Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.2 / "Nasze umiejętności - naszą przyszłością" /

BIP

Treść

  • -

Człowiek – najlepsza inwestycja!

 

Powiat Radziejowski w okresieod 1 listopada 2011 r. do 31 marca 2013 r.będzie realizował projekt „Nasze umiejętności – naszą przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe
na terenie powiatu radziejowskiego tj.

·        Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie;

·        Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce;

·        Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy w Radziejowie;

·        Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim;


Celem ogólnym projektu jest podniesienie do końca 2013 r. kwalifikacji zawodowych  przez 170 uczniów/uczennic  szkół powiatu radziejowskiego, jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.


Realizacja projektu przyczyni się do:

·        nabycia praktycznych umiejętności przez uczniów/uczennice poprzez współpracę
z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;

·        rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów/nic poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które przyczynią się do lepszych wyników egzaminów;

·        wsparcie psychologiczne dla uczniów/nic niepełnosprawnych wykazujących problemy w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa;

·        wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia;

 

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, które jest organem prowadzącym dla Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim.

Całkowita wartość projektu wynosi 393 666, 66 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 334 616,66 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka