Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2018 ROK /

BIP

Treść

» WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudniu 2018 roku Starostwo Powiatowe w Radziejowie czynne będzie do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

» Życzenia Boże Narodzenie 2018

» III sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 19 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Uchwalenie budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028:
  1.  przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2019 r.
  6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028
 5. Ocena stanu dróg powiatowych
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
  2. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2019 rok,
  3. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2019 rok,
  4. zmiany uchwały Rady Powiatu w Radziejowie Nr XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
  5. zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu,
  6. wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
  7. zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
  8. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 – 2028,
  10. powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 7. Wyłonienie przedstawiciela Rady Powiatu w Radziejowie do Rady Rynku Pracy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10.  Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2018-12-13

» 60 rocznica Ruchu Honorowego Kwiodawstwa oraz 40 - lecie Szkolnego Klubu HDK PCK "Czerwona Róża"

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Radziejowskim "Mechaniku" odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów 60 rocznicy Ruchu Honorowego Kwiodawstwa oraz 40 - lecia Szkolnego Klubu HDK PCK "Czerwona Róża". W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości. Wręczono odznaczenia i nagrody dla honorowych krwiodawców oraz nagrody dla uczestników konkursów.

Poniżej fotorelacja z uroczystości

» 70 -lecie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

27 listopada 2018 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna świętowała swoje 70-lecie. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z historią biblioteki oraz wysłuchać koncertu poznańskiego zespołu ARETE.

» Konsultacje w ARMiR

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła gospodyń wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową na konsultacje, które odbędą się w sobotę 1 grudnia, w godz. 9.00-14.00.

Na miejscu wsparcie dla wszystkich uczestników spotkania zapewnią pełnomocnicy ds. kół gospodyń wiejskich, którzy wyjaśnią m.in. jak wypełniać dokumenty rejestracyjne i ubiegać się o dotacje na działalność.

 • autor: Adrian Mól, Rzecznik Prasowy Wojewódy Kujawsko-Pomorskiego, data: 2018-11-30
 • -
 • autor: Monika Czyżewska pośrednik pracy, data: 2018-11-29

» II sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 29 listopada 2018 r. o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2017/2018.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  2. powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,
  3. powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych,
  4. powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  5. powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  6. powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  7. uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.,
  9. zmiany Uchwały nr XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  10. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego,
  11. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 – 2028.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2018-11-23

» Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

» I sesja Rady Powiatu w Radziejowie

19 listopada 2018 r. podczas obrad I sesji Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji wybrano Prezydium Rady, w skład którego weszli:

 

Sylwia Kubiak – Przewodnicząca

Roman Grzegorzewski – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Rosiński – Wiceprzewodniczący

 

Podczas sesji radni zadecydowali również o wyborze członków zarządu. W głosowaniu tajnym wyłoniono Zarząd Powiatu w Radziejowie, w następującym składzie:

 

Jarosław Kołtuniak – Przewodniczący (Starosta Radziejowski)

Grzegorz Piasecki – Członek (Wicestarosta)

Włodzimierz Gorzycki – Członek

Piotr Kapeliński – Członek

Jan Nocoń – Członek

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2018-11-19

» Informacja o szkoleniu w zakresie wypełniania ofert za pomocą NOWEGO GENERATORA OFERT

Pragnę poinformować wszystkie Organizacje Pozarządowe powiatu radziejowskiego, że szkolenie
w zakresie wypełniania ofert za pomocą NOWEGO GENERATORA OFERT odbędzie się 20.11.2018 (wtorek) w godz. 16:30-18:30 w Urzędzie Marszałkowskim, Pl. Teatralny 2 (Patio I piętro).

Na szkolenie należy się zapisać – zgłoszenia kierować drogą mailową, na adres:
ngo@kujawsko-pomorskie.pl   lub telefonicznie do pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Kolejny termin szkolenia będzie najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu grudnia, we Włocławku. Informacje szczegółowe będą zamieszczone na stronie internetowej:  ngo.kujawsko-pomorskie.pl

                                                                                                                Ewa Klimaszewska-Antos

 • autor: Ewa Klimaszewska-Antos, data: 2018-11-16

» Biała sobota w ZUS

Biała Sobota w ZUS

 

„Biała Sobota” to dzień, w którym ZUS otwiera sale obsługi klientów wyłącznie dla lekarzy i asystentów medycznych. To doskonała okazja by skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, tym bardziej, że tylko do końca listopada zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane na papierowym formularzu (ZUS ZLA).
Od 1 grudnia lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

 

W trakcie „Białej soboty” będzie można założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także pobrać bezpłatny certyfikat do podpisywania e-zwolnień. Nasi eksperci krok po kroku pokażą, jak w prosty i szybki sposób wystawić e-zwolnienie. Jeśli lekarz będzie chciał w trakcie wizyty uzyskać certyfikat z ZUS, powinien przyjść z własnym nośnikiem (pendrive) albo z przenośnym sprzętem z dostępem do internetu (laptop). Potrzebny będzie również dowód osobisty oraz aktualny adres e-mail.

 

Oddział ZUS w Bydgoszczy dla lekarzy i asystentów medycznych organizuje w listopadzie:

 • dwie Białe Soboty 17 i 24 listopada w godz. 9:00 do 14:00  przy ul. Św. Trójcy 33,
 • indywidualne konsultacje z obsługi e-ZLA od 15 do 30 listopada w godz. 15:00 do 17:00
  w placówce ZUS, przy ul. Św. Trójcy 33

 

Zapisy na konsultacje i udział w Białej Sobocie oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 34 18 388.

» Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Radziejowie

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2018-11-14

» Zajęcia edukacyjne z ratownictwa medycznego

W dniu 05.11.2018 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzono zajęcia edukacyjne z zakresu ratownictwa medycznego połączone z elementami ratownictwa wodnego. W zajęciach brali udział uczniowie klas o profilu ,,Pożarnictwo i ratownictwo medyczne” z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć odpowiedzialni byli funkcjonariusze miejscowej Komendy Powiatowej PSP: bryg. Ziółkowski Tomasz, st.asp. Sowiński Grzegorz, st. kpt. Patyk Jarosław, st. ogn. Kurzawa Andrzej, st. ogn. Siarkowski Krzysztof.

 • autor: KP PSP w Radziejowie, data: 2018-11-06

» Zaproszenie - 100 lat Niepodległości

» Zmiana godzin urzędowania pracowników Starostwa Powiatowego w Radziejowie

W dniu 31 października 2018 roku Starostwo Powiatowe w Radziejowie czynne będzie do godziny 14.00. Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2018-10-30

» XXXVII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 15 października 2018 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

 

Porządek obrad

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum.
 2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu.
 3. Wystąpienie Starosty Radziejowskiego.
 4. Uroczysty obiad w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

5. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2018-10-12

» Życzenia na Dzień Edukacji Narodowej 2018 rok

» XXXVI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

1) Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
b) ustalenie quorum,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
2) Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
3) Zapytania i uwagi.
4) Dyskusja
5) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego 
za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
6) Dyskusja.
7) Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2018 r. 
8) Dyskusja.
9) Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.
10) Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych. 
11) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024”
b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
d) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
e) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
f) wysokości opłat na 2019 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 
g) przyjęcia  statutu Powiatu Radziejowskiego.
h) w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,
i)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028,
j) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blaco wraz 
z deklaracją wekslową. 
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne wnioski.
14) Zakończenie sesji. 

» Zaproszenie 1 września

» Jestem EKO

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Radziejowie trwa akcja LATO OHP podczas, której kadra realizuje kolejne przedsięwzięcia dla młodzieży. 

Jednym z przedsięwzięć jest wakacyjna zbiórka plastikowych nakrętek pod nazwą „Jestem EKO”. Akcja ma na celu promowanie wśród młodzieży świadomego recyklingu odpadów. Poza tym zbiórka plastikowych nakrętek może przyczynić się do pomocy osobom potrzebującym. Wiele osób zbiera nakrętki by móc za nie wyjechać na turnus rehabilitacyjny, zebrać pieniądze na sprzęt medyczny itp. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie po zakończonej akcji zbierania nakrętek przekaże je właśnie osobom, które potrzebują pomocy. Akcja „Jestem EKO” cieszy się dużym zainteresowaniem, młodzież za dostarczone nakrętki  otrzymuje gadżet od MCK. Zapraszamy do udziału.

 • autor: Monika Czyżewska-pośrednik pracy, data: 2018-08-10

» UWAGA ważna informacja!

Informujemy, że ze względu na upały Starostwo Powiatowe w Radziejowie będzie czynne  w dniach 9 i 10 sierpnia 2018 roku do godziny 14.

» Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę

Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dla tych, którzy chcą przejść na emeryturę lub też chcą wnioskować o powtórne przeliczenie świadczeń Oddział ZUS w Bydgoszczy organizuje dyżur telefoniczny. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

 • Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura ?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 • Jak zwiększyć wysokość emerytury?

Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 7 sierpnia w godz. 9.00-12.00 pod nr. tel. 52 341 87 04

 

Serdecznie zapraszamy.

 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2018-07-30

» Dni Piotrkowa Kujawskiego

 • -

» WAKACYJNE ZAJĘCIA Z MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP.

Jak co roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie realizuje przedsięwzięcia w ramach Ogólnopolskiej Akcji Lato OHP 2018.  W trakcie wakacji kadra MCK proponuje młodzieży w wieku 15-25 lat zajęcia z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym.

W czasie wolnym od nauki można skorzystać z usług jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Pomagamy młodzieży znaleźć pracę na wakacje, podpowiadamy jak ją szukać, informujemy o lokalnym rynku pracy, tworzymy doskonałe CV kandydata do pracy, przeprowadzamy warsztaty tematyczne. Oprócz powyższych usług oferujemy również gry i zabawy edukacyjne a także organizujemy konkursy w trakcie wakacji.

Akcja LATO OHP trwa od lipca do końca września i umożliwia młodzieży aktywnie spędzić czas wolny od szkoły.

 • autor: Monika Czyżewska- pośrednik pracy, data: 2018-07-09

» KONKURS FOTOGRAFICZNY

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ MIASTECZKA  i  WSIE

POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE”
 

  

REGULAMINCele konkursu

- kształtowanie świadomości geograficzno-historycznej,
- rozwój wrażliwości artystycznej.


Zasady uczestnictwa


1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem), w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, nr telefonu i adres e-mail, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, należy ponadto umieścić oświadczenie  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora konkursu  na potrzeby związane z konkursem

pt. „ MIASTECZKA  i  WSIE
 POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE

 ( - zgodnie z   ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia   2016 r . w  sprawie   ochrony osób  fizycznych  w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO
   - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić


5.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu od 01.02.2018r. do 30.09.2018r.

6.  Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.

7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.

9. Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie

 pt. „ MIASTECZKA  i  WSIE
 POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE
"

Dane osobowe uczestników konkursu

będą przetwarzane przez organizatora konkursu
w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród,

 wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach

zawierającymi wizerunek uczestników konkursu.

Terminy:

Czas trwania konkursu

01.02.2018 - 30.09.2018r.
 (decyduje data stempla pocztowego).
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2018r.


Przewiduje się jedynie osobisty odbiór nagród.

– Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.

– Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia
na wystawę pokonkursową.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w RadziejowieUwagi:


– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl

w dziale KONKURS

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2018-07-03

» Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w ścieżce szkoleniowo - doradczej skierowanej do osób, które chcą aplikować o dotacje na założenie bądź też przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

 

 W ramach tej formy wsparcia możliwe jest utworzenie miejsc pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne w trakcie realizacji projektu.

 

Uczestnikiem/czką projektu mogą być wyłącznie:

a. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,

b. podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,

c. podmioty ekonomii społecznej,

d. pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej,

e. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

f. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,

g. instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej

z subregionu 4 obejmującego powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, miasto Włocławek, żniński (co oznacza: w przypadku osób prawnych- posiadanie siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie subregionu 4; osób fizycznych – zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 4).

 

Przedstawiciele ww. grup docelowych mogą korzystać ze wsparcia animacyjnego i inkubacyjnego OWES, natomiast miejsca pracy w ramach projektu są tworzone dla:

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,

b) osób, o których mowa art.1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 4 obejmującego powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, m. Włocławek, żniński.

 

Wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego wynosi maksymalnie do 24 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy w danym przedsiębiorstwie społecznym. Ponadto oferowane jest wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach wsparcie może trwać nawet 12 miesięcy (Wsparcie w wysokości maks. do 2 tys. miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy).

 

Podkreślamy, iż oferta w ramach ww. projektu skierowana jest do osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy w zakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (np. spółdzielnie socjalne) z terenu powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, żnińskiego, włocławskiego grodzkiego i włocławskiego ziemskiego.

 

Szczegóły w punktach konsultacyjnych OWES, tj. Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, Inowrocław, tel. 52 357 62 15,  e-mail:owes@ekspert-kujawy.pl lub owes@kpces.pl (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski i żniński) lub z Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, biuro we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30 pok. 105, tel. 799-819-050 lub 52 355-02-12, e-mail: wloclawek@kpces.pl lub owes@byd.pl (powiaty: włocławski ziemski i włocławski grodzki).

 • autor: Anna Napierała, Fundacja Ekspert-Kujawy, data: 2018-07-02

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Radziejów

 • -
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2018-07-02

» Internetowe pobieranie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Starosta Radziejowski informuje, że z dniem 28 czerwca br.
zostało uruchomione internetowe pobieranie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa

Tel: 54-2853583 wew. 214 i 233

» Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych

Starosta Radziejowski informuje, że z dniem 22 czerwca br.
zostało uruchomione internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dane kontaktowe:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tel: 54-2853875

» XXXV Sesja Rady Powiatu

Dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 10ºº odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

 

Porządek obrad

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołów z XXXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2026.
 5. Opinie komisji Rady Powiatu  w sprawie wykonania budżetu.
 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2017 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja.
 12. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 14. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim.
 15. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
   2. udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
   3. zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
   4. powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Powiatu Radziejowskiego.
   5. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski .
   6. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,
   7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2018-06-19

» UWAGA! Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z Paradą Motocyklową w dniu 27 maja 2018 roku w godzinach 11 - 14 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na trasie Radziejów-Dobre-Płowce-Osięciny-Topólka-Bytoń-Piotrków Kujawski-Połajewo.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, data: 2018-05-25

» XXXIV Sesja Rady Powiatu

Dnia 30 maja 2018 r. o godz. 10ºº odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.
 5. Dyskusja.
 6. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  o stanie środowiska na obszarze powiatu.
 7. Dyskusja.
 8. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  z działalności na terenie powiatu.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu ,,Rodzina
    w Centrum 2”
  2.  wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat lokalu biurowego  znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie w trybie bezprzetargowym w celu realizacji usług przez wykonawcę wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Radziejowskiego.
  3. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 – 2028.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2018-05-23

» XXXIII Sesja Rady Powiatu

Dnia 25 maja 2018 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej przy ul. Kościuszki 20/22 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji.

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przemówienie Starosty Radziejowskiego.

3. Przekazanie insygnium Starosty Radziejowskiego.

4. Wykład z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości pt. „Ojcowie Niepodległości”.

5. Część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.

6. Przemówienia zaproszonych gości.

7. Zakończenie sesji.

 

» Bezpłatne badanie mammograficzne

 • -
  • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR, LUX MED Diagnostyka, data: 2018-05-10

» TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

8 - 15  MAJA  TYDZIEŃ  BIBLIOTEK

 

08.05.2018r., godz.10.00  ( WTOREK )

POWIATOWY  DZIEŃ  BIBLIOTEKARZA

 

 

10.05.2018r., godz. 10.00 ( CZWARTEK )

XVII POWIATOWY KONKURS

RECYTATORSKI I PLASTYCZNY

pt. " Abecadło z pieca spadło "

 

 

15.05.2018r., ( WTOREK ),  godz. 9.00

Rozstrzygnięcie konkursu

pt. "BAJKOWE KUKIEŁKI"

Teatr Bajeczny z Bydgoszczy przedstawi spektakl

pt. " NIEZAPOMINAJKA "

  

 

15.05.2018r., ( WTOREK ),  godz. 13.00

Wykład dla słuchaczy

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

pt. " Zmiany w prawie wyborczym "

wygłosi STANISŁAW PAWLAK

RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2018-04-30

Dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10ºº odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

 1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 2. Zapytania i uwagi.
 3. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum:
 1. przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 2. informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim,
 3. informacja z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,
 4. informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.
 1. Dyskusja.
 2.  Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Powiatu Radziejowskiego.
 3. Dyskusja.
 4. Informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
 5. Dyskusja.
 6.  Informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.
 7.  Dyskusja. 
 8.  Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2017r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,

     b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

     c) uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

17. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału obszaru województwa
kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

Życie z pasją... kolekcjonerską

 

Krzysztofa Zduńczyka

 

 
25.04.2018r.  (ŚRODA), GODZ. 12.00

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 


ZAPRASZAMY

 

 
Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, uczniów

 

 

 

oraz osoby zainteresowane tematem

 

 

 
NA SPOTKANIE Z KOLEKCJONEREM ZEGARÓW
KRZYSZTOFEM ZDUŃCZYKIEM

 


Spotkaniu towarzyszyć będzie

 

wystawa zabytkowych zegarów "roczniaków"

 

Wystawa potrwa do 20.05.2018r.

 
 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2018-04-18

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

ZAPRASZAMY

 

19.04.2018r. (CZWARTEK), godz. 13.00

  

Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematów

pt. "Organizacje pozarządowe jako trzeci filar demokracji"

wygłosi prof. Ireneusz Pyrzyk

z wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 

************************************************************ 

 ZAPRASZAMY

 

 

 17.04.2018r. (WTOREK),  godz. 13.00

 

W ramach klubu " TĘDY OWĘDY " zapraszamy na spotkanie

z podróżnikiem Robertem Czerniakiem

pt. "Spotkanie z AUSTRALIĄ "

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana książka

pt. " PODRÓŻE DO GRANIC "

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2018-04-13

» „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

MCK OHP REALIZUJE PROJEKT DLA MŁODZIEŻY.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.. Młodzież uczestnicząca w projekcie dostaje szansę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, która ma na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Do tej pory uczestnicy projektu skorzystali z indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem, indywidualne pośrednictwo pracy, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się, kurs języka angielskiego, kurs z zakresu obsługi programów komputerowych,  kurs prawa jazdy kat. B.

Ważnym etapem realizacji projektu są kursy zawodowe, które właśnie się rozpoczynają. Radziejowscy beneficjenci będą kształcić się w zawodach: kelner-barman, podstawy księgowości z elementami pracownika biurowego, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, spawacz metodą MAG i TIG. Podczas kursów zawodowych młodzież zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z wybranego zawodu. Umiejętności te będą mogli wykorzystywać podczas odbywania 3 miesięcznego stażu zawodowego.

Pracodawcy, którzy są zainteresowani przyjęciem uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” na staż na stanowisko ww. zawodach proszeni są o kontakt z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP ul. Kościuszki 58 Radziejów tel.54 285 41 71

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2018-04-12

» Odwiedziny u Starosty Radziejowskiego

W dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2018 roku Starostę Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka odwiedziła delegacja klasy V Autystycznej wraz z Panią Lidią Kubisiak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. Spotkanie ze Starostą Radziejowskim odbyło się z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Pan Starosta złożył życzenia uczniom i wręczył drobne upominki.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2018-03-26

 

 

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. kujawsko - pomorskiego

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie kujawsko - pomorskim”

 

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

 

Forma pracy:

 • mapa + opis
 • tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
 • zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

 

Zasady:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. kujawsko - pomorskiego w wieku od 15
do 115 lat J

2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa kujawsko - pomorskiego.

3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa J

4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

 

SUMA NAGRÓD 1500 zł

I miejsce: 1000zł

II miejsce: 500 zł

 

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub https://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.

Czekamy na Twoją pracę konkursową do 2 maja 2018 r.

Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-kujawsko-pomorskie

 

 

 • autor: Agnieszka Sosnowska, Cliktrans, data: 2018-03-26

Starostwo Powiatowe informuje,

że w dniu 30 kwietnia 2018 roku (piątek)

urząd czynny będzie do godziny 12.00.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2018-03-26

» Spotkanie informacyjne

 • autor: Krzysztof Betliński, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku

» XXXI sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 29 marca 2018 r. o godz. 10.30 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
b) ustalenie quorum,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
3. Zapytania i uwagi.
4. Ocena stanu dróg po okresie zimy. 
5. Dyskusja.
6. Ocena stanu bezrobocia na terenie powiatu.
7. Dyskusja.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wykorzystanie środków z PFRON w 2017 r. oraz plan na 2018 r. 
9. Dyskusja
10. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie rozwiązania problemu „Smogu”.
11. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie opłacalności produkcji trzody chlewnej. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim na lata 2016-2020”.
b) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028. 
e) w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
f) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Radziejowskiego instrumentem płatniczym.
g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji. 
 

» Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

W środę, 14 marca, obradowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Uczestniczyło 35 osób, za co serdecznie Im dziękujemy.

Walne Zebranie podsumowało pracę w roku 2017, udzieliło absolutorium Zarządowi  i zaplanowało rok 2018. W planie pracy na rok 2018 wprowadzono kilka nowych działań, postanowiono: zorganizować I Forum organizacji pozarządowych  powiatu radziejowskiego, wyjazdowe spotkanie członków SRPR , włączyć się do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości Polski, wspólnie z KGW i agroturystami zorganizować konkurs kulinarny” Smaki ziemi radziejowskiej” z udziałem młodzieży. Prezes SRPR podziękowała Zarządowi SRPR za pracę w minionym roku oraz samorządom: powiatowemu i gminnym, szczególnie za wsparcie współpracy kobiet z gmin Bytoń i Radziejów z kobietami z nadgminy Wesendorf, oraz OSP Piotrków kujawski za zorganizowanie pobytu strażaków niemieckich z Groß Oesingen.

Dziękujemy też Partnerschaft Wesendorf pod przewodnictwem Christiane Dittmann Martin za możliwość korzystania z projektów międzynarodowych i Wszystkim naszym członkom i sympatykom za wspieranie naszych działań.

 • autor: Alicja Górczyńska, data: 2018-03-16

» Rekrutacja urzędników wyborczych - zmiana informacji

 • autor: Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura we Włocławku, data: 2018-03-13

» Zaproszenie - warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

Zaproszenie

 

Centrum Usług Wspólnych w Radziejowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zapraszają na spotkanie w dniu 13 marca 2018r., godz. 10:00, w sprawie warunków rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019 które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 ( I piętro).

 

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie spotkania.
 2. Zadania Poradni w zakresie ukierunkowania uczniów odnośnie wyboru szkoły i zawodu.
 3. Oferty dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących warunków rekrutacji oraz kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Zapytania, wolne głosy.
 5. Zakończenie spotkania.
 • autor: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, data: 2018-03-12

» Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

 

Corocznie 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Celem Dnia jest podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa na temat chorób uszu i utraty słuchu oraz profilaktyki problemów ze słuchem.           

Dzień został wyznaczony przez Światową Organizację Zdrowia, aby uwypuklić problem osłabienia słuchu jako jedną z najczęstszych przewlekłych niepełnosprawności.

Z tej okazji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie odbyły się otwarte konsultacje dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych uzyskaniem porady.

Zostały one przeprowadzone przez specjalistów poradni - surdopedagogów: Aleksandrę Kotarską oraz Roberta Zaradzkiego.

Rodzice zapoznali się z metodami pracy z dzieckiem niedosłyszącym, jak powinna wyglądać współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami, np. jaki materiał będzie omawiany, jaki zakres słownictwa będzie niezbędny do zrozumienia lekcji, na jakie pytania dziecko musi umieć odpowiedzieć, jak przygotować dziecko do lektury, które informacje z podręcznika są najistotniejsze itp. Obecni na spotkaniu mogli również uzyskać wsparcie psychologiczne.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział oraz zapraszamy do uczestnictwa w innych wydarzeniach organizowanych przez naszą Poradnię.

 • autor: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, data: 2018-03-12

» Otwarte konsultacje... Dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych uzyskaniem porady...

Zaproszenie

Otwarte konsultacje...

Dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych uzyskaniem porady...

Corocznie 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Celem Dnia jest podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa na temat chorób uszu i utraty słuchu oraz profilaktyki problemów ze słuchem.

Zespół specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie zaprasza rodziców, uczniów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem porady 06 marca 2018r. w godz. od 15:30 do 17:00 do  siedziby Poradni.

Informacje zawarte w załącznikach dotyczą osób zainteresowanych aplikowaniem do pracy w charakterze urzędnika wyborczego.

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

"Tradycja w moim domu"

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać

do 30 kwietnia 2018  na adres:

Towarzystwo Miłośników Kujaw ( Izba Regionalna)

ul. Kruszwicka 1

88-200 Radziejów

z dopiskiem Konkurs ,,Tradycja w moim domu”

 

Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi

25 maja 2018 r. w ramach Dni Powiatu.    

O dokładnym terminie powiadomi zainteresowanych Organizator Konkursu.


Informacje o Konkursie są dostępne pod tel. 693 589 996

 

» Bezpłatne badanie mammograficzne

 • -
 • autor: Anna Niemirska, LUX-MED, data: 2018-02-13

» ARiMR zaprasza na szkolenie w sprawie e-wniosku.