Pawlak. Powiat Radziejowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę czterech dróg powiatowych w miejscowościach Przewóz, Witowo, Bronisław, Emilianowo o łącznej długości 3,62 km na kwotę ponad miliona złotych (1.004.543 zł). Podczas spotkania Starosta i Wicestarosta Powiatu oraz obecni na spotkaniu wójtowie podziękowali panu Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi i Rządowi RP za udzielone wsparcie ze środków FDS na przebudowę dróg powiatowych. Słowa podziękowania Starostów za pomoc finansową w realizacji inwestycji na drogach powiatowych były skierowane do wójtów gminy Dobre, Topólka i Bytoń.

W spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim uczestniczyli także licznie zgromadzeni radni Rady Powiatu oraz samorządowcy z ww. gmin współpracujących przy realizacji inwestycji drogowych.

 

» Kolejne wyzwania dla regionu

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 7 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyło się spotkanie włodarzy z terenu powiatu w celu omówienia wyzwań rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wdrażanie już przez okres 6 lat Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ stało się okazją do przedstawienia diagnozy stanu rozwoju społecznego-gospodarczego naszego województwa przez Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego pana Adama Stańczyka. Przeprowadzane analizy posłużą podejmowaniu decyzji przy programowaniu rozwoju województwa. Warto zwrócić uwagę, że przez kilka lat wskaźniki społeczno - gospodarcze uległy przewartościowaniu. Dlatego istotny jest udział wójtów, burmistrzów i starosty w  ustaleniu działań priorytetowych na kolejne lata o znaczeniu strategicznym dla powiatu radziejowskiego, aby można było finansowo wspierać obszary problemowe.

Z dotychczasowej analizy procesu realizacji Strategii wynika, że zdecydowana część wskazanych w ww. dokumencie przedsięwzięć została już zrealizowana lub znajduje się
w zaawansowanej fazie realizacji. Jednocześnie, ze względu na utratę ich aktualności wynikającej ze zmiany uwarunkowań rozwoju całego województwa, z realizacji kilkunastu przedsięwzięć w ogóle zrezygnowano. Ponadto zmiany jakie zachodzą w systemie zarządzania rozwojem kraju oraz zbliżający się nowy okres programowania 2021-2027 tworzą nowe uwarunkowania rozwoju. Dlatego też obecna Strategia nie jest już dokumentem, który pozwala na w pełni efektywne prowadzenie polityki rozwoju regionu i wskazuje się na potrzebę rozpoczęcia prac nad nową strategią rozwoju województwa.

Na spotkaniu uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i problemami, a także potencjałami, które są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi gminami. To pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie. Dzięki partnerskiemu podejściu do polityki rozwoju województwa i wypracowanym dotychczas dobrym praktykom samorządowcy będą mogli skutecznie zabiegać o wsparcie dla swoich inicjatyw społecznych i gospodarczych.

 • autor: Edyta Kozłowska, data: 2019-11-08

» XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej

W dniu 7 listopada 2019 r. odbyły się powiatowe eliminacje XXIX Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.  Eliminacje te nadzorował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radziejowie pod kierownictwem pani Urszuli Nowakowskiej.

W olimpiadzie mogli wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie powiatu radziejowskiego w wieku od 18 do 40 lat. Mogli startować rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa. Nie mogły natomiast uczestniczyć w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Uczestnicy pisali test wiedzy z zakresu rolnictwa. Na podstawie oceny zgodnej z regulaminem, komisja konkursowa w składzie: Bogdan Depta, Stanisław Strzelecki i Łukasz Pawłowski wyłoniła laureatów: I miejsce- Przemysław Wichliński, II miejsce-Jakub Mielcarek, III miejsce-Tomasz Małecki. Laureat będzie reprezentował powiat radziejowski w finale wojewódzkim, który będzie miał miejsce 21 listopada br. w Przysieku.

Uczestnicy powiatowych eliminacji olimpiady otrzymali nagrody ufundowane przez wielu sponsorów m.in. Zarząd Powiatu Radziejowskiego, które wręczał Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego Grzegorz Piasecki.
 

» Nietypowa lekcja edukacji obywatelskiej

7 listopada 2019 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie odwiedzili uczniowie V klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem wraz z wychowawcą Iloną Gajdek.

Gości przywitała Sekretarz Powiatu Małgorzata Chłodzińska oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak. Następnie o pracy starosty, strukturach i zadaniach starostwa powiatowego opowiedzieli młodym gościom Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak oraz Wicestarosta Powiatu Grzegorz Piasecki. Starosta Radziejowski zaprosił uczniów do swojego gabinetu gdzie, każdy z przybyłych uczniów miał możliwość zasiąść na miejscu Starosty Radziejowskiego ubierając insygnia powiatu-łańcuch. Następnie uczniowie wcielili się w rolę członków Rady Powiatu, wybierając przewodniczącego i obradując w I sesji Rady Młodzieżowej uczniów klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem.

Spotkanie było dla młodych uczniów doskonałą okazją do zapoznania się z instytucją Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Nie obyło się oczywiście bez słodkości i upominków dla wszystkich gości.

» Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na spektakl

» Uroczystości upamiętniające ofiary mordu w Piotrkowie Kuj.

W dniu 31 października 2019 r. z inicjatywy Starosty  Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, Wicestarosty Radziejowskiego Grzegorza Piaseckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego, Proboszcza Parafii ks. kanonika Krzysztofa Gąsiorowskiego oraz przewodniczącego Rady Parafialnej w Piotrkowie Kujawskim Ireneusza Kucharskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary mordu w Piotrkowie Kujawskim w czasie II wojny światowej. Wśród ofiar zbiorowej egzekucji było ośmiu księży z okolicznych parafii oraz osoby świeckie, które zginęły z rąk Niemców 31.10.1939 roku.

W programie uroczystości było zapalenie zniczy i modlitwa przy grobie zamordowanych, następnie przemarsz uczestników z modlitwą różańcową pod pomnik poległych w II wojnie światowej i złożenie wieńców przez przedstawicieli władz m.in.: poseł na Sejm RP Joannę Borowiak, Senatora RP Józefa Łyczaka, dyr.biura ministra J.K.Ardanowskiego pana T.Sińczaka, przedstawiciela Wojewody dyr. Z. Borkowskiego, komendantów i szefów instytucji powiatowych. Obecne były również członek Zarządu Województwa Aneta Jędrzejewska i wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.W trakcie uroczystości nastąpiło otwarcie i poświęcenie Izby Pamięci, którego dokonał Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Izba Pamięci powstała w miejscu, w którym w czasie okupacji hitlerowskiej byli przetrzymywani zamordowani księża.

Następnie w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła odbyły się uroczystości główne upamiętniające ofiary mordu podczas, których odśpiewano hymn państwowy, proboszcz parafii powitał zebranych gości zaś Starosta Powiatu Radziejowskiego Jarosław Kołtuniak w swojej prelekcji wspomniał historię bestialskiego mordu księży oraz osób cywilnych sprzed 80 lat. Po montażu muzyczno-słownym młodzieży piotrkowskiej parafii, zebrani uczestniczyli we mszy świętej w intencji ofiar mordu, której przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering.

W godną oprawę uroczystości wpisały się służby mundurowe tj. żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT, młodzież z klas mundurowych z ZSM w Radziejowie, strażacy i grupa rekonstrukcyjna AK Kolumbowie z Piotrkowa Kujawskiego.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-11-04

» Przerwa w dostwie energii elektrycznej

Informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 04.11.2019 w godz.8.00-14.00

odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej CZOŁÓWEK 3

 

 • autor: Tadeusz Domański Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi , data: 2019-10-29

» Powiatowy Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty

W dniu 21 października 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Zbigniewa Zasady pt.” Z książką wszędzie dobrze…..-gdzie i jak czytasz?” pod patronatem Starosty Radziejowskiego.

Celem konkursu było kształtowanie i rozwój czytelnictwa oraz rozwój kreatywności. Miał on charakter otwarty, uczestnikiem mógł być każdy. Komisja w składzie: Danuta Wielgosz, Karolina Ćwikła, Krzysztof Wątrobicz oceniła i nagrodziła prace konkursowe. Przyznano ex aequo dwa miejsca pierwsze Paulinie Winkowskiej i Weronice Michalskiej. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Laureatom gratulujemy, zachęcając wszystkich do udziału w kolejnych konkursach.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-10-29

» II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Radziejowskiego

22.10.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie odbyło się II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Radziejowskiego, którego organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Uroczystego przywitania uczestników dokonał Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, który objął patronatem honorowym forum.

W spotkaniu uczestniczyły 23 organizacje pozarządowe działające w obszarze m.in. sportu, pomocy osobom niepełnosprawnym, kół gospodyń wiejskich. Podczas forum przybliżono uczestnikom przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych, zaś pracownicy Urzędu Skarbowego w Radziejowie omówili sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych. Na zakończenie prezes SRPR jako organizator forum omówiła współpracę organizacji pozarządowych z administracją publiczną. W trakcie II Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Radziejowskiego uczestnicy mogli wymienić swoje spostrzeżenia i podzielić się uwagami na temat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

» Kujawska tradycja kulinarna

16 października 2019 r. z inicjatywy Rady Powiatowej KGW w Radziejowie i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przy znacznym wsparciu starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka i wójta gminy Radziejów Marka Szuszmana, odbyła się ósma edycja kulinarnych prezentacji „Kaczyna po naszymu.”

Podczas prezentacji kulinarnych panie gospodynie z terenu powiatu radziejowskiego zaprezentowały kaczynę na kilkanaście sposobów, m.in. pieczoną, faszerowaną, słynne owijunki czy czerninę. Panie z KGW Zagorzce przygotowały dla wszystkich uczestników spotkania smaczny poczęstunek. W krótkim przemówieniu Starosta Radziejowski podziękował paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie tradycyjnych kujawskich potraw z kaczyny. Uczta kulinarna była zarazem okazją do uroczystego otwarcia wyremontowanej miejscowej świetlicy wiejskiej. Poświęcenia obiektu dokonał  ks.Jarosław Szpolorowski, wikariusz z parafii farnej w Radziejowie. Święto kaczyny uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Piotrkowianie” z Piotrkowa Kujawskiego.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-10-21

» Emilia Pietras wicemistrzynią województwa pomorskiego

Uczennica klasy II Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną pożarnictwo i ratownictwo medyczne w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce Emilia Pietras, została wicemistrzynią województwa pomorskiego w kickboxingu w gronie juniorek w wadze do 55 kg w formule Kick light. Zawody odbyły się w Luzinie. Warto przypomnieć że Emilia, która na co dzień trenuje w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Inowrocławiu jest aktualną wicemistrzynią Polski w wersji fullcontact w kategorii junior do 56 kg.  Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i czekamy na kolejne sukcesy.

 • autor: Daniel Golon, data: 2019-10-21

» Zaproszenie na uroczystości upamiętniające ofiary mordu w Piotrkowie Kuj.

» Dzień Edukacji Narodowej

 • Życzenia DEn 2019

» Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza

AdBEDAwMDA+MDmC5iYGBgYGB8ANNFDAwMDAyMD2C6iIGBgYGB8QFMFzEwMDAwMD7wP7q1YPmZVU9EAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 we Włocławku

zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego,

 

17 października 2019 r. godz. 12:00 – 14:30

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

sala konferencyjna

 

Każdy kto jest zainteresowany realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich może skorzystać z bezpłatnych porad specjalistki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku w zakresie: terminów naborów wniosków, warunków przyznania wsparcia, dokumentacji konkursowej w obszarach między innymi:

 • Pomoc finansowa na założenie działalności gospodarczej;
 • Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw;
 • Wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo na szkolenia, staże zawodowe;
 • Pieniądze na rozwój firm, na opracowanie nowych rozwiązań i ich wdrożenia;
 • Możliwości pozyskania środków na działalność edukacyjną czy też związaną z aktywizacją zawodową i społeczną;
 • Zasad rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

» Rusza szósta edycja „Lekcji z ZUS”

Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego mogą wziąć udział w kolejnej, już szóstej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Adresowany jest on do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

ZUS od kilku lat realizuje program „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Treści zawarte w projekcie odpowiadają wymaganiom stawianym w podstawie programowej zarówno w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, podstawie przedsiębiorczości, jak i wielu innych związanych z ekonomią czy przedmiotami zawodowymi. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 230 tysięcy uczniów z całej Polski. Tylko w ubiegłym roku w województwie kujawsko-pomorskim w projekcie wzięło udział ponad 5,7 tys. uczniów – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

„Lekcje z ZUS” to 4 lekcje podczas których młodzież pozna zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Dowie się m.in. jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy. Lekcje z ZUS dają również praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Choć temat nie jest łatwy, ZUS proponuje m.in. prezentacje multimedialne i materiały wideo, które urozmaicą każdą z lekcji.

 

Zwieńczeniem projektu jest Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dla laureatów olimpiady przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak laptopy, tablety, czytniki e-booków. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS ze szkołami wyższymi, laureaci olimpiady otrzymają także dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy na uczelnie. Nagrody przewidziane są również dla zwycięskich szkół oraz nauczycieli prowadzących.

 

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w Lekcjach z ZUS oraz zgłosić szkołę do olimpiady mogą liczyć na wsparcie koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, który pomoże przeprowadzić lekcje o ubezpieczeniach społecznych.

 

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmuje: Joanna Karsznia, tel. 502 007 721, e-mail joanna.karsznia@zus.pl

 

Informacje o projekcie, nad którym patronat honorowy sprawują: MRPiPS oraz MEN, można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce Edukacja z ZUS.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie.

 

 

 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-10-03

» Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Szanowni Państwo,

przesyłam Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

Zachęcam do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń. 

» Powiatowy Konkurs dla Osób Niepełnosprawnych

 • -
 • autor: MiPBP w Radziejowie, data: 2019-10-03

» Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

W dniu 2 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie miało miejsce powołanie Honorowego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, w trakcie którego podpisano akt organizacyjny.

Komitet Honorowy powołano w celu zorganizowania uroczystości nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie oraz jego uroczystego wręczenia. Sztandar ten będzie darem społeczności lokalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu dla KPP w Radziejowie w uznaniu dla jej dotychczasowych działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Radziejowskim. W skład Komitetu Honorowego weszli:

Przewodniczący -Jarosław Kołtuniak Starosta Radziejowski,

I Zastępca Przewodniczącego-Grzegorz Piasecki Wicestarosta Radziejowski,

II Zastępca Przewodniczącego-Karol Konopacki Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie,

Członkowie-Bartosz Michał Bazela Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Toruniu, Krzysztof Złotnicki Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Radziejowie, Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, ojciec Mariusz Kapczyński Kapelan KPP w Radziejowie.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Borowiak Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, która objęła patronatem honorowym wydarzenie związane z ufundowaniem i nadaniem sztandaru dla radziejowskiej policji.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-10-02

» Podpisanie umów w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

W dniu 01.10.2019r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FSD).

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego wśród, których Powiat Radziejowski reprezentowali starosta Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki oraz skarbnik Urszula Kwaśna.

W uroczystości podpisania umów obok wojewody Mikołaja Bogdanowicza udział wzięli sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber oraz parlamentarzyści Tomasz LatosEwa Kozanecka i Piotr Król. Są to pierwsze umowy o przekazanie rządowego wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, nowego instrumentu wspierania budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Powiat Radziejowski, po uprzednim złożeniu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków z pełną dokumentacją, otrzymał umowę, która pozwala na przystąpienie do realizacji inwestycji.

Inwestycja powyższa będzie obejmowała przebudowę czterech odcinków:

droga nr 2837C Skulsk – Tomisławice o dł. 0,996 km,

droga nr 2825C Witowo – Powałkowice o dł. 0,63 km,

droga nr 2840C Czamanin – Sierakowy o dł. 0,996 km,

droga nr 2806C Bronisław – Bieganowo o dł. 0,995 km.

Powiat Radziejowski otrzymał dofinansowanie na w/w inwestycje w wysokości 1 004 543 zł.

 • autor: Andrzej Pawlak, data: 2019-10-02

» "Przemystka" znów w czołowych rankingach województwa kujawsko-pomorskiego

Uczniowie Zespołu Szkół RCKU  w Przemystce dzięki licznemu uczestnictwu oraz zdobywaniu czołowych lokat we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Szkolny Związek Sportowy województwa kujawsko- pomorskiego zostali sklasyfikowani w roku szkolnym 2018/2019 na wysokim 17 miejscu na ponad 150 szkół średnich. Warto zauważyć że w byłym województwie włocławskim zajęliśmy 4 miejsce oraz w powiecie radziejowskim I miejsce (następne za nami LO z Radziejowa zajęło 56 miejsce w województwie).

Sukces ten został osiągnięty dzięki następującym wynikom:

- III miejsce w województwie w piłkę siatkową plażową chłopców- opiekun Krzysztof Cybulski

- III miejsce w półfinale województwa w piłkę siatkową chłopców- opiekun Krzysztof Cybulski

- IV miejsce w półfinale województwa w piłkę nożną chłopców- opiekun Krzysztof Cybulski

- IV miejsce w półfinale województwa w piłkę nożną dziewcząt- opiekun Krzysztof Cybulski

- III miejsce w ćwierćfinale województwa w piłkę siatkową dziewcząt- opiekun Daniel Golon

 • autor: Krzysztof Cybulski, data: 2019-10-01

» Kolejny obóz strażacki w ZSRCKU przeszedł do historii

Młodzież dwóch klas pierwszych oraz drugiej liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną pożarnictwo i ratownictwo medyczne uczestniczyła w corocznym obozie szkoleniowym. Jako bazę dla 43 młodych druhów tym razem  wybraliśmy ośrodek OHZ w Głuszynku.

Plan dnia przebiegał według wcześniej zaplanowanego scenariusza. Zajęcia rozpoczynaliśmy poranną zaprawą, po czym strażacy z komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w osobach  kpt. Michała Sochaczewskiego oraz  st. kpt. Mariusza Marciniaka prowadzili zajęcia praktyczne związane z pożarnictwem oraz pierwszą pomocą medyczną.  Natomiast zajęcia teoretyczne prowadził bryg Tomasz Ziółkowski. Oprócz tego do współpracy w organizację i prowadzenie zajęć włączyli się radziejowscy policjanci w osobach sierż. szt. Rafał Pikuła, sierż. szt. Radosław Urbaniak, st. sierż. Magdalena Cywińska- Grobelska, asp. Rafał Przybysz, którzy m.in. przeprowadzili szkolenie nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.   Dalszy ciąg dnia wypełniony był zajęciami sportowymi m.in. piłką siatkową plażową oraz piłką nożną , które to prowadzili nauczyciele i wychowawcy z Zespołu Szkół z Przemystki Krzysztof Cybulski i Daniel Golon. W trakcie trwania zajęć z wizytą do nas przybyli starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki, komendant powiatowy PSP w Radziejowie mł. bryg. Adam Małecki, dyrektor ZSRCKU  w Przemystce mgr Jacek Malinowski. Po przywitaniu młodzieży zapoznali się z warunkami i zasadami jakie obowiązywały młodych adeptów pożarnictwa z naszej szkoły. Nie kryli oni zadowolenia z przygotowania i przebiegu obozu, za który podziękowali organizatorom Krzysztofowi Cybulskiemu, Danielowi Golonowi, Tomaszowi Ziółkowskiemu. Duże wyrazy wdzięczności kierowali także pod adresem prezesa OHZ W Osięcinach Janusza Zaremby, który to użyczył ośrodek wypoczynkowy w Głuszynku. Dla uczniów klas pierwszych obóz ten był okazją do integracji oraz  zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania klasy pożarniczej, w której to naukę będą kontynuować przez najbliższe trzy i cztery lata.

 • autor: Krzysztof Cybulski, data: 2019-09-30

» Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim

W dniu 25 września 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie miało miejsce spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim, autorem powieści: „Dygot”, „Rdza”, „Ślady”, „Nikt nie idzie”, „Dżozef”, „Horyzont”.  Spotkanie odbyło się przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Jakub Małecki (ur. 1982 w Kole) to polski pisarz, który sprawnie porusza się po gatunkach fantastyki oraz literatury obyczajowej. W 2007 roku miał swój debiut na łamach magazynu "Science Fiction, Fantasy i Horror", gdzie ukazało się jego opowiadanie "Dłonie". Za książkę "Ślady” został nominowany do Nagrody Literackiej "Nike" 2017. Został również laureatem stypendium Młoda Polska przyznawanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Choć z wykształcenia jest ekonomistą to wybrał świat liter, zamiast świat liczb. Porzucił pracę w banku, aby zająć się wyłącznie pisaniem książek. Krytycy twierdzą, że ma naprawdę wielki talent do tworzenia schizofrenicznych fabuł.

Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim poprowadziła Wanda Wiatrowska. Podczas spotkania uczestnicy chętnie zakupili książki pisarza z jego autografem.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-26

» Otwarcie nowego obiektu KRUS w Radziejowie

19 września 2019 r. w Radziejowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski,  Prezes KRUS Aleksandra Hadzik, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy Piotr Moskal, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki oraz kierownik Placówki Terenowej w Radziejowie Paweł Betliński.

Wśród zaproszonych gości byli także: Starosta Radziejowski, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu radziejowskiego, dyrektorzy placówek terenowych KRUS z województwa kujawsko-pomorskiego. Po przecięciu wstęgi oraz po poświęceniu nowego obiektu przez księdza dziekana Ireneusza Mrowickiego zaproszeni goście w krótkich przemówieniach gratulowali oddania do użytku nowego budynku o wysokich standardach dostosowanych również dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt KRUS zbudowany został na działce przekazanej na ten cel w 2016 r. na rzecz Skarbu Państwa przez Samorząd Miasta Radziejowa. Nowa placówka oprócz części biurowej posiada archiwum dla innych placówek z dawnego województwa włocławskiego i wygodny parking. Zapewne będzie dobrze służyła potrzebom rolników i mieszkańców wsi z terenu powiatu radziejowskiego.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-23

» Konferencja na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W dniu 20 września 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie zorganizowano  konferencję na temat udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Konferencję przeprowadziła prezes fundacji Dies Mei Magdalena Stajuda.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych z powiatu radziejowskiego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół oraz policjanci.  Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym  realizowana jest w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.

Osoby chcące skorzystać z pomocy jako ofiary przestępstw mogą udać się do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie w każdy poniedziałek w godz.11:00-15:00.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-23

» Nowa karetka dla gminy Osięciny.

20 września 2019 r. w Osięcinach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy i przekazanie czeku na dofinansowanie nowej karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Radziejowie. Ambulans będzie stacjonował w zespole ratownictwa medycznego w Osięcinach. Czek w wysokości 400000 zł dofinansowania na nową karetkę przekazał Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński wraz z podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anną Gembicką na ręce dyrektora SPZOZ ds. medycznych lek. Macieja Małeckiego. Wydarzeniu temu towarzyszyli także Senator RP Józef Łyczak, Poseł RP Joanna Borowiak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, przewodniczący Rady Gminy Osięciny Ryszard Błaszczyk, koordynator ratownictwa medycznego i izby przyjęć w SPZOZ w Radziejowie Sebastian Jankiewicz oraz ratownicy medyczni.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna realizację ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-20

» Podsumowanie amatorskiego konkursu fotograficznego.

W dniu 19 września 2019 roku nastąpiło podsumowanie VIII amatorskiego konkursu  fotograficznego pt: ”Zwierzęta wokół nas”. W konkursie udział brali podopieczni oraz pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z 12 ośrodków z województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem konkursu był Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie pod patronatem Starosty Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka,  który był fundatorem nagród.

Podczas uroczystego spotkania jury konkursowe wręczało nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu w dwóch kategoriach. Kategoria uczestnik: I miejsce Andżelika Gramza, WTZ Nowa Wieś, II miejsce Justyna Łożyńska, ŚDS Barcin, III miejsce Paweł Zasadziński, DPS Piotrków Kujawski. Kategoria instruktor: I miejsce Daria Chowniak, ŚDS Kruszwica, II miejsce Rafał Nawrocki, DPS Siemionki, III miejsce Katarzyna Kranc, SDS Gniewkowo. Poza nagrodzonymi, gratulowano również wszystkim uczestnikom zachęcając do udziału w konkursie już za rok. 

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-20

» Biblioteka w Radziejowie zaprasza na spotkanie autorskie

 • -
 • autor: MiPBP w Radziejowie, data: 2019-09-18

» VIII konkurs fotografii amatorskiej pt. „Zwierzęta wokół nas”

W dniu 13 września 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie odbyło się rozstrzygnięcie VIII konkursu fotografii amatorskiej pod patronatem Starosty Radziejowskiego. Jury w składzie: Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej w Starostwie Powiatowym Marzena Szpadzińska oraz fotograf Piotr Hełminiak.

Celem konkursu było wyłonienie laureatów-autorów zdjęć, którzy w najpełniejszy sposób oddali hasło przewodnie konkursu, jakim było „Zwierzęta Wokół Nas”. W konkursie udział brali podopieczni oraz pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z 12 ośrodków z województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi 19.09.2019 r. podczas oficjalnego spotkania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16

» X Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji

Dnia 18 września 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się X Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Dyskusja.

7. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2019 roku.

8. Dyskusja.

9. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.

10. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.

11. Przerwa.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,

c) wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

d) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

e) likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej, tj: Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,

f)  udzielenia dotacji Gminie Topólka na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek,

g) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

» Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyło się uroczyste wręczenie voucherów dotyczących dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Poseł RP Joanna Borowiak, Senator RP Józef Łyczak, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki oraz wójtowie gmin powiatu radziejowskiego. Beneficjentom dofinansowania vouchery wręczał wicewojewoda Józef Ramlau. Środki te zostały przekazane na dofinansowanie drogowych zadań powiatowych i gminnych dla powiatu radziejowskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych 12.04.2019 r. złożył dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę czterech dróg powiatowych o łącznej długości 3,62 km:

 • droga powiatowa nr 2837 C Skulsk-Tomisławice o długości odcinka 0,996 km,
 • droga powiatowa nr 2825 C Witowo-Powałkowice o długości odcinka 0,63 km
 • droga powiatowa nr 2840 C Czamanin- Mąkoszyn o długości odcinka 0,996 km
 • droga powiatowa nr 2806 C Bronisław-Bieganowo o długości odcinka 0,995 km

W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach FDS, Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% kwoty na pierwsze trzy odcinki na kwotę 987600 zł oraz 50% dofinansowania na odcinek czwarty w wysokości 207028 zł. Wartość całego zadania po przeprowadzonym przetargu wynosiła 1 370000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wykonawcą będzie firma PID Olsz 3. Umowa została zawarta w dniu dzisiejszym.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-10

» Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Topólce

8 września 2019 r. odbyły się w Topólce tegoroczne dożynki powiatowo-gminno-parafialne.  Organizatorami uroczystości byli Starosta Powiatu Radziejowskiego Jarosław Kołtuniak, Wójt Gminy Topólka Konrad Lewandowski i proboszcz Parafii Topólka ks. Antoni Wojciechowski. Wśród zaproszonych gości dożynek byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, Członek Zarządu  Województwa Aneta Jędrzejewska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojciech Jaranowski, senator RP Józef Łyczak , wójtowie gmin powiatu radziejowskiego, komendanci policji i straży pożarnej.

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną a następnie przemarszem korowodu z orkiestrą, wieńcami, delegacjami z chlebem z gmin powiatu oraz gośćmi na stadion w Dębiankach. Po uroczystym przywitaniu gospodarzy, starostów dożynek oraz wszystkich zebranych nastąpiło przekazanie chleba i wieńców dożynkowych staroście powiatu radziejowskiemu Jarosławowi Kołtuniakowi, wójtowi gminy Topólka Konradowi Lewandowskiemu oraz proboszczowi parafii Topólka ks. Antoniemu Wojciechowskiemu. W przemówieniach zaproszonych gości dziękowano rolnikom za trud i wysiłek włożony w zebranie plonów. Święto Plonów to niezwykle ważne wydarzenie wpisujące się w tradycję ludową, które jest dorobkiem ciężkiej pracy rolników i stanowi wyraz hołdu społeczności wiejskiej.  Następnie gospodarze dożynek częstowali wszystkich uczestników chlebem. Komisja konkursowa wybierała  najładniejsze wieńce dożynkowe.

W drugiej część dożynek miały miejsce uroczystości biesiadno-artystyczne z wieloma atrakcjami m.in. wystawy firm i podmiotów związanych z produkcją rolną, degustacja potraw tradycyjnych i regionalnych, atrakcje dla dzieci oraz stoiska promocyjne i kiermaszowe.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09

» Uroczystość wojewódzkich obchodów 75-lecia Ligi Obrony Kraju

W dniu 6 września br. odbyły się wojewódzkie obchody 75-lecia Ligi Obrony Kraju. Organizatorami jubileuszu obchodów była Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju oraz Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Uroczystości miały miejsce w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Było to szczególne wyróżnienie dla szkoły i szkolnego koła LOK za dotychczasową działalność i reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego w zawodach strzeleckich i sportowo-obronnym na szczeblu ogólnopolskim.

Do południa odbyła się część plenerowa, w której dowódca uroczystości Krzysztof Rosiński poprowadził musztrę w wykonaniu kadetów Zespołu Szkół Mechanicznych. Miały miejsce także wystawy statyczne, pokazy sprzętu wojska, policji, straży pożarnej i służb ratowniczych, a także wręczenie przez prezesa Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Andrzeja Kornaszewskiego oraz dyrektora biura Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ppłk mgr Piotra Umińskiego, dyplomów i pucharów zwycięzcom konkursów strzeleckich.

Oficjalna część jubileuszowych obchodów rozpoczęła się przemówieniem Starosty Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka. Odśpiewano hymn narodowy i przedstawiono rys historyczny LOKu. Swoją obecnością uroczystości zaszczycili m.in. członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska, Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Następnie odbyły się przemówienia prezesa Ligi Obrony Kraju Andrzeja Kornaszewskiego oraz zaproszonych gości. Ważnym wydarzeniem obchodów 75-lecia  LOK było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym dla działalności Ligi.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09

» Pamiątkowa tablica w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września 2019 r.  na skraju lasu w Osięcinach miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy umieszczonej na kamieniu upamiętniającej lotnisko polowe IV Toruńskiego Pułku Lotniczego z okresu II wojny światowej. W tym właśnie miejscu w dniach 4-7 września 1939 r. stacjonowały dwie eskadry myśliwskie: 141 pod dowództwem por. pil. Mariana Pisarka i 142 pod dowództwem por. pil. Wacława Wilczewskiego.

Inicjatorem pamiątkowej tablicy było Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli zaproszeni goście, w tym wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, który dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy. Podniosłość wydarzenia nadał samolot Aeroklubu Włocławskiego, który pojawił się na niebie podczas uroczystości oraz asysta wojskowa lotników z jednostki lotniczej w Inowrocławiu.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-06

» Wojewódzkie obchody 75-lecia Ligi Obrony Kraju

 • -
 • data: 2019-09-03

» 80.rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września 2019 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie było organizatorem obchodów 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas których oddano hołd wszystkim walczącym o wolność i niepodległość Polski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele farnym p.w. WNMP w Radziejowie, z udziałem władz powiatu Starosty Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, Wicestarosty Radziejowskiego Grzegorza Piaseckiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Sylwii Kubiak, zaproszonych gości, pocztów sztandarowych. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz uczestników obchodów pod pomnik Chwały Oręża Polskiego. Następnie dowódca uroczystości pan Krzysztof Rosiński złożył meldunek Staroście Radziejowskiemu, a pododdział kadetów wykonał podniesienie flagi państwowej. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przemówienie Starosty Jarosława Kołtuniaka.

Następnie delegacje organizacji, instytucji, zakładów pracy, szkół, partii politycznych złożyli uroczyście kwiaty pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego. Salwą honorową dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zakończono obchody.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-02
 • -

» „MECHANIK” DOCZEKA SIĘ TERMOMODERNIZACJI

Niebagatela 1 mln 220 tys. będzie wynosiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Umowę z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim na kolejny projekt inwestycyjny podpisali 29 sierpnia br. starostowie powiatu Jarosław Kołtuniak i Grzegorz Piasecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Urszuli Kwaśnej.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Planowane działania w ramach projektu polegają na dociepleniu ścian budynku, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, termomodernizacji poszycia dachowego, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Po wyborze wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu publicznym planowane prace zostaną przeprowadzone od I kwartału 2020 r.

Wartość projektu wynosi 1 704 601,87 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR to 1 220 522,89 zł.

 • autor: Edyta Kozłowska, data: 2019-08-29

» Bez napięcia!!

Informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych

W dniu 3.09.2019  w godz. 8.00-9.00 i w godz.18.00-19.00    

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej BRONIEWO 2,BRONISŁAW 1,  BIEGANOWO 1, 2, 3, 4, 5, BRONIEWO 1PGR, BRONIEWO OSIEDLE, BISKUPICE 1, 2, 3, 4, 5, 8, FW BIEGANOWO.             

 w godz. 8.00-12.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej PRUCHNOWO MBM,RADZIEJÓW SŁONECZNA

W dniu 4.09.2019  w godz. 8.00-10.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ZAGORZYCE 1,2,3

w godz. 8.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  BRONISŁAW 1

W dniu 5.09.2019  w godz. 8.00-11.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SĘDZIN 3

 

 • autor: Mariusz Czyżnikiewicz Technik ds. Linii Elektroenergetycznych Dział Zarządzania Eksploatacją Rejon Dystrybucji w Radziejowie, data: 2019-08-27

» Inscenizacja bitwy pod Płowcami

       W dniu 25 sierpnia 2019 r. odbyła się 18. inscenizacja bitwy pod Płowcami. Jest to wydarzenie, które stało się już tradycją powiatu radziejowskiego, na które przybywają tłumy widzów z całej Polski. Organizatorem całej imprezy plenerowej był Wójt Gminy Radziejów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Następnie stoczono bitwę na otwartym polu.

        Inscenizacja ta jest upamiętnieniem historycznego zwycięstwa bitwy pod Płowcami pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego, które miały miejsce 27 września 1331 roku. Pierwsze ataki na siły krzyżackie padały ze strony polskiej. Jednak dwie pierwsze przeprowadzone szarże nie przyniosły większych efektów. Dopiero za trzecim razem doszło do rozstrzygnięcia. Sukces strony polskiej zahamował Krzyżaków od marszu na Brześć Kujawski.

       Rekonstrukcja bitwy to, jak zawsze ciekawa lekcja historii, opatrzona odpowiednią scenografią, ciekawym komentarzem i muzyką. Podczas uroczystości miał miejsce także jarmark rycerski i festyn rodzinny.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26

» Powiat Radziejowski na Dożynkach Wojewódzkich w Ciechocinku

      25 sierpnia 2019 r. odbyły się w Ciechocinku Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Diecezji Włocławskiej. Organizatorami dożynek byli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, biskup ordynariusz włocławski Wiesław Mering, burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz i starosta powiatu aleksandrowskiego Lidia Zwierzchowska.

     Wydarzenie to rozpoczęło się uroczysta mszą św. w ciechocińskiej kolegiacie św. Piotra i Pawła, pod przewodnictwem biskupa Meringa. Po zakończeniu eucharystii korowód dożynkowy przeszedł do muszli koncertowej w Parku Zdrojowym, gdzie odbyły się oficjalne wystąpienia i ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych rolnikom i osobom zasłużonym dla rozwoju polskiego rolnictwa.

     Dożynkom wojewódzkim tradycyjnie towarzyszyły konkursy wieńców dożynkowych oraz stoiska promocyjne powiatów. Delegacja powiatu radziejowskiego z sekretarzem powiatu Małgorzatą Chłodzińską również brała udział w dożynkowych uroczystościach. Koło Gospodyń Wiejskich reprezentowało powiat swoimi kulinarnymi przysmakami.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26

» Szczególna wizyta w SPZOZ w Radziejowie

        Dnia 23 sierpnia 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie swoją obecnością zaszczycili Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński oraz  Senator RP Józef Łyczak.  Gości przyjmowali Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki i zastępca dyrektora SPZOZ ds. medycznych lek. Maciej Małecki.

        Podczas wizyty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie omawiano bieżącą sytuację naszej lecznicy oraz ustalono listę priorytetowych potrzeb radziejowskiego szpitala.

        Po spotkaniu nasi goście wraz z władzami powiatu zwiedzili radziejowską placówkę leczniczą, a w szczególności nowo powstałą pracownię tomografii komputerowej.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26

» Partnerska wizyta Francuzów

 W dniach 10-17 sierpnia 2019r. Francuzi gościli na Kujawach w Gminie Osięciny i Powiecie Radziejowskim. Mieliśmy przyjemność świętować  obchody 25-lecia współpracy polsko-francuskiej, z tej właśnie okazji Stowarzyszenie Partnerskie „Kujawy” przy współpracy z Wójtem Jerzym Izydorskim i władzami Gminy Osięciny zaplanowało wiele imprez integracyjnych, spotkań i wyjazdów.  

W dniu 16 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury i  Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Radziejowie „Kultywowanie tradycji kujawskich i europejskich”. Francuzi mieli okazję „na żywo” podziwiać kulturę naszego regionu Kujaw. Oglądali widowisko muzyczne zespołu folklorystycznego ,,Kujawioki", podziwiali wytwory artystyczne   miejscowych artystów ludowych: Ewy Chrząszcz-Raniszewskiej, Mirosławy Pakulskiej, Anieli Leszczyńskiej, Mirosławy Skiczak, Krystyny Witkowskiej, Anny Kozłowskiej, Romualda Słomczewskiego. Równie miłym akcentem dla naszych gości był koncert piosenki polsko-francuskiej, gdzie zaprezentowały się laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Francuskiej: Zuzanna Antos z Radziejowa, Maria Cytloch z Inowrocławia, Gabriela Kwarcińska z Włocławka oraz wokaliści: Julia Garet-Marchwińska, Katarzyna Olszta-Zielińska i Tomasz Cybulski. Swoje talenty muzyczne zaprezentowali bracia Piotr i Paweł Paczkowscy. Zgodnie z kujawską gościnnością była okazja rozkoszować się dobrymi smakami podczas degustacji potraw kujawskich przygotowanych przez panie z KGW „Polne Kwiaty” z Kościelnej Wsi. Na zakończenie były śpiewy i tańce, wspólna zabawa taneczna.

Podczas wizyty grupa gości z Francji odwiedziła Starostwo Powiatowe, gdzie obejrzała film promocyjny

Zarząd Stowarzyszenia Partnerskiego „Kujawy” pragnie serdecznie podziękować Wójtowi i władzom Gminy Osięciny oraz Starostwu Powiatowemu w Radziejowie za wsparcie w realizacji tego projektu.

 • autor: Aleksandra Siarkowska, data: 2019-08-23

» Ważna informacja

Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 22.08.2019 r. (czwartek) Wydział Komunikacji będzie nieczynny z powodu aktualizacji systemu CEPiK.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • data: 2019-08-20

» Zaproszenie na dożynki powiatowo-gminno-parafialne

 • -

» Pokaż region na zdjęciach - nagrody czekają!

Trwa druga edycja konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Nadsyłane w konkursie fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim:  www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu.

Każdy  autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:

·         region przyjazny środowisku i rolnictwo,

·         działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,

·         edukacja, kultura i sport,

·         transport i infrastruktura.

Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.

Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34111-pokaz-region-na-zdjeciach-nagrody-czekaja

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-08-14

» 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego

 • -
 • data: 2019-08-14
 • -
 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-08-07

» Spotkanie z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii o ASF.

W piątek, 2 sierpnia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyło się spotkanie poświęcone problemom zwalczania i profilaktyki afrykańskiego pomoru świń (ASF). W spotkaniu, które otworzył Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, uczestniczyli: wojewódzki lekarz weterynarii Jerzy Dymek, powiatowy lekarz weterynarii Maciej Bachurski, Rafał Rewoliński z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz wójtowie i burmistrzowie, koordynatorzy ds. ASF, przedstawiciele służb, związku łowieckiego oraz nadleśnictwa.

Tematem spotkania było omówienie działań profilaktycznych, które należy w zakresie ASF podjąć oraz o założeniach planu gotowości w razie wystąpienia zagrożenia.

Afrykański pomór świń to wirusowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Wojewódzki lekarz weterynarii omówił działania jakie należy podejmować, aby zagrożenie afrykańskim pomorem świń nie dotarło do powiatu radziejowskiego.

Przedstawiciele władz gminnych zostali poproszeni, aby za pośrednictwem sołtysów były podejmowane działania mające na celu uświadamianie hodowców trzody chlewnej o zagrożeniach i konsekwencjach ASF.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-05

» Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dnia 2 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W spotkaniu uczestniczyło pięciu członków Rady Społecznej SPZOZ oraz zastępca dyrektora ds. medycznych lekarz Maciej Małecki.

Na wstępie posiedzenia przewodniczący Rady Społecznej przywitał zebranych i poprosił dr Macieja Małeckiego o przedstawienie sprawozdania finansowego szpitala oraz o omówienie sytuacji panującej w szpitalu.

W następnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wytypowania przedstawiciela Rady Społecznej do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, którym został  Grzegorz Piasecki.

 • autor: Jadwiga Marcinkowska, data: 2019-08-02

» Uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej i kolonoskopii w radziejowskim szpitalu.

W dniu 31 lipca 2019 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej i kolonoskopii. 

Otwarcia pracowni dokonali Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, zastępca dyrektora ds. medycznych Maciej Małecki aktualnie administrujący placówką, kierownik włocławskiego oddziału NFZ Gabriela Kaźmierczak oraz kadra szpitala.

Inwestycja rozbudowy i przebudowy pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W trakcie otwarcia nastąpiło także pobłogosławienie nowego sprzętu medycznego przez proboszcza ks. Ireneusza Mrowickiego.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-01

» Spotkanie robocze w sprawie wojewódzkich obchodów 75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W dniu 31 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Radziejowie odbyło się spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była organizacja wojewódzkich obchodów  75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony  Ligi Obrony Kraju ppłk  Piotr Umiński - Dyrektor Biura Kujawsko–Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy, Dowódca 56  Bazy Lotniczej  w Inowrocławiu ppłk  pilot Krzysztof Zwoliński oraz Prezes Szkolnego Koła LOK w ZSM w Radziejowie Krzysztof Rosiński. Ze strony Starostwa  Powiatowego w Radziejowie, Starosta Jarosław Kołtuniak .

W czasie spotkania ustalono, że Jubileuszowe Wojewódzkie Obchody 75-lecia LOK odbędą się w dniach 6-7 września 2019r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Jest to wyróżnienie dla szkoły i szkolnego koła LOK za dotychczasową działalność i reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego  w zawodach strzeleckich i sportowo-obronnych na szczeblu ogólnopolskim.

W programie obchodów zaplanowano wiele atrakcji  dla młodzieży i społeczeństwa, m.in. pokaz sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego.

 • autor: Krzysztof Rosiński, data: 2019-07-31

» Relacja z projektu unijnego pt. ”Eurosceptycyzm” w Gyor na Węgrzech.

W niedzielę, 28 lipca, 12 osobowa grupa młodzieży z naszego powiatu szczęśliwie wróciła z Gyor na Węgrzech. Uczestniczyliśmy w projekcie „ EUROSCEPTYCYZM” łącznie z 5 innymi krajami europejskimi: Czechy, Francja, Litwa, Niemcy i Węgry. Przez kilka miesięcy młodzież nasza spotykała się i przygotowywała prezentację na temat poglądów Polaków dotyczących wspólnej Europy. Drugi dzień pobytu w Gyor był niemiecki i polski i był bardzo emocjonalny. Młodzież przedstawiła wyniki swojej pracy. Jestem z Nich dumna. Praca była bardzo ciekawa i przygotowana precyzyjnie. Film z napisami w trzech językach i prezentacja tłumaczona na bieżąco na język niemiecki przez O.Mariusza.

 Mieszkaliśmy w 3-gwiazdkowym hotelu Klastrom, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, np. miasto i fabrykę Audii w Gyor, płynęliśmy statkiem po 3 rzekach znajdujących się w Gyor. Spacerowaliśmy z przewodnikiem po mieście. Na koniec spaceru zostaliśmy poczęstowani lemoniadą i kanapeczkami. Następnego dnia odwiedziliśmy Budapeszt, gdzie spędziliśmy cały dzień i zwiedziliśmy dużo, łącznie z Parlamentem, Górą Gelerta i Muzeum Terroru. Wszyscy odnieśliśmy niesamowite wrażenie. Miasto jest piękne. Trzeciego dnia były warsztaty z udziałem pozostałych grup i zwiedzanie Opactwa benedyktyńskiego w Pannonhalma.

 Dziękuję bardzo za wszelkie formy wsparcia. Dziękujemy Partnerschaft Wesendorf, szczególnie Christiane Dittmann-Martin za zwiększenie ilości młodzieży polskiej w projekcie, za przygotowanie i przeprowadzenie wspaniałego Projektu.

Dziękuję bardzo O.Mariuszowi Bykowskiemu za ciężką pracę tłumacza i pomoc w opiece nad młodzieżą. Dziękuję grupie litewskiej za towarzystwo w czasie podróży.

Dziękuję kierowcom, p.p. Maciejom z NKA Kruszwica za bezpieczną podróż i miłą atmosferę.

Dziękuję też młodzieży za dobre zachowanie w trakcie trwania projektu.

 

» POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Dnia 26 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Powiatu Radziejowskiego. Udział w nim wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu radziejowskiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak. Posiedzenie Komitetu Sterującego dotyczyło zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2019 r., aktualizacji strategii pod kątem podpisanych umów (dostosowanie kwot, nazw projektów, wskaźników) oraz ustalenie sposobu wykorzystania środków dofinansowania w przypadku  rezygnacji lub oszczędności z projektów.

 

» PODZIĘKOWANIA DLA ZASŁUŻONEGO EMERYTA.

 

Dnia 25 lipca 2019 r. Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak w imieniu Zarządu Powiatu i własnym podziękował Panu Zbigniewowi Skoniecznemu za wieloletnią współpracę oraz za lata sumiennej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

            Pan Zbigniew Skonieczny zajmował stanowisko dyrektora szpitala w Radziejowie przez ponad 20 lat.  W trakcie swojej kariery przeprowadził szereg poważnych inwestycji m.in. modernizację budynku oraz zakup nowego sprzętu medycznego.

            Zasłużonemu emerytowi życzono dużo zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

 • autor: tekst: Monika Czyżewska, data: 2019-07-25

» Stypendia dla 2000 najzdolniejszych uczniów - nabór wniosków rusza we wrześniu

Nawet 500 złotych miesięcznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków na stypendia w roku szkolnym 2019/2020 ruszy z początkiem września. Na wsparcie przyznawane na dziesięć miesięcy może liczyć 2 tysiące uczniów. Wakacje to dobry czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

- Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uczniowie otrzymują wsparcie w ramach 3 programów stypendialnych: 

 • Prymus Pomorza i Kujaw

Pomysł przyznawania stypendiów powstał z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymują uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz zawodowych, branżowych, liceów i techników. W ciągu trzech edycji programu z tej pomocy skorzystało ponad 4 tysiące najzdolniejszych młodych ludzi. W nowym roku szkolnym wsparcie otrzyma 800 osób.

 • Humaniści na start!

Nie zapominamy też o młodych mieszkańcach regionu, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów z klas VII i VIII podstawówek, III klas gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie. W roku szkolnym 2018/2019 comiesięczne stypendium otrzymało 366. W nowym roku szkolnym zdecydowaliśmy o przyznaniu stypendium dla większej ilości osób niż w roku ubiegłym. Comiesięczne wsparcie w wysokości od 200 do 500 zł może otrzymać 700 młodych ludzi.

 • Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Program wsparcia adresowany jest do utalentowanych uczniów techników i szkół zawodowych w regionie. Środki z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” mają pomóc w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów. Stypendia (od 200 do 500 zł miesięcznie) w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 500 uczniów. W nowym roku szkolnym odbierze je taka sama liczba uczniów.

Jak aplikować o stypendium:

 • nabory wniosków od 1 do 30 września,

 • potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny od 1 września na stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego,

 • wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Więcej informacji na edukacja.kujawsko-pomorskie.pla także:

 • Prymus Pomorza i Kujaw – prymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 668 506 961, 883 326 609 oraz 668 507 768,

 • Humaniści na start – humanisci.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 883 359 314 oraz 883 353 678,

 • Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza – zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 571 293 087, 784 995 076 oraz 795 475 365.

 

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-07-24

» Informacja o przyjęciu uchwały antysmogowej

» XXV Dni Piotrkowa Kujawskiego

W dniu 15 lipca br. wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki uczestniczył w spotkaniu starostów i koordynatorów powiatowych ASF oraz służb wojewody zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Spotkanie dotyczyło wzmocnienia współpracy instytucji rządowych z samorządowcami w obszarze podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń (ASF) i walki z nim.

W trakcie posiedzenia omówiono zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń. Jednym z istotnych narzędzi służących ograniczeniu lub nawet całkowitemu powstrzymaniu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest depopulacja dzika, zaś drugim, skutecznym sposobem jest bioasekuracja.

W trakcie spotkania ustalono, że obecnie najważniejsze jest dotarcie z rzetelną, przedstawioną w zrozumiałej formie informacją do jak najszerszego grona hodowców trzody chlewnej.

Przedstawiciele samorządów zostali zaopatrzeni w broszury informacyjne, które zostaną przekazane za pośrednictwem gmin do hodowców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również powiatu radziejowskiego.

Poniżej prezentujemy schemat bioasekuracji oraz fotorelację ze spotkania.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-07-16

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 • autor: Kamila Żarkowska, Międzynarodowa Fundacja Reaxum, data: 2019-07-12

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Piotrków Kujawski

 • -
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-07-10

» 17.07.2019r. ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI.

 • -
  • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-07-08

» IV obchody Święta Powiatu Radziejowskiego

Za nami IV  obchody Święta Powiatu Radziejowskiego  połączone z obchodami 20 – lecia Samorządu Powiatowego i 100. Rocznicy Powstania Policji Państwowej 

           Trzydniowe obchody rozpoczęto uroczystą liturgią w  kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji mieszkańców powiatu i samorządowców oraz funkcjonariuszy i pracowników policji. Ceremonię zaszczycili swoją obecnością podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, senator Józef Łyczak, posłowie Joanna Borowiak i Łukasz Zbonikowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu, radni, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z policją a także pracownicy powiatu i policji.

            Po mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali w uroczystym pochodzie ulicami miasta na dziedziniec Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia powiatowego samorządu i 100-lecia powstania policji w Radziejowie. Na parkingu przed starostwem wystawione zostały kramy, wystawy, kiermasze rękodzieła i rzemiosła twórców regionu. Podczas koncertu galowego ogłoszono wyniki  XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Gospodarzem wieczoru był Marcin Daniec. Wystąpili także Cezary Pazura i Andrzej Sikorowski dostarczając moc wrażeń licznie przybyłej  publiczności.

          W sobotę odbyły się także liczne zawody sportowe. W Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw nastąpiło podsumowanie konkursu "Nieprofesjonalnej sztuki ludowej", a wieczorem w kościele farnym z okazji 20- lecia Polski powiatowej odbył się koncert w wykonaniu  uczniów i nauczycieli ze  Szkoły Muzycznej w Radziejowie. 

Paradą motocykli szlakiem gmin powiatu radziejowskiego rozpoczęto trzeci dzień Święta Powiatu, który zakończył się w Połajewie, gdzie dla licznie zgromadzonych uczestników odbył się piknik rodzinny z wieloma atrakcjami.

RADZIEJOWSKA BIBLIOTEKA
 
03.07.2019r. (Środa), godz. 18.00
 
Zapraszamy na spotkanie pt. "Atlas Historyczny Polski:
Kujawy w drugiej połowie XVI wieku".
 
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
 
Plan spotkania - poszczególne wystąpienia:
 
 - dr hab. Marek Słoń, prof. Instytutu Historii PAN (Atlas historyczny Polski. Mapy
szczegółowe XVI wieku) – kierownik Zakładu Atlasu Historycznego,
wicedyrektor IH PAN
 - mgr Arkadiusz Borek (Radziejów i jego okolica w źródłach pisanych)–
asystent w Zakładzie, historyk
 - mgr Katarzyna Słomska (Radziejów na dawnych mapach) – asystent w Zakładzie,
geograf-kartograf.
 
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-06-27

 

W dniu 24 czerwca b.r. odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Radziejowie, podczas której radni debatowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok. Procedura udzielenia absolutorium odbywała się na podstawie nowych przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Ustawodawca wprowadził nowość w postaci udzielenia Zarządowi wotum zaufania, które jest podejmowane w drodze uchwały na podstawie przedłożonego wcześniej raportu o stanie powiatu. Raport przedstawia wykonanie budżetu za 2018 rok, realizację inwestycji  i  analizę działalności  wszystkich jednostek powiatowych. Rada Powiatu nie wniosła uwag do przedłożonego raportu,  i podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. W drugiej części obrad  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za wnioskiem głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad. Następnie Rada Powiatu w Radziejowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie

 

03.07.2019r. (Środa), godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie 

pt. "Atlas Historyczny Polski: 
Kujawy w drugiej połowie XVI wieku". 
 
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele 
Zakładu Atlasu Historycznego 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-06-24

Zakończenie roku szkolnego w szkołach powiatowych

         19 czerwca 2019 roku odbył się uroczysty  apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019. Uczniowie radziejowskich szkół, w tym uczniowie m.in.: Zespołu Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie oraz przyległego do niej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  odebrali z rąk wychowawców świadectwa szkolne. Podczas uroczystości zostały wręczone także nagrody oraz dyplomy za wysokie osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, które odbywały się w czasie roku szkolnego. W apelach udział wzięli także przedstawiciele samorządu powiatowego: Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, członkowie Zarządu Powiatu Radziejowskiego Włodzimierz Gorzycki i Jan Nocoń. Dyrektorzy szkół podsumowując mijający rok szkolny podziękowali uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za całoroczną pracę, a także życzyli wszystkim udającym się na wakacyjny odpoczynek, bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Raport o stanie Powiatu za 2018 rok.

6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2018 rok.

8. Przerwa.

9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

10. Opinie komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu.

11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2018 rok.

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

16. Dyskusja.

17. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

19. Przerwa.

20. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

c) zmiany uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie  formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego,

d) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

e) zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

f)) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22.Wolne wnioski.

23. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-06-18

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 we Włocławku

zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego,

 

26 czerwca 2019 r. godz. 9:00 – 11:30

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

sala nr 16

 

Każdy kto jest zainteresowany realizacją przedsięwzięć współfinansowanych
z Funduszy Europejskich może skorzystać z bezpłatnych porad specjalistki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku w zakresie: terminów naborów wniosków, warunków przyznania wsparcia, dokumentacji konkursowej w obszarach między innymi:

 • Pomoc finansowa na założenie działalności gospodarczej;
 • Dopłaty do żłobków i niań dla powracających na rynek pracy rodziców;
 • Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw;
 • Wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo na szkolenia, staże zawodowe;
 • Pieniądze na rozwój firm, na opracowanie nowych rozwiązań i ich wdrożenia, Voucher Badawczy;
 • Możliwości pozyskania środków na działalność edukacyjną czy też związaną z aktywizacją zawodową i społeczną;
 • Zasad rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 • autor: Krzysztof Betliński, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku, data: 2019-06-18

JAK TO JEST ZROBIONE?

                              – międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze

 

Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza na pierwsze zajęcia warsztatowe, realizowane w ramach projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – międzypokoleniowa integracja”,  pn. „JAK TO JEST ZROBIONE”.

 

W ramach zaplanowanych zajęć warsztatowych przewidziane jest wykonywanie różnorodnych prac rękodzielniczych, zarówno tych znanych starszemu pokoleniu, jak i tych, którymi zainteresowane jest młodsze pokolenie. Wszystkich na pewno zainteresuje zapomniana już nieco technika filcowania., czy też dekupaż na tkaninach. W zaplanowanych rodzajach technik rękodzielniczych, każdy z uczestników z pewnością znajdzie coś, co go żywo zainteresuje.

Warsztaty mają na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń – starsze pokolenie będzie mogło przekazać młodszemu swoją wiedzę o tym, jak się robiło np. na drutach czy szydełku, jak się wyszywało i haftowało. Młodzież będzie mogła pokazać starszemu pokoleniu, co i jak ozdabia się dzisiaj.

Warsztaty prowadzone będą przez dwóch artystów z zakresu rękodzieła. Dodatkową atrakcją warsztatów będzie możliwość kontaktu i zabawy ze zwierzętami – końmi, alpaką, psami, kotami, oraz miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie uczestników warsztatów.

Wszystkie materiały do wykonywania prac zapewnione są przez organizatora warsztatów, a wykonane w trakcie warsztatów prace, są własnością jego wykonawców.

 

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 23 czerwca 2019 roku

w Ośrodku Terapeutyczno -  Wypoczynkowym „Ranczo u Lucy” w Przewozie,

w godzinach od 14.30 do 17.30.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy mieszkańców naszego powiatu radziejowskiego w dwóch grupach wiekowych:  

osoby po 60 roku życia oraz dzieci i młodzież w wieku od 8 do 21 lat.

 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

 

Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy kierować na adres e-mailowy: chwytajdzien@protonmail.com do dnia 19 czerwca 2019. Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym o udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Bliższe szczegóły pod nr. tel. 693 518 219.

 

Warsztaty „JAK TO JEST ZROBIONE – międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze” realizowane są w ramach projektu  „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – międzypokoleniowa integracja”, kierowanego  do seniorów oraz dzieci i młodzieży – mieszkańców powiatu radziejowskiego, w ramach wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, dotyczących działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Serdecznie zapraszamy seniorów, dzieci i młodzież – mieszkańców naszego powiatu do udziału w pierwszych tego typu – międzypokoleniowych warsztatach!

 

Zarząd Stowarzyszenia CHWYTAJ DZIEŃ

 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Samorządu

  Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 • autor: Barbara Roskosz-Pietrzak, sekretarz Zarządu Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ, data: 2019-06-13

IV Weekend na Szlaku Piastowskim

 

Gry, zabawy, walentynki po słowiańsku, spacery, koncerty – to i wiele innych atrakcji czekać będzie na każdego, kto w pierwszy weekend wakacji (21-23 czerwca 2019 r.), zechce uczestniczyć w czwartej edycji święta Szlaku Piastowskiego. To wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze turystów, gwarantując trzy dni dobrej zabawy z historią w tle.

 

Szlak Piastowski to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna trasa turystyczna w Polsce. Przebiega przez tereny historycznej Wielkopolski, części Kujaw i Pałuk (obecnie teren województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego). Łączy najważniejsze obiekty i zabytki związane z początkami państwa polskiego.

 

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim są gry i zabawy małych Słowian. Dzieci – małe i duże – będą miały szansę wcielić się w rolę wojów niczym z drużyny Mieszka I lub spróbować swoich sił w zabawach i grach, w które ich rówieśnicy bawili się już setki lat temu. Jednak niech hasło przewodnie nie zwiedzie starszych miłośników piastowskiego dziedzictwa – dla nich również przygotowano sporą dawkę wydarzeń. Będą spacery z przewodnikiem, wystawy, koncerty. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wybrać się na spływ kajakowy lub rajd rowerowy.

 

Co, gdzie i kiedy?

Termin tegorocznej edycji wydarzenia zbiega się z rozpoczęciem wakacji i kalendarzowego lata. Jest to zatem czas „kupalnocki” – święta wody, ognia i miłości – czyli… walentynki po słowiańsku. Pełen program wydarzeń zaplanowanych w ramach Weekendu na Szlaku Piastowskim dostępny jest na stronie www.szlakpiastowski.pl.

 

IV Weekend na Szlaku Piastowskim to preludium do tego, aby wrócić na Szlak w przyszłości i dalej odkrywać piastowskie dziedzictwo…

 

Nad wydarzeniem patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Polska Organizacja Turystyczna, Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Organizatorami akcji są Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI. Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • autor: Monika Andruszkiewicz koordynator Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim, data: 2019-06-13
Radziejowska biblioteka
 
18.06.2019r., godz. 12.00 (Wtorek)
 
Zapraszamy na otwarcie wystawy
prac malarskich Jolanty Młodeckiej

pt. "Jolanta Młodecka inaczej..."
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-06-11

W dniach 12-14 maja 2019 roku 30- osobowa grupa mieszkańców Powiatu Radziejowskiego uczestniczyła w organizowanym przez AZS Gdańsk i Stena Line w Szwecji rajdzie rowerowym, zwanym "Potopem Szwedzkim". Do wyboru było kilka tras rowerowych o różnym stopniu trudności. Każdy uczestnik mógł wybrać odpowiednią do swoich możliwości fizycznych. Profesjonalna opieka służb organizacyjnych pozwoliła na bezpieczne zwiedzanie urokliwych okolic Karlskrony i wyspy Aspo. Obawy związane z pogodą okazały się niepotrzebne, gdyż dopisała ona znakomicie.

Starosta Radziejowski

zaprasza na

Święto Powiatu Radziejowskiego

połączone z obchodami 20 - lecia samorządu powiatowego i 100 rocznicy powstania Policji Państwowej

 

 

Odwiedziny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie

 

Szkoła ZSRCKU w Przemystce 1 grudnia 2018r.  przystąpiła do międzynarodowego projektu z programu Erasmus+ pt. „We Share The Land”, który będzie realizowany w latach 2018 - 2020. Jak sama nazwa wskazuje, projekt zawiązany jest ściśle z rolnictwem i przyrodą i biorą w nim udział szkoły rolnicze z Polski, Włoch i Francji. Uczniowie jak i nauczyciele mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podzielenia się własnymi praktykami z innymi krajami. Koordynatorem projektu jest p. Karolina Sobieraj.

Kraje realizujące projekt dzielą wspólną motywację i aktywnie angażują się w kwestie związane z ziemią i terytorium na którym żyjemy, dlatego spotkanie zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Radziejowie dotyczyło ochrony środowiska naszego regionu. Francję reprezentuje w projekcie szkoła Leap Saint Cyran z Saint Cyran Du Jambot z centralnej części kraju, a Włochy – Instituto Statale D’Istrucione z Treviglio z północnej części Italii.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 30 maja 2019r. było jednym z punktów pierwszej mobilności odbywającej się w Polsce. Pani Dorota Sajbor „ Zielony edukator” przy Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia w Kruszwicy wystąpiła z prezentacją „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego” na temat walorów przyrodniczych Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz przedstawiła dwa filmy o parku.

 • autor: tekst: nadesłane ZS RCKU w Przemystce, data: 2019-05-31

» Dzień Strażaka 2019

Dzień Strażaka 2019

23 maja na Rynku w Radziejowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na uroczystość przybyli: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jacek Kaczmarek, burmistrz Miasta Radziejowa Sławomir Bykowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Roman Szczerbiak, wójt gminy Dobre Stefan Śpibida, wójt gminy Radziejów Marek Szuszman, Pacholski Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Pacholski, dyrektor RDK Maciej Maciejewski,  dyrektor Zespołu Szkół w Przemystce Jacek Malinowski wraz z opiekunami klas mundurowych Krzysztofem Cybulskim i Danielem Golonem.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie mł. bryg Adam Małecki podsumował działalność Komendy w minionym roku 2018. N. Wręczono także odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.


Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał stopnie w korpusie oficerskim
stopień młodszy brygadier otrzymał:

·    starszy kapitan Jarosław Stokwisz

stopień starszy kapitan otrzymał:
·    kapitan Mariusz Marciniak

Rozkazem personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie w korpusie aspiranckim

stopień aspirant otrzymali:
·    młodszy aspirant Daniel Dębowy
·    młodszy aspirant Marek Wawrzyniak

Rozkazem personalnym Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie w korpusie podoficerskim.

stopień starszy ogniomistrz otrzymał:
·    ogniomistrz Cezary Lewandowski

stopień ogniomistrz otrzymał:
·    młodszy ogniomistrz Andrzej Bartczak

stopień młodszy ogniomistrz otrzymał:
·    straszy sekcyjny Paweł Kieler

stopień starszy sekcyjny otrzymali:
·    sekcyjny Bartłomiej Gawroński
·    sekcyjny Daniel Gąsiorowski
·    sekcyjny Tomasz Michalski

Rozkazem personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie nadał stopnie w korpusie szeregowców.

Stopień starszy strażak otrzymali:
·    strażak Mateusz Mordyl
·    strażak Patryk Osiński
·    strażak Piotr Pomieciński
·    strażak Patryk Wojciechowski

Uchwałą nr 37 z dnia 30 kwietnia 2019 rr. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa Kujawsko-pomorskiego nadało medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

złoty medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymał:
·    młodszy aspirant Mariusz Jaworski

Decyzją z dnia 10 maja 2019 r. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

Nagrodę otrzymał:
·    aspirant Marek Wawrzyniak
·    młodszy aspirant Arkadiusz Kuczek
·    ogniomistrz Marcin Danafeld

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak podczas swojego przemówienia podziękował wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej za pracę oraz poświęcenie służbie, a także złożył serdeczne życzenia.
Podczas uroczystości nastąpiło także ślubowanie na sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ślubowania przez uczniów ZS RCKU Przemystka Liceum Ogólnokształcącego. 

Dnia 29 maja 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Informacja o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

6. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.

7.  Dyskusja.

8. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

9. Dyskusja.

10. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie z działalności na terenie powiatu.

13. Dyskusja.

14. Przerwa.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski’,
 2. przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego”,
 3. formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego,
 4. uchylenia uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiaty w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,
 5. uchylenia uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski..
 6.   szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 7. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
 8.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.,
 9. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Radziejowskiego.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-05-22

 „Lato na Wsi - Święto Smaku i Tradycji”  w Minikowie (11-12 maja br.) upłynęły pod znakiem smacznie…kolorowo…słonecznie i deszczowo. To nie tylko wielotematyczna impreza o charakterze edukacyjno-promocyjnym, ale również sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Na tegorocznych targach  nie zabrakło  wystaw ogrodniczych, smaków regionu, twórczości ludowej, konkursów, zawodów i wiele innych atrakcji. Powiat radziejowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Czołowa.  Pomimo bardzo deszczowej i chłodnej pogody  odbyła się   prezentacja stoisk powiatowych oraz  turniej powiatów. Prezentacji radziejowskiego stoiska dokonała Urszula Rosół Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Radziejowie. Stoisko nasze cieszyło się jak zwykle dużym powodzeniem dzięki temu, iż   przygotowane  zostały przez  radziejowskie gospodynie a walory smakowe potraw zaczerpnięte zostały z oryginalnych receptur pochodzących od naszych babć  i  mam. A były to między innym: doskonały  żurek kujawski, kluski z serem i kapustą, pierogi z  przeróżnym rodzajem nadzienia oraz ciasta takie jak sernik, szary czy tradycyjny jabłecznik. Prezentacji produktów dokonała Urszula Nowakowska Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Radziejowie. Przeprowadzono również test wiedzy, którego celem była umiejętność udzielenia odpowiedzi na 20 pytań z zakresu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi.  Powiat radziejowski w tej konkurencji prezentowała Pani Emilia Stanisławska. W kolejnej konkurencji „Test Smaku”, którego celem była umiejętność odgadnięcia rodzaju produktu spożywczego podanego do spróbowania startowała Pani Elżbieta Woźniak. Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Czołowie, które  swoją obecnością na targach godnie przyczyniły się  do wzrostu rozpoznawalności  radziejowskich smaków i tradycji.

15 maja br. w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego „Bitwa pod Płowcami” w reżyserii Marcina Sroki, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Gminy Brześć Kujawski.  Wśród zaproszonych gości był wicestarosta Grzegorz Piasecki:

„Jest to dla nas naturalne, gdyż wydarzenie historyczne bardzo znamienne odbyło się na terenie naszego powiatu radziejowskiego. Ja jako wicestarosta i członkowie zarządu uważaliśmy to za nasz obowiązek. To jest istotne dla przywracania pamięci historycznej, a taka forma przekazu jest atrakcyjniejsza dla młodszego pokolenia - podkreślił.”

Na pokaz filmu przybyli także: poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski,  burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski, wiceburmistrz Brześcia Kujawskiego Damian Chełminiak, dyrektor GOK w Czołowie Urszula Rosół, radny powiatu radziejowskiego Włodzimierz Gorzycki,  rodzina, przyjaciele reżysera oraz mieszkańcy Płowiec.  

Film ma być emitowany w TVP Historia. Reżyser cieszy się, iż dzięki temu film ma szansę dotrzeć do większej liczby osób.

Poniżej link do fotorelacji

https://nwloclawek.pl/artykul/premiera-filmu-bitwa/652426

» „ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

„ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

 

„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Jedynie, co trzecia jest czynna zawodowo.
Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy pod hasłem  „Żyj aktywnie!”.
Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej -
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wydarzenie organizujemy w wielu miastach w całej Polsce w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać 31 maja
w Bydgoszczy, a wcześniej 24 maja w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Rypinie i Golubiu-Dobrzynie, Proponujemy (w zależności od miejsca wydarzenia) spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy również liczne atrakcje.

 

Bydgoski oddział ZUS przygotował tego dnia wiele wydarzeń, ciekawe prelekcje jak i występy artystyczne osób z niepełnosprawnością. W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14 od godziny 10:00 do 14:00 będzie można również skorzystać z porad wielu ekspertów.

 

W tym dniu eksperci ZUS nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale podpowiedzą jak uzyskać rentę czy inne świadczenia. Pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Z kolei pracownicy NFZ poinstruują jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia, wyjaśnią, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, pomogą uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Opowiedzą również o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe i refundacji na środki pomocnicze
i ortopedyczne. Natomiast przy stanowisku PFRON udzielane będą informacje m.in. jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny, czy jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

W trakcie trwania Dnia Osób z Niepełnosprawnością będzie prezentowana wystawa fotograficzna Sebastiana Pietrzaka – niepełnosprawnego fotografa z Bydgoszczy.

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się także w innych miastach naszego województwa.
24 maja w godz. 10:00-14:00 z porad specjalistów skorzystamy także w siedzibie:

 • Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu ul. Wyszyńskiego 7/9
 • Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167,
 • Inspektoratu ZUS w  Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, pokój 302A,
 • Inspektoratu ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5
 • Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a
 • Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43
 • Biura Terenowego w Rypinie, ul. Mławska 12
 • Biura Terenowego w Golubiu-Dobrzynie, ul. 1000-lecia 25 (tu porady już od godz. 9:00).

 

 

Na Dzień Osób z Niepełnosprawnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby
z niepełnosprawnością, ale również osoby z ich najbliższego otoczenia oraz pracodawców.  Informacje o tym, co będzie działo się w całej Polsce publikujemy na stronie www.zus.pl/dzienON.

Dokładne informacje, co będzie się działo w Twojej okolicy znajdziesz poniżej, w zakładkach poszczególnych oddziałów ZUS.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

10.05.2019r.

Rozstrzygnięcie  Powiatowego  Konkursu

Recytatorskiego  i Plastycznego dla dzieci kl.”0”
 pt. „LICZYDEŁKO – czyli poetycko o liczbach”

 

Teatr Bajeczny z Bydgoszczy zaprezentował

przedstawienie pt. " Bajeczki cukiereczki "

 • autor: tekst: nadesłane MiPBP, data: 2019-05-10

» Konkurs powiatowy VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej – 2019

 

 

Uznając krzewienie wiedzy o ochronie ludności za ważny element wychowania młodzieży, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie 10 maja 2019r. odbył się konkurs powiatowy VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej – 2019, skierowany  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

        Wzięli w nim udział: Weronika Rzadkowolska i Mateusz Szyper z Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, Katarzyna Kurkiewicz  i Bartosz Jastrzębski z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce oraz Sebastian Chmielewski i Wiktoria Sobucka z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

         Po sprawdzeniu prac pisemnych i zadań praktycznych  komisja konkursowa, pod przewodnictwem Pana Jarosława Stokwisza z KP PSP  w Radziejowie wyłoniła dwóch uczniów z największą ilością punktów (jednocześnie reprezentanci powiatu radziejowskiego w konkursie wojewódzkim).

        Są to: Sebastian Chmielewski – I miejsce, Mateusz Szyper – II miejsce. Pozostali uczniowie zajęli odpowiednio miejsca: Wiktoria Sobucka– III miejsce, Weronika Rzadkowolska – IV miejsce, Bartosz Jastrzębski – V miejsce i Katarzyna Kurkiewicz – VI  miejsce.

        Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali nagrody rzeczowe a pamiątkowe dyplomy wręczył Pan Grzegorz Piasecki, Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego.

 • autor: tekst: Jadwiga Marcinkowska, data: 2019-05-10

» Przekazanie sprzętu ochrony układu oddechowego

W dniu 8 maja 2019 roku  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego przez Starostwo Powiatowe sprzętu pożarniczego.

            Obecni na uroczystości Starosta Pan Jarosław Kołtuniak i Wiecestarosta Pan Grzegorz Piasecki przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP  mł. bryg. Adama Małeckiego zestaw 9 aparatów powietrznych firmy FENZY Aeris typ.2. Koszt zakupu przekazanego  sprzętu ochrony układu oddechowego wyniósł 14 637,00 zł. Pozyskane aparaty Firmy FENZY zastąpiły wysłużony ponad 20 letni sprzęt. 

 • autor: Jarosław Stokwisz, data: 2019-05-08

» Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W uroczystości udział wzięli między innymi Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Skarbnik Powiatu Urszula Kwaśna.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-25

» Powołanie Komendata Powiatowego PSP w Radziejowie

W dniu 16 kwietnia 2019 roku na placu  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Podczas uroczystości mł. bryg. Adam Małecki złożył Zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jackowi Kaczmarkowi meldunek  o przyjęciu obowiązku Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie.

W uroczystości udział wzięli:

 • mł. bryg. Jacek Kaczmarek – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP,
 • Jarosław Kołtuniak – Starosta Radziejowski,
 • Grzegorz Piasecki – Wicestarosta  Radziejowski,
 • nadkom. Karol Konopacki – Komendant Powiatowy Policji,
 • Sylwia Kubiak – Przewodnicząca Rady Powiatu,
 • Arleta Brochocka – Sekretarz Gminy Radziejów,
 • Sławomir Bykowski – Burmistrz Miasta Radziejowa,
 • Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobre,
 • Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń,
 • Sławomir Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski,
 • Jerzy Izydorski – Wójt Gminy Osięciny,
 • Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka,
 • dh. Roman Szczerbiak – Prezes ZOP ZOSP RP

oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

Dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum:

 1. przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 2. informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim,
 3. informacja z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,
 4. informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie,
 5. informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi,
 6. informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

6.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Radziejowskiego.

7. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018r.

8. Przerwa

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.  zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego,

     c) zmieniającą uchwałę Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski,

d) przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski”,

e) Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,

f) ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,

g) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na 2019 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-17

» Życzenia Wielkanocne

» Informacja

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek)

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

będzie czynne do godziny 13:00

» DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie pt. „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych”, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Radziejowie – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów przy ulicy Kościuszki 20/22.

Każdy w swoim życiu staje przed określonymi trudnościami, potrzebami, oczekiwaniami. Tylko jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej. Ci pierwsi zazwyczaj posiadają umiejętności, które pozwalają im pokonywać bariery i problemy dnia codziennego. Warto więc zdobywać nowe umiejętności, bowiem tylko w ten sposób uczymy się „na przyszłość’ radzić sobie z problemami, których jeszcze nie znamy”.

Celem szkolenia jest więc omówienie i przypomnienie od podstaw zasad logiki projektowej – od pomysłu, przez jego realizację, do sprawozdawczości projektowej; różnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych z aktualnych i nowych programów dla NGO.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa.

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22 – sala nr 27 (sala konferencyjna na parterze) – godz. 10.00 – 13.00.

Bezpośrednio po szkoleniu – od godziny 13.00 do 15.00 – konsultacje projektowe, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na pytania dotyczące procesu tworzenia projektów, pisania ofert, możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizacje, które wezmą udział w minimum trzech szkoleniach, otrzymają zestaw trzech poradników z cyklu „ABC trzeciego sektora”

Szkolenie i konsultacje prowadzić będzie przedstawicielka Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej, Hanna Brzuszczak – specjalistka w zakresie koordynacji projektów, socjolog i specjalista pracy socjalnej, trenerka  z zakresu zarządzania projektem, zarządzania organizacją pozarządową, logiki projektowej, a także obsługi generatorów wniosków, m.in. WK-P, FIO, ASOS.

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 23 kwietnia 2019 roku.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy, program szkolenia

» Konkursu fotograficzny „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ do dnia 6 maja 2019 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ lub na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody”: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/konkursy-wojewody.html  .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

tel. 52 349 75 87

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

link do strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/

link do regulaminu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=109

link do karty zgłoszenia: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=88

 

 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, data: 2019-04-08

» Zakończenie sezonu

7 kwietnia w Połajewie koło morsów z Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego oficjalnie zakończyło sezon. W pikniku zorganizowanym z tej okazji wzięli udział również Starosta Radziejowski Pan Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Pan Grzegorz Piasecki oraz Skarbnik Powiatu Pani Urszula Kwaśna, którzy wręczyli członkom koła upominki.

» „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

 

O możliwości rozwoju obszarów wiejskich rozmawiali w Przysieku przedstawiciele ministerstw i samorządowcy. Reprezentantem powiatu radziejowskiego na tym wydarzeniu był Wicestarosta Pan Grzegorz Piasecki.

Spotkanie odbywało się w ramach cyklu zorganizowanego z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsze spotkania odbyły się w województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W Przysieku był również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkań poszczególne ministerstwa zaprezentowały swoją ofertę dla wsi i ich mieszkańców. Była to również okazja do dyskusji na temat polskiego rolnictwa.. Jednym z projektów zaprezentowanych podczas konferencji, jest inicjatywa tworzenia Centrów Usług Społecznych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-03

» Szkolenie żołnierzy Obrony Terytorialnej na terenie powiatu radziejowskiego

SZKOLENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZY OT

81 batalion lekkiej piechoty

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

 

6-7 kwiecień 2019r.

 

Miejscowość: BUDZISŁAW

Gmina: BYTOŃ

powiat radziejowski

 

 

W dniach 6-7 kwiecień 2019 roku w powiecie radziejowskim, w gminie BYTOŃ
w miejsowości BUDZISŁAW
odbędzie się szkolenie indywidualne żołnierzy OT pełniących TSW z 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu.

 

Szkolenie rozpocznie się od godziny 15.00 (6 kwietnia-sobota) do godziny 7.00
(7 kwietnia-niedziela).

 

W szkoleniu będzie uczestniczyć 143 żołnierzy OT oraz 20 instruktorów. Zajęcie odbędą się BEZ ŚRODKÓW POZORACJI POLA WALKI.

 

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności żołnierzy do wykonywania zadań w stałym rejonie odpowiedzialności.

 

Misją 8K-PBOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

 

 • autor: por. dr Diana Warchocka rzecznik prasowy 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, data: 2019-03-28

» Informacja

W związku z aktualizacją systemu CEPIK 2.0. w dniu 27.03.2019 roku Wydział Rejestracji Pojazdów będzie nieczynny !!!

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Radziejów

 • Mammografia Radziejów
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-03-11

» Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Dzień Kobiet

» Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE...

    - GDZIE I JAK CZYTASZ? ”

 

regulamin konkursu w załączniku

» Informacja

 • -
  • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-02-20
 • -
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-02-19

» Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • -
 • autor: nadesłane: Prokuratura Rejonowa w Radziejowie, data: 2019-02-15

» Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Z inicjatywy władz powiatowych, w odpowiedzi na postulaty mieszkańców na drodze powiatowej nr 2835C przy skrzyżowaniu w Nowej Wsi zainstalowano znaki nowe STOP. Są to znaki aktywne, zasilane panelami fotogalwanicznymi. Dodatkowe oświetlenie znaków wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ będą one dobrze widoczne o każdej porze, niezależnie od pogody. Wizytacji wykonanych prac dokonał m.in Wicestarosta Radziejowski Pan Grzegorz Piasecki.

» Przekazanie wozu dla OSP Bytoń

6 lutego 2019 roku w Bytoniu odbyła się uroczystość przekazania w formie użyczenia od Komendy  Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie wozu GBA 2,5/16. W uroczystości udział wzięli m.in. posłanka Joanna Borowiak, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Jacek Kaczmarek, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Wójt Gminy Bytoń Artur Ruciński. Poświęcenia oddanego w użyczenie wozu dokonał proboszcz parafii Bytoń Jacek Makowski.

» Zaproszenie na spotkanie z rolnikami

 • -

» Zaproszenie

» Internetowa giełda rolna

Internetowa giełda rolna o nazwie Rynek-Rolny.pl skierowana jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej.

Serwis znajduje się pod adresem www: https://www.rynek-rolny.pl

 • autor: PS NET Piotr Sikora, data: 2019-01-31

» Zmiana godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniu 4 lutego 2019 roku.

 

W dniu 4 lutego 2019 r.

(poniedziałek)

Starostwo Powiatowe

w Radziejowie

będzie czynne do godziny1500

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-30

» Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyłasz do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie na formularzu: PIT-8C, PIT-11, PIT-R.

Informacje te do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Informację  dla pracowników przekazujesz  do 28 lutego 2019 r.

Roczną deklarację PIT-4R, PIT-8AR przekazujesz  do 31 stycznia 2019 r.

Wskazane terminy cię nie dotyczą, jeżeli kończysz prowadzić działalność. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Złóż informację na aktualnie obowiązującej wersji formularza. Oznaczenie wersji znajdziesz w prawym dolnym rogu formularza.

 

Jak podpiszesz formularze:

- Podpisem kwalifikowanym –wszystkie formularze,

- Danymi autoryzującymi –formularze: PIT-8C, PIT-11, PIT-4R, PIT- 8AR, IFT1/IFT1R

 

Jak wyślesz formularze :

- za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów:

- za pomocą modułu finansowo-księgowego. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

- za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD):

Jeżeli nie chcesz wysłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik,  po dostarczeniu  pełnomocnictwa do urzędu skarbowego.  Pełnomocnictwo na druku

UPL-1  możesz złożyć papierowo, lub elektronicznie przez ePUAP.

 

Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. - pamiętaj o poprawnym PESEL

lub NIP.

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

 

Kontakt:

Masz problem techniczny lub innego rodzaju? Skontaktuj się telefonicznie:

z Krajową Informacją Skarbową

od poniedziałku do piątku –w godzinach od 7:00 do 18:00

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 03 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

e-mailem: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

 

                                                                                                          Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie

 • autor: Krajowa Administracja Skarbowa, data: 2019-01-29

» V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
 5. Dyskusja.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
  2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  3. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2018 r.
 9. Dyskusja.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2018 r.
 11. Dyskusja
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1.  przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok,
  2.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się 
   w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 58
   w Radziejowie
   na okres pięciu lat Lokalnej Grupie Działania  „Razem
    dla Powiatu Radziejowskiego”
  3.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres czterech lat lokali użytkowych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.
  4.  udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo
   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego,
  5. Uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021,
  6. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 – 2028.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-23

» Informacja o terminach postoju Ambulansu do pobierania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

informuje, że

w dniu 28 stycznia 2018 roku na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie

zostanie podstawiony specjalistyczny Ambulans do pobierania krwi od honorowych dawców.

Rejestracja dawców w godzinach 10.00 - 16.30.

Ponadto przekazuje informację o zaplanowanych terminach postoju Ambulansu w pozostałych miesiącach 2019 roku:

25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 26 sierpnia, 23 września, 28 października, 25 listopada, 23 grudnia.

 • autor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, data: 2019-01-24

» Zarządzenie Starosty Radziejowskiego

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

 

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności.

 

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

 

Spoczywaj w pokoju!

 

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

 

 

Piotr Całbecki                    Mikołaj Bogdanowicz               Ryszard Bober

Marszałek Województwa                  Wojewoda                         Przewodniczący Sejmiku

                                            Kujawsko-Pomorski                     Województwa

 

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 • autor: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego , data: 2019-01-16

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Piotrków Kujawski

 • -
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Topólka

 • -
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Kolejni stypendyści z Przemystki

W grudniu 2018 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów dla najlepszych uczestników programu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Wśród nagrodzonych są również nasi uczniowie. To już trzecia edycja tego projektu, realizowanego przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałkowskie wsparcie przeznaczone jest dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych  i szkół branżowych z naszego regionu.  Ubiegający się o stypendium uczniowie musieli spełnić wiele warunków, miedzy innymi  uzyskać średnią ocen 5,0 z dwóch przedmiotów przyrodniczych  lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym, a także osiągnąć  co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości. Wśród stypendystów są uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Przemystce: Walasik Wiktoria uczennica z klasy IV Technikum Ekonomicznego, Cyprian Dobrzycki uczeń z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Sylwia Banasiak uczennica IV klasy Technikum Rolniczego. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.  Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w  zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe.

Kolejnym projektem stypendialnym, w którym uczestniczą nasi uczniowie jest „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza”. Stypendium stanowi wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Aby otrzymać w/w stypendium trzeba spełnić określone warunki, miedzy innymi uzyskać promocję do następnej klasy, osiągnąć średnią z dowolnych trzech przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,00. W tym roku szkolnym  na takie stypendium zapracowali : Cyprian Dobrzycki klasa IV TŻiUG, Kinga Wawrzyniak klasa IV TŻiUG, Wiktoria Walasik klasa IV TE, Joanna Rutkowska klasa IV TE, Sylwia Banasiak klasa IV TR.

Wszystkim stypendystom projektów serdecznie gratulujemy i  zachęcamy innych uczniów do podjęcia wysiłku .

» IV sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 11 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-04

» Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dnia 2 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W spotkaniu uczestniczyło pięciu członków Rady Społecznej SPZOZ oraz zastępca dyrektora ds. medycznych lekarz Maciej Małecki.

Na wstępie posiedzenia przewodniczący Rady Społecznej przywitał zebranych i poprosił dr Macieja Małeckiego o przedstawienie sprawozdania finansowego szpitala oraz o omówienie sytuacji panującej w szpitalu.

W następnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wytypowania przedstawiciela Rady Społecznej do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, którym został  Grzegorz Piasecki.

 • autor: tekst: Jadwiga Marcinkowska, data: 2019-08-02

» Spotkanie robocze w sprawie wojewódzkich obchodów 75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W dniu 31 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Radziejowie odbyło się  spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była organizacja wojewódzkich obchodów   75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W spotkaniu  uczestniczyli: ze strony  Ligi Obrony Kraju ppłk  Piotr Umiński - Dyrektor Biura Kujawsko –Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy, Dowódca 56  Bazy Lotniczej  w Inowrocławiu ppłk  pilot Krzysztof Zwoliński oraz Prezes Szkolnego Koła LOK w ZSM w Radziejowie Krzysztof Rosiński. Ze strony Starostwa  Powiatowego w Radziejowie, Starosta Jarosław Kołtuniak .

W czasie spotkania ustalono, że  Jubileuszowe Wojewódzkie   Obchody 75-lecia LOK odbędą się w dniach 6-7 września 2019r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Jest to wyróżnienie dla szkoły i szkolnego koła LOK za dotychczasową działalność i reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego  w zawodach strzeleckich i sportowo-obronnych na szczeblu ogólnopolskim.

W programie obchodów zaplanowano wiele atrakcji  dla młodzieży i społeczeństwa , m.in. pokaz sprzętu wojskowego,  strażackiego i policyjnego.

 • autor: Krzysztof Rosiński, data: 2019-07-31

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka