Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Organizacje pozarządowe / Konsultacje / 2011-2013 / Ogłoszenie o konsultacjach /

BIP

Treść

 

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Radziejowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013

 

 

I  PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1.  Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Radziejowskiego na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2113

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego.

3.  Termin Konsultacji : od 14 kwietnia 2011 roku  do  4 maja 2011roku.

 

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje polegają na:

a) zapoznaniu się z projektem Programem Współpracy zamieszczonym na stronie internetowej Powiatu Radziejowskiego www.radziejow.pl  w zakładce organizacje pozarządowe – programy.

b) wypełnieniu stosownego formularza konsultacji zamieszczonego na stronie www.radziejow.pl w zakładce  organizacje pozarządowe – konsultacje i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie na ul. Kościuszki 17 pokój nr 12.

2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 14 kwietnia do 4 maja  2011 r. do godz. 1530.w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie,  ul. Kościuszki 17,  88-200 Radziejów lub przesłać pocztą albo e-mailem na adres promocja@radziejow.pl lub powiat@radziejow.pl. Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać  KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2011-2013 .

3. Wypełnione formularze konsultacji  zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).

4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie tel. 54  285 3018  pokój nr 12,  osoba do kontaktu Sekretarz Powiatu Wojciech Kotarski.

5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w Radziejowie zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznych  oraz na stronie Powiatu Radziejowskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń  ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

 

 Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka