Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.1.2 / Wiedza moją przyszłością /

BIP

Treść

 • -

» Zajęcia w ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2015 r.

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 2 h,

Gimnazjum Topólka – 381 h,

Gimnazjum Dobre – 6 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 30 h,

ZS RCKU – 4 h ICT,

Zespół Szkół i Placówek – 72 h (w tym 3 h ICT),

Razem 152 h.

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 4 h

Gimnazjum Topólka – 12 h,

Gimnazjum Osięciny – 6 h,

Zespół Szkół i Placówek – 10 h,

Gimnazjum Radziejów – 3 h.

Razem 35 h.

Wyjazdy i wycieczki:

W ramach wyjazdów do miejsc o znaczeniu historycznym:

uczniowie ZSRCKU w Przemystce wyjechali do Golubia – Dobrzynia i Brodnicy (Szlak Gotycki), natomiast uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Kruszwicy.

W ramach edukacji ekologicznej uczniowie Gimnazjum w Osięcinach zwiedzili Nadgoplański Park Tysiąclecia.

W ramach spotkań z biznesem odbyły się wykłady lokalnych przedsiębiorców w Gimnazjum w Radziejowie, Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – SOSW, Gimnazjum w Osięcinach.

W ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną odbyły się wykłady historyków w Gimnazjum w Osięcinach, Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie (LO i PGP) – 4 wykłady.

W ramach spotkań dot. tożsamości regionalnej i przynależności kulturowej odbyły się wykłady w Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – SOSW – 3 wykłady, w ramach spotkań z historią odbyły się wykłady w Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – SOSW – 3 wykłady.

W miesiącu lipcu 2015 r. podpisano umowę z drukarnią w celu wydania Publikacji o Powiecie Radziejowskim. Przygotowane przez uczniów biorących udział w zajęciach Tworzenia publikacji o Powiecie Radziejowskim materiały zostały zebrane i opracowane pod względem redakcyjnym oraz przekazane do drukarni.

Łącznie w okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostało 1 902 h zajęć oraz 88 h wykładów w ramach spotkań z biznesem, historią i tożsamością regionalną oraz przynależnością kulturową, ekologią.

Odbyło się 21 wyjazdów do instytucji kultury, 10 wizyt w przedsiębiorstwach, 7 wyjazdów do miejsc historycznych oraz 9 wyjazdów związanych edukacją ekologiczną.

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 7 h,

Zespół Szkół i Placówek – 4 h,

Razem 11 h.

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

Gimnazjum Topólka – 17 h,

ZS RCKU – 5 h, 

Zespół Szkół i Placówek – 71 h (w tym 10 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 5 h.

Razem 98 h.

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 26 h,

Gimnazjum Dobre – 6 h,

Zespół Szkół i Placówek – 4 h zajęć sportowych),

Gimnazjum Radziejów – 15 h.

Razem 51 h.

 • -

» Zajęcia w ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” przeprowadzone w okresie od 1 marca do 31 maja 2015 r.

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 23 h,

Gimnazjum Topólka – 231 h,

Gimnazjum Dobre – 94 h,

Gimnazjum Osięciny – 49 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 289 h,

ZS RCKU – 118 h (w tym 10 h ICT),

Zespół Szkół i Placówek – 312 h (w tym 46 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 86 h.

Razem 1202 h.

 

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 19 h (odbył się wykład lokalnego historyka realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną oraz spotkanie  z biznesem),

Gimnazjum Topólka – 101 h (odbyło się spotkanie z przedsiębiorcą),

Gimnazjum Dobre – 94 h (odbyły się 4 wykłady lokalnego historyka ),

Gimnazjum Osięciny – 78 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 97 h,

ZS RCKU – 39 h,

Zespół Szkół i Placówek – 146 h,

Gimnazjum Radziejów – 53 h (odbyło się spotkanie z historykiem ).

Razem 627 h.

 

Wyjazdy i wycieczki:

1) Przedsiębiorczość:

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do przedsiębiorstwa w Mogilnie,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa w Kruszwicy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa w Koronowie – pracownia garncarska,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa w Kruszwicy,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem odwiedzili 3 przedsiębiorstwa w Gminie Dobre ,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Zakładu Sadowniczo – Produkcyjnego w Morzycach,

2) Ekologia:

Uczniowie Gimnazjum w Witowie zwiedzili elektrownię we Włocławku,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW wyjechali do Ośrodka Edukacji Ekologicznej mieszczącego się w Barbarce prowadzona przez Stowarzyszenie Tilia w Toruniu,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa Saniko w Machnaczu,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem obejrzeli wysypisko w Byczynie – 2 wyjazdy,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do Zbiczna – Gospodarstwo i Wytwórnia Ekologiczna,

3) Miejsca historyczne:

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Torunia – Teatr Baj Pomorski,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Grudziądza,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Płowiec,

Uczniowie Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim wyjechali do Kruszwicy i Strzelna,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Torunia – Fort IV,

4) Wyjazdy kulturalne:

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Torunia – Planetarium i kino,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Torunia – Muzeum Piernika,

Uczniowie Gimnazjum w Osięcinach wyjechali do Włocławka – Teatr Impresaryjny,

Uczniowie Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim wyjechali do Torunia – Centrum Sztuki Współczesnej,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie wyjechali do Bydgoszczy – Filharmonia,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do Torunia – Toruński Festiwal Nauki i Sztuki,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Torunia – teatr,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do Bydgoszczy,

Uczniowie Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim wyjechali do Płocka – teatr,

Uczniowie Gimnazjum w Witowie wyjechali do Teatru w Toruniu,

Uczniowie Gimnazjum w Osięcinach wyjechali do Włocławka – Teatr Impresaryjny,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Teatru w Toruniu,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Opery w Bydgoszczy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie wyjechali do Bydgoszczy – Opera,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Opery w Bydgoszczy,

Uczniowie Gimnazjum w Witowie wyjechali do Opery w Bydgoszczy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie wyjechali do Teatru do Torunia – 2 wyjazdy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Kruszwicy,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali Szlakiem Piastowskim do Kruszwicy, Inowrocławia i Biskupina.

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 31 h,

Zespół Szkół i Placówek – 22 h,

Gimnazjum Radziejów – 43 h.

Razem 96 h.

 

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

Gimnazjum Topólka – 151 h,

Gimnazjum Dobre – 4 h,

Gimnazjum Osięciny – 39 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 12 h,

ZS RCKU – 48 h, 

Zespół Szkół i Placówek – 212 h (w tym 29 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 108 h.

Razem 574 h.

 

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 26 h,

Gimnazjum Dobre – 41 h,

Zespół Szkół i Placówek – 122 h (w tym 88 h sportowych),

Gimnazjum Radziejów – 51 h.

Razem 240 h.

 

 • -

» Zajęcia w ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” przeprowadzone w okresie od 01.12.2014 r.do 28.02.2015 r.

 

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 62 h,

Gimnazjum Topólka – 249 h,

Gimnazjum Dobre – 96 h,

Gimnazjum Osięciny – 68 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 253 h,

ZS RCKU – 88 h (w tym 14 h ICT),

Zespół Szkół i Placówek – 331 h (w tym 40 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 278 h.

Razem 1425 h.

 

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 31 h (odbył się wykład lokalnego historyka realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną),

Gimnazjum Topólka – 138 h  (odbył się wykład lokalnego historyka realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną),

Gimnazjum Dobre – 73 h,

Gimnazjum Osięciny – 63 h (odbył się wykład lokalnego historyka dot. ważnych wydarzeń historycznych w regionie realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną oraz w ramach spotkań z biznesem UP uczestniczyli w wykładzie przedstawiciela Ośrodka Hodowli Zarodowej z Osięcin),

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 95 h,

ZS RCKU – 44 h,

Zespół Szkół i Placówek – 197 h,

Gimnazjum Radziejów – 187 h.

Razem 828 h.

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 25 h,

Zespół Szkół i Placówek – 10 h,

Razem 35 h.

 

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze :

Gimnazjum Topólka – 149 h,

Gimnazjum Dobre – 23 h,

Gimnazjum Osięciny – 42 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 36 h,

ZS RCKU – 27 h,

Zespół Szkół i Placówek – 222 h (w tym 26 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 239 h.

Razem 738 h.

 

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Topólka – 149 h,

Gimnazjum Dobre – 23 h,

Gimnazjum Osięciny – 42 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 36 h,

ZS RCKU – 27 h,

Zespół Szkół i Placówek – 222 h (w tym 26 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 239 h.

Razem 738 h.

 • -

» W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” w okresie od 1 września do 30 listopada 2014 r. przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 33 h,

Gimnazjum Topólka – 238 h,

Gimnazjum Dobre – 93 h,

Gimnazjum Osięciny – 4 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 201 h,

ZS RCKU – 52 h,

Zespół Szkół i Placówek – 231 h, 

Gimnazjum Radziejów – 77 h.

Razem 929 h.

 

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 36 h,

Gimnazjum Topólka – 102 h,

Gimnazjum Dobre – 2 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 48 h,

ZS RCKU – 47 h,

Zespół Szkół i Placówek – 96 h, 

Gimnazjum Radziejów – 37 h.

Razem 368 h

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 23 h,

Zespół Szkół i Placówek – 8 h,

Razem 31 h.

 

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze :

Gimnazjum Topólka – 148 h,

Gimnazjum Dobre – 44 h,

Gimnazjum Osięciny – 18 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 29 h,

ZS RCKU – 40 h,

Zespół Szkół i Placówek – 129 h,

Gimnazjum Radziejów – 72 h.

Razem 480 h.

 

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 46 h,

Gimnazjum Dobre – 19 h,

ZS RCKU – 34 h,

Zespół Szkół i Placówek – 167 h,

Gimnazjum Radziejów – 22 h.

Razem 288 h.

 

» ZSiP w Radziejowie

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie zakupiono 2 laptopy z oprogramowaniem, 2 wizualizery, 4 tablety, 2 wieże stereofoniczne oraz mikrofony. Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

Wyposażono także pracownię garncarską w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

» Publiczne Gimnazjum w Witowie

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Witowie zakupiono projektor multimedialny z ekranem oraz laptop z oprogramowaniem. Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

 

 • -
 • -
 • -

» Publiczne Gimnazjum w Topólce

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Topólce zakupiono 2 tablice interaktywne, 5 magnetofonów, projektor multimedialny z ekranem oraz laptop z oprogramowaniem. Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

» ZS RCKU w Przemystce

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce zakupiono 10 zestawów komputerowych (jednostka centralna, mysz, klawiatura, monitor) z oprogramowaniem, rzutnik z wieszakiem oraz ekran do projektora, jak również drukarkę . Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

» Publiczne Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Osięcinach zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

» Publiczne Gimnazjum w Osięcinach

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Osięcinach zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

» Publiczne Gimnazjum nr 1 w Radziejowie

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radziejowie zakupiono zestaw multimedialny składający się z laptopa, projektora z uchwytem oraz ekranu ściennego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

» Publiczne Gimnazjum w Dobrem

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Dobrem zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

» Materiały dydaktyczne i promocyjne

Każda uczennica i uczeń biorący udział w projekcie „Wiedza moją przyszłością” otrzymał torbę na dokumenty, teczkę skrzydłową z rzepem, kołozeszyt 100 kartkowy formatu A4, kolorowe zakreślacze, zestaw piśmienniczy (długopis i ołówek) oraz pendrive o pojemności 8 GB.

 

 

 

 

» „Wiedza moją przyszłością”.

Powiat Radziejowski w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz Gminami: Bytoń, Dobre, Osięciny, Topólka będzie realizować w 10 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne projekt „Wiedza moją przyszłością”.

Cel główny projektu:

Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 908 uczniów (475 dziewcząt i 433 chłopców) z terenu Powiatu Radziejowskiego oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 10 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne w terminie do 30.06.2015 r.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje wsparcia:

 • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT
 • Realizacja ścieżek zajęć edukacyjnych z zakresu:
  1. edukacji ekologicznej m.in.: poszanowania przyrody i zasobów naturalnych, źródeł energii odnawialnej, systemów segregacji śmieci, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, produkcji ekologicznej ukierunkowujące na możliwości zatrudnienia w sektorach związanych z „zieloną gospodarką” poprzez np.: wizyty w instytucjach/przedsiębiorstwach z branży odnawialnych źródeł energii, wizyty w sortowniach odpadów;
  2. przedsiębiorczości (żywe lekcje przedsiębiorczości, wizyty w przedsiębiorstwach przybliżające możliwość poznania specyfiki pracy w różnych branżach, zawodach, spotkania z biznesem w celu wskazywania pozytywnych wzorców w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej);
  3. rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej (kultury ogólnej) odnoszącej się m.in. do sztuki, muzyki, teatru, sztuki wizualizacji literatury itp., w tym wykorzystanie oferty ośrodków i instytucji kultury (wyjazdy do teatrów, opery, muzeów, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne);
  4. tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego (wycieczki do miejsc o znaczeniu historycznym (Biskupin, Płowce, Kruszwica itp.), żywe lekcje historii)
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe (dotyczyć będzie wyboru dalszych kierunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych, uwzględniające potrzeby rynku pracy)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zadanie obejmuje m.in. przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce. Będą to zajęcia mające pomóc uświadomić uczennicom/uczniom potrzebę i możliwość  rozwoju, wskazywać na wartości tj. zdrowie, wiedza, wysoka sprawność fizyczna);
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem uczennic i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego)

Projekt „Wiedza moją przyszłością” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość projektu: 1 176 349,98 zł

Dofinansowanie: 999 897,48 zł

Wkład własny: 176 452,50 zł (udostępnianie sal dydaktycznych)

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka