Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.2 / Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych /

BIP

Treść

 • -

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 2 godziny zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 43 godziny zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 29 godziny zajęć z: zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 72 godziny zajęć : dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 10 godziny zajęć z przedmiotów maturalnych: matematyka.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 • -

» Staże – szansa na podniesienie kwalifikacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia


W ramach zadania 2. Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych, projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” zostały zorganizowane staże zawodowe.
Organizację tych staży poprzedziły spotkania konsultacyjne przedstawicieli władz szkoły, nauczycieli,  przedstawicieli Beneficjenta oraz potencjalnych pracodawców z którymi w późniejszym czasie rozszerzono współpracę w zakresie organizacji staży w ramach projektu. Początkowa współpraca z pracodawcami polegała na wspólnym  wypracowaniu pięciu programów praktyk dla uczniów ZSM, ZSRCKU oraz SZSZ w zawodzie: kucharz, fryzjer, technik żywienia, technik hotelarstwa oraz sprzedawca. Zaangażowanych we współpracę w zakresie dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych było piętnastu pracodawców. Natomiast tylko ośmioro z nich nawiązało ze szkołą i Beneficjentem dalszą współpracę. W związku z tym trzydziestu jeden uczestników projektu zostało skierowanych na płatne staże u tychże przedsiębiorców.
Swoją szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienie otrzymało dziesięciu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie (pięciu uczniów z zawodu fryzjer, pięciu uczniów z zawodu kucharz), osiemnastu uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenie Ustawicznego w Przemystce ( trzech uczniów z kierunku technik hotelarstwa oraz piętnastu uczniów z kierunku technik żywienia), trzech uczniów Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim (zawód sprzedawca).
Dla wszystkich stażystów została zakupiona odzież ochronna oraz podręczne narzędzia na wyposażenie miejsca pracy. Staże odbywały się w okresie wakacyjnym, czyli w miesiącu lipcu i sierpniu. Okres realizacji stażu wynosił 150 godzin dla każdego stażysty.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 • -

» Przedsiębiorczość – zajęcia nie muszą być nudne


Uczestnicy projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce mieli okazję w ramach zadania 3. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, uczestniczyć w „żywych lekcjach przedsiębiorczości”.
Żywe lekcje przedsiębiorczości to nic innego jak  wizyty w przedsiębiorstwach, których celem jest przybliżenie możliwości poznania specyfiki pracy w różnych branżach i zawodach. Uczniowie odbyli w związku z tym sześć wycieczek. Pierwszy wyjazd odbył się 27 maja 2015 r. do Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ROLFROZ” w Chromowoli. Kolejne wyjazdy to: 03.06.2015 r. wizyta w Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK” oraz muzeum, 08.06.2015 r. wyjazd do Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak” i Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym, 09.06.2015 r.. wyjazd do Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim, 11.06.2015 r wyjazd do Producenta Architektury Ogrodowej TOM-DREW w Dobrem, 17.06.2015 r wyjazd do Zakładów Mięsnych „VIANDO”.
We wszystkich ww. przedsiębiorstwach zapoznano uczniów z organizacją i funkcjonowaniem poszczególnych firm w rzeczywistych warunkach pracy oraz przybliżono im specyfikę pracy w różnych branżach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkania uczestników projektu z przedstawicielami przedsiębiorstw miały również na celu ukierunkowanie i wskazanie uczniom pozytywnych wzorców w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Pracownia gastronomiczna w SZSZ

W ramach,, Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków zawodowych ‘’ Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej wyposażono pracownię gastronomiczną m. in. w : kuchenkę, zlewozmywak dwukomorowy, kran- bateria, urządzenia instalacyjne, pochłaniacz wilgoci, szafkę pod zlewozmywak oraz suszarkę, stolnice, deski do krojenia, zastawę stołową. Sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach w zawodzie kucharz co pozwoli na praktyczne zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności  zawodowych.
 

 • -

» Doposażone pracownie w Mechaniku

W ramach projektu ,, Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków zawodowych.  Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  finansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  w Zespole Szkół Mechanicznych wyposażono następujące pracownie: laboratorium budowlane w
suszarkę laboratoryjną, młotek o funkcji nieniszczącego badania wytrzymałości betonu, piknometr, objętościomierz piaskowy z butlą plastikową, cylinder wciskany CW, ręczny stolik do badania rozpływu, stolik rozpływowy, foremka plastikowa, formy  walcowe, ręczny aparat do oznaczania czasu wiązania cementu z wyposażeniem do badania cementu, zapraw i gipsów, aparat z kompletnym wyposażeniem, wagę legalizowaną, wstrząsarka laboratoryjna, pokrywa sit Ps, zbiornik sit, sita laboratoryjne, szufelkę  laboratoryjną , urządzenie do pobierania próbek, ubijak lekki mały+ cylinder mały 1dm3. W celu prawidłowego prowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć  specjalistycznych zakup wyżej wymienionego sprzętu był konieczny. Uczniowie nabędą nowych umiejętności, które z pewnością przydadzą się w dalszym życiu zawodowym.
Wyposażono również pracownię logistyczną m.in. w: tablice interaktywne z projektorami, przyłącze na ścienne, trzy komputery z monitorami i oprogramowaniem, dwa notebooki z oprogramowaniem, wizualizer, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, system bezprzewodowy z mikrofonem na głowę, kolumny głośnikowe aktywne naścienne, ekran naścienny rozwijany ręcznie. Zaplecze dla zawodu technik logistyki, do tej pory opierało  się wyłącznie o salę informatyczną wyposażoną w nieco przestarzały sprzęt. Dlatego też w ramach projektu doposażono pracownię w nowoczesne sprzęty , które  w  dalszej kolejności posłużą  uczniom do sprawnego odbycia egzaminów zawodowych, a także posłuży następnym pokoleniom.
Do pracowni fryzjerskiej zakupiono m.in. trzy fotele fryzjerskie, trzy  konsole fryzjerskie, wózek pomocniczy, maszynki do strzyżenia, suszarki, prostownicę, myjnię fryzjerską, pojemnik, główki treningowe, komplet narzędzie i przyborów fryzjerskich. Wyżej wymieniony sprzęt to minimum, jakie powinno być wyposażone stanowisko pracy fryzjera. Z racji wysokiego zainteresowania tym zawodem dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej szkoła mogła  podjąć starania i doposażyć pracownię. Celem tego było działania, było  jak najlepszego przygotowania uczniów do zawodu.
Doposażono także pracownię gastronomiczną m.in. w: kuchnię mikrofalową, okap, chłodziarko-zamrażarkę, płytę indukcyjną, piekarnik, zmywarkę. Wyżej wymieniony sprzęt pozwoli uczniom odbywać praktyki szkolne w odpowiednich warunkach i nauczy ich korzystania z nowoczesnego sprzętu.
Poniżej galeria zdjęć z pracowni fryzjerskiej:

» Pracownia fryzjerska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Archiwum ZSM
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Laboratorium budowlane

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

» Nowy sprzęt dla ZSRCKU

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce w ramach projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” wyposażono osiemnaście stanowisk uczniowskich w pracowni komputerowej. Nabyty sprzęty był niezbędny do przeprowadzania zajęć dodatkowych dla zawodów: technik ekonomii oraz technik hotelarstwa, ze względu na ich specyfikę. W dzisiejszych czasach zawodu ekonomisty nie da się nauczyć bez odpowiedniego sprzętu i programów komputerowych. Podobnie jest w zawodach hotelarskich. Sprzęt zakupiony w ramach projektu jest wykorzystywany na zajęciach prowadzonych w ramach projektu. Posłuży również uczniom do wzmocnienia kompetencji informatycznych oraz do sprawnego przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

 • -

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 29 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 95 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 136 godziny zajęć z: umiejętności interpersonalnych, doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych: spawanie praktyka metoda 111, zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 228 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, pracownia ekonomiczna, podstawy żywienia człowieka, urządzenie zakładów gastronomicznych, marketing usług turystycznych, oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski, język rosyjski i zajęć z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 184 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, z przedmiotów maturalnych: matematyka, język polski, z zakresu kompetencji kluczowych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 • -

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 36 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 31 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 66 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 221 godziny zajęć z: przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych: spawanie praktyka metoda 111, spawanie praktyka metoda 135, zajęć specjalistycznych: spawanie teoria metoda 135, zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 59 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: część teoretyczna.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 264 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, pracownia ekonomiczna, ekonomia i prawo w hotelarstwie, organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy żywienia człowieka, urządzenie zakładów gastronomicznych, technologia gastronomiczna, marketing usług turystycznych, oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski, język rosyjski i zajęć z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 284 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, z przedmiotów maturalnych: matematyka, z zakresu kompetencji kluczowych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka oraz ICT.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Zajęcia w SSPP

W ramach projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” wyposażona została pracownia rękodzielnicza w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie. Zakupione zostały dwa koła garncarskie oraz materiały i przybory garncarskie na zajęcia rękodzielnicze. Ponadto kupione zostały również materiały dydaktyczne potrzebne uczniom do nauki rękodzielnictwa i plastyki.  
 

 • -

» Carving w ZSM

W ramach projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu kucharz oraz uczniowie  technikum żywienia i usług gastronomicznych mieli okazję poznać oraz zgłębić techniki oryginalnej sztuki carvingu. Carving to nic innego jak dekorowania potraw i stołów fantazyjnie rzeźbionymi owocami i warzywami. Celem carvingu jest spowodowanie, aby jedzenie stało się bardziej apetyczne i atrakcyjne, a co za tym idzie łatwiejsze do skonsumowania. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie dzięki zajęciom z carvingu nauczyli się używać narzędzi do dekorowania potraw, poznali historię oraz pochodzenie tej sztuki.  To niesamowite, że małym nożem można obierać, kroić i rzeźbić w owocach lub warzywach zmieniając je w unikalną dekoracyjną ozdobę potraw. Poniżej przedstawiamy fotorelację z zajęć:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Wioletta Chrzanowska/Katarzyna Matykiewicz
 • -

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 58 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 19 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego, zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 67 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 554 godziny zajęć z: przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych: laboratorium dla budowlańców, zajęć specjalistycznych: spawanie praktyka metoda 111, spawanie praktyka metoda 135, zajęć specjalistycznych: spawanie teoria metoda 111, spawanie teoria metoda 135, zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców oraz zajęć specjalistycznych: Carving.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 82 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: część praktyczna oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: część teoretyczna.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 443 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, pracownia ekonomiczna, rachunkowość, ekonomia i prawo w hotelarstwie, organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy żywienia człowieka, urządzenie zakładów gastronomicznych, technologia gastronomiczna, marketing usług turystycznych, oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski, język rosyjski i zajęć z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka,.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 487 godzin zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka, z zakresu kompetencji kluczowych: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, ICT.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 • -

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W SSPP przeprowadzono 16 h zajęć z zakresu umiejętności personalnych.
W ZSM przeprowadzono 170 h zajęć z: zakresu przedsiębiorczości, zakresu umiejętności interpersonalnych, specjalistycznych: laboratorium dla budowlańca, spawanie praktyka metoda 111, spawanie praktyka metoda 135.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W ZSRCKU przeprowadzono 59 h zajęć z: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: technologia gastronomiczna, pracownia ekonomiczna, rachunkowość, organizacja pracy w hotelarstwie.
W ZSM przeprowadzono 195 h z: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, zajęć z przedmiotów maturalnych: j.polski, matematyka.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 • -

» Projekt : Lepsza szkoła - lepszy start dla absolwentów kierunków szkół zawodowych

Projekt: „Lepsza szkoła - lepszy strat absolwentów kierunków szkół zawodowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu: 02.01.2014 r. do 28.08.2015 r.

Wartość projektu: 849 500 zł

Wartość dofinansowania: 85% ze środków EFS, 15% wkład własny JST użytkowanie sal dydaktycznych.

Działania przewidziane do realizacji:

 1. modyfikacja programów nauczania i programów praktyk po konsultacji z pracodawcami,
 2. organizacja płatnych staży letnich dla uczniów u przedsiębiorców,
 3. wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych:
  1. Zespół Szkół Mechanicznych  na stanowiskach do nauki zawodu fryzjer, sprzedawca, pracownia logistyczna, gastronomiczna, laboratorium budowlane;
  2. ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego - pracownia komputerowa
  3. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dla zawodu kucharz
  4. Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy – pracownia rękodzielnicza
 4. organizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych, kompetencji kluczowych
 5. organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i maturalnych
 6. opieka psychologiczno-pedagogiczna

 

drukuj całą stronę

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka