Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / RPO 2007 – 2013 / Działanie 2.3 / Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce /

BIP

Treść

W dniu 30 września 2011r zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przemystce, poniżej przedstawiamy wizualne efekty wykonanych  prac.

  • -

W dniu 09 czerwca 2011 r. w Przemystce podpisano umowę z Wykonawcą termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Zakres robót przewidzianych w projekcie obejmuje:

- prace przygotowawcze związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej,

- właściwe prace termomodernizacyjne polegające m.in. na ociepleniu ścian i dachu, malowaniu elewacji oraz wykonaniu nowych obróbek blacharskich, których bezpośrednim celem jest realizacja założeń wynikających z audytu energetycznego,

- nadzór inwestorski nad całym przedsięwzięciem (umowa z Inspektorem została zawarta w dniu 09 czerwca 2011 r. ),

- promocja projektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest konieczna, ze względu na nadmierne straty ciepła powstające w wyniku bieżącego użytkowania obiektu. Zły stan techniczny budynku oraz jego niewystarczająca izolacja termiczna sprawiają, iż pomimo właściwej sprawności systemu grzewczego nie było możliwe zapewnienie odpowiednich warunków termicznych w poszczególnych pomieszczeniach dydaktycznych. Skutkiem tej sytuacji jest brak odpowiedniego komfortu dla młodzieży uczącej się w szkole i osób pracujących w tym budynku,

Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w 2011r. 

        Powiat Radziejowski informuje, że dnia 28 grudnia 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przemystce" , nr RPKP.02.03.00-04-025/10.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury  w zakresie ochrony powietrza oraz budżetu Powiatu Radziejowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 633 657,02 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 475 242,76 zł.

 

Powiat Radziejowski

 

 

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka