Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.1.2 / " Wyrównywanie szans ..." 2010 - 2011 /

BIP

Treść

» „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”

Powiat Radziejowski w partnerstwie z samorządami Miasta Radziejowa oraz Gminami: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów oraz Topólka zakończył realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów z terenu Powiatu Radziejowskiego.

Wsparciem objętych zostało 2544 uczniów i uczennic ze szkół prowadzących kształcenie ogólne
w Powiecie Radziejowskim: 14 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych oraz 3 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski: Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

W rezultacie dzięki realizacji projektu:

  • przeprowadzono łącznie 5520 godzin zajęć wspomagających z przedmiotów podwyższających kompetencje kluczowe uczniów, tj. języka polskiego, języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczychoraz kółek zainteresowań m.in. teatralne, informatyczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne,
  • przeprowadzono 440 godzin zajęć gimnastycznych, korekcyjnych i sportowych oraz 354 godzin zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjnych,
  • przeprowadzono również 409 godzin zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz 200 godzin zajęć, które przybliżyły uczniom i uczennicom zasady relacji interpersonalnych,
  • organizowano 45 wycieczek edukacyjnych i sportowych, w których wzięło udział ponad 750 uczniów i uczennic,
  • szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny: laptopy, zestaw multimedialny (laptop, rzutnik i telewizor), komputery stacjonarne, tablice interaktywne, radiomagnetofony, sprzęt nagłaśniający, DVD oraz stanowisko kuchenne do klasopracowni. Sprzęt ten był wykorzystywany
    w czasie prowadzenia zajęć oraz będzie służył szkołom przez wiele lat po zakończeniu projektu.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. w ramach projektu zrealizowano:

 

 

Miasto Radziejów:

Przeprowadzono:

122 h zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,

142 h zajęć kół zainteresowań,

17 h zajęć terapii logopedycznej oraz

12 h zajęć profilaktyczno – wychowawczych z elementami socjoterapii.

Razem 293 h zajęć.

 

Gmina Bytoń:

Przeprowadzono:

58 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

57 h kół zainteresowań,

6 h zajęć doradztwa psychologicznego.

Razem 121 h zajęć.

 

Gmina Dobre:

Przeprowadzono:

137 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

70 h kół zainteresowań,

84 h zajęć pomocy psychologicznej,

46 h zajęć logopedycznych i przeciwdysleksyjnych.

Razem 337 h zajęć.

 

Gmina Osięciny:

Zrealizowano 18 wyjazdów:

SP Wola Skarbkowa:3 wyjazdy do Inowrocławia na basen;

SP Kościelna Wieś:Toruń, 2 wyjazdy do Ciechocinka;

SP Pocierzyn:Toruń, Bydgoszcz;

SP Osięciny:2 wyjazdy: Ciechocinek – Toruń oraz Solec Kujawski – Myślęcinek – Bydgoszcz, Żnin – Biskupin – Wenecja, Grudziądz – Golub – Dobrzyń, Bory Tucholskie;

PG Osięciny:Szafarnia (Ośrodek Chopinowski), Gród Foluszek – Zbiczno, Bory Tucholskie (Muzeum Historyczno – Etnograficzne, Aquapark, Szkoła Leśna – Woziwoda), Szlak Piastowski (Mysia Wieża, Katedra, Muzeum Archeologiczne).

Przeprowadzono 14 h zajęć logopedycznych.

 

GminaRadziejów:

Przeprowadzono:

117 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

35 h zajęć kół zainteresowań oraz

15 h gimnastyki korekcyjnej.

Razem 167 h zajęć.

Uczniowie Gimnazjum w Skibinie wyjechali na wycieczkę do Torunia.

 

Gmina Topólka:

Przeprowadzono:

199 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

90 h zajęć kół zainteresowań oraz

72 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 361 h zajęć

 

Zespół Szkół i Placówek oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:

Uczniowie ZSiP uczestniczyli w następujących wyjazdach:

2 wyjazdy do Golubia – Dobrzynia,

3 wyjazdy do Bydgoszczy oraz

Radzyń Chełmiński – Szafarnia,

Kłóbka – Włocławek,

Toruń.

Razem 8 wyjazdów.

Przeprowadzono:

261 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

72 h zajęć kół zainteresowań.

Razem 333 h zajęć.  

 

Uczniowie SOSW uczestniczyli w następujących wyjazdach:

Płowce – Brześć Kujawski – Kłóbka,

Inowrocław,

Toruń,

Bydgoszcz – Myślęcinek,

Rogowo – Biskupin.

Razem 5 wyjazdów.

Przeprowadzono:

32 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

30 h zajęć kół zainteresowań,

31 h korekcyjnych i stymulacyjnych oraz

28 h zajęć poradnictwa zawodowego.

Razem 121 h zajęć.

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego:

Przeprowadzono:

44,5 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

25 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 69,5 h zajęć

 

Zespół Szkół Mechanicznych:

Przeprowadzono:

21 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

20 h zajęć z zakresu poznania predyspozycji zawodowych, relacji interpersonalnych oraz rynku pracy.

Razem 41 h zajęć.

 

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”
 

W okresie od 3 stycznia do 31 marca 2011 r. w ramach projektu zrealizowano:

 

Miasto Radziejów:

Przeprowadzono:

166 h zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,

193 h zajęć kół zainteresowań,

21 h zajęć terapii logopedycznej oraz

28 h zajęć profilaktyczno – wychowawczych z elementami socjoterapii.

Razem 408 h zajęć.

 

Gmina Bytoń:

Przeprowadzono:

178  h zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

136 h kół zainteresowań,

13 h zajęć doradztwa psychologicznego.

Razem 327 h zajęć.

 

Gmina Dobre:

Przeprowadzono:

233 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

75 h kół zainteresowań,

128 h zajęć pomocy psychologicznej,

56 h zajęć logopedycznych i przeciwdysleksyjnych.

Razem 492 h zajęć.

 

Gmina Osięciny:

Przeprowadzono 20 h zajęć wyrównawczych oraz

59 h zajęć logopedycznych.

Razem 79 h zajęć.

Zrealizowano 6 wyjazdów:

Szkoła Podstawowa w Woli Skarbkowej – 2 wyjazdy na basen do Inowrocławia,

Publiczne Gimnazjum w Osięcinach – Muzeum Narodowe w Warszawie,

Szkoła Podstawowa w Pocierzynie: Inowrocław – 2 wyjazdy na basen oraz
wyjazd do Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

 

Gmina Radziejów:

Przeprowadzono:

229 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

38 h zajęć kół zainteresowań oraz

26 h gimnastyki korekcyjnej.

Razem 293 h zajęć.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Płowcach wyjechali na wycieczkę do Włocławka.

 

Gmina Topólka:

Przeprowadzono:

218 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

133 h zajęć kół zainteresowań oraz

80 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 431 h zajęć.

 

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie:

ZSiP:

Przeprowadzono:

381 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

78 h zajęć kół zainteresowań.

Razem 459 h zajęć.

Uczniowie ZSiP uczestniczyli w następujących wyjazdach:

Toruń – Planetatium; Chełmno – Starówka; Piwnice – Obserwatorium Astronomiczne; Toruń – Planetarium, Muzeum Etnograficzne; Bydgoszcz – Teatr Polski; Toruń – Teatr Horzycy, Planetarium; Toruń – Teatr Horzycy.

Razem 7 wyjazdów.

 

SOSW:

Przeprowadzono:

60 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

34 h zajęć kół zainteresowań,

30 h korekcyjnych i stymulacyjnych oraz

40 h zajęć poradnictwa zawodowego.

Razem 164 h zajęć.

Uczniowie SOSW nie uczestniczyli w wyjazdach, ponieważ zostały one
zaplanowane w późniejszym terminie.

 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce:

Przeprowadzono:

101,5 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

30 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 131,5 h zajęć.

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie:

Przeprowadzono:

165 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

160 h zajęć z zakresu poznania predyspozycji zawodowych,
relacji interpersonalnych oraz rynku pracy.

Razem 325 h zajęć.

 

 

  • -
  • -

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”
 

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”
 
 
W miesiącu listopadzie zrealizowano w ramach projektu:
 
Miasto Radziejów:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem;
przeprowadzono:
80 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
61 h kół zainteresowań,
8 h zajęć terapii logopedycznej oraz
12 h zajęć wychowania z elementami socjoterapii.
Razem 161 h zajęć.
 
Gmina Bytoń:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców;
przeprowadzono:
65 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
62 h kół zainteresowań,
4 h zajęć doradztwa psychologicznego.
Razem 131 h zajęć. 
 
 
 
 
Gmina Dobre:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem w ramach zaplanowanego zestawu multimedialnego;
przeprowadzono:
102 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
11 h kół zainteresowań,
35 h zajęć pomocy psychologicznej,
16 h zajęć logopedycznych i przeciwdysleksyjnych.
Razem 164 h zajęć.
 
Gmina Osięciny:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem;
przeprowadzono:
3 h zajęć wyrównawczych oraz 11 h zajęć logopedycznych.
Razem 14 h zajęć.
 
 
Gmina Radziejów:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców;
przeprowadzono:
81 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
11 h zajęć kół zainteresowań oraz
8 h gimnastyki korekcyjnej.
Razem 100 h zajęć.
 
 
 
Gmina Topólka:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono programy komputerowe do testów gimnazjalnych oraz radiomagnetofon na zajęcia artystyczne;
przeprowadzono:
82 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
50 h zajęć kół zainteresowań oraz
32 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.
Razem 164 h zajęć.
 
 
 
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono 2 laptopy z oprogramowaniem; zakupiono 2 zestawy sprzętu nagłaśniającego, stanowisko kuchenne do klasopracowni, odtwarzacz DVD na zajęcia specjalistyczne oraz tablicę interaktywną.
 ZSiP: Przeprowadzono:
144 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
32 h zajęć kół zainteresowań.
Razem 176 h zajęć.
SOSW: Przeprowadzono:
12 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
15 h zajęć kół zainteresowań,
12 h zajęć korekcyjnych i stymulacyjnych oraz
16 h zajęć poradnictwa zawodowego.
Razem 55 h zajęć.
 
 
 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono komputery w celu wyposażenia trzech stanowisk komputerowych;
przeprowadzono:
35 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz
10 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.
Razem 45 h zajęć.
 
 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz 3 radiomagnetofony na zajęcia językowe;
przeprowadzono 93 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

 

 

Szkoły ogólnokształcące w Powiecie Radziejowskim skupiają dzieci o różnych warunkach losowych i bytowych. Wielu z uczniów znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Najczęstszym tego powodem są niskie dochody oraz bezrobocie, które szczególnie dotyka mieszkańców obszarów wiejskich. Dlatego też samorządy Powiatu Radziejowskiego postanowiły zjednoczyć siły, aby pomóc uczniom z naszego terenu.  W rezultacie podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie dla projektów z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic
w jakości usług edukacyjnych.
Liczba godzin lekcyjnych odbywających się w ramach podstawowego programu nauczania jest niewystarczająca na przyswojenie przez uczniów minimum materiału. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze mają pomóc w uzupełnianiu braków w wiedzy, natomiast kółka zainteresowań – zaciekawić uczniów i pozwolić spojrzeć na przedmioty trudne przychylniejszym okiem.
Już 2 listopada br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”. Na początek uczniowie dowiedzieli się w jakich dniach, salach i o której godzinie będą spotykać się z wykładowcami aby poszerzać swoją wiedzę i nadrabiać zaległości.
Oprócz zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań szkoły zaplanowały prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego, zajęcia terapii logopedycznej, gimnastykę korekcyjną i zajęcia sportowe.
W projekcie biorą udział 23 placówki prowadzące kształcenie ogólne w następujących jednostkach samorządu terytorialnego: Miasto Radziejów, Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, Gmina Radziejów, Gmina Topólka oraz szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół
na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011” – projekt Powiatu Radziejowskiego

 
Szkoły w  Powiecie Radziejowskim  skupiają  dzieci  o różnych  warunkach  losowych  i  bytowych. Wielu uczniów znajduje  się w  trudnej  i życiowej. Najczęstszym tego powodem są niskie dochody oraz bezrobocie, które szczególnie dotyka mieszkańców obszarów wiejskich.
Liczba godzin lekcyjnych odbywających się w ramach podstawowego programu nauczania pozwala na przedstawienie tylko minimum materiału. Zajęcia pozalekcyjne  i wyrównawcze mają pomóc w uzupełnieniu braków w wiedzy, natomiast kółka zainteresowań –  zaciekawić uczniów i pozwolić spojrzeć  na przedmioty trudne przychylniejszym okiem. Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności uczniów szkół na terenie Powiatu. Placówki oświatowe powiatu z braku funduszy nie prowadzą zajęć dodatkowych, które mogłyby zachęcić uczniów mniej zdolnych do przedmiotów często sprawiających trudność
Zatrudnieni psychologowie i pedagodzy poprowadzą treningi motywacyjne w szkołach, poprzez rozmowy pogłębią świadomość uczniów, co do pełnionych ról w społeczeństwie, pomogą w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Zaplanowane zajęcia korekcyjne mają pomóc uczniom niepełnosprawnym, chorym, dotkniętym pewnymi dysfunkcjami w zwalczaniu ich problemów i zwiększeniu integracji społecznej wśród uczniów. Aby uatrakcyjnić uczniom zdobywanie wiedzy zorganizowane zostaną wycieczki edukacyjne i sportowe.
Projekt będzie  realizowany  przez Powiat   Radziejowski    w   partnerstwie z  Miastem Radziejów oraz Gminami: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów i Topólka, w 23 szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie kompetencji kluczowych wśród 2800 uczniów z terenu Powiatu Radziejowskiego.
Cele szczegółowe niniejszego projektu to:
- wyrównanie szans edukacyjnych 2200 uczniów i uczennic dzięki uczestnictwu w zajęciach wspomagających;
- uatrakcyjnienie uczniom i uczennicom zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych;
- rozszerzenie oferty szkół o poradnictwo psychologa i doradztwo zawodowe;
- przełamanie barier świadomościowych uczniów i uczennic pochodzących z obszarów wiejskich;
- zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i uczennic wykazujących problemy w nauce.
 
Przewidywany termin realizacji projektu: od 1 września 2010 do 30 lipca 2011 r.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka