Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.2 / „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim ..." /

BIP

Treść

» AKTUALNOŚCI

„Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy”

 

» 30 stycznia 2012 r.

Zajęcia dla uczniów w ramach projektu pn. „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy” zostały zakończone. Zajęcia były prowadzone z uwzględnieniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn. Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów.

» 30 listopada 2011 r.

Do końca listopada 2012 r. w poszczególnych szkołach zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć w ramach projektu „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy”:

- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie– 1857 h

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce - 918 h

- Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piotrkowie Kujawskim – 93 h.

» 30 czerwca 2011 r.

Rozpowszechniono materiały promocyjno-informacyjne (kubki, długopisy, terminarze)
z logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zainstalowano tablice informacyjne. Zakupiono materiały dydaktyczne. Zakupiono narzędzie pracy dla ZSM, rozpoczęto ćwiczenia spawalnicze metodą otuloną.

Ze względu na okres wakacyjny zajęcia z uczniami zostaną wznowione we wrześniu 2012 r.

» 29 marca 2011 r.

We wrześniu br. w ramach projektu „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy” zorganizowano spotkania, w których udział wzięli przedstawiciele szkół, a także kadra zarządzająca projektem. Ustalono sposób rekrutacji  kadry zarządzającej i dokonano zatrudnienia nauczycieli.

  • -
  • -

„Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy”- kolejny projekt powiatu radziejowskiego

 
Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego, przez co cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. W tym kontekście oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy niezbędne jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia.
Kierunki zawodowe powinny być wspierane dodatkowymi zajęciami dla uczniów, którzy potrzebują większej ilości godzin nauki w celu lepszego przygotowania się do egzaminów zawodowych. Dzięki temu system szkolnictwa zawodowego będzie w stanie dostarczyć na rynek pracy specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców. Ważnym elementem programu nauczania w szkołach zawodowych są praktyki, dzięki którym uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem zakładu pracy, mają dostęp do zasobów produkcyjnych, dostęp do surowców i półproduktów, zapoznają się z nowymi technologiami produkcji i ich wdrażaniem, mają możliwość obsługi nowoczesnego sprzętu, zdobywają umiejętność organizowania stanowiska pracy .
Na problemy szkół zawodowych powiatu radziejowskiego odpowiada projekt „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy”.
Działania projektu w powyższym zakresie będą realizowane poprzez kompleksowe programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, obejmujące:
-wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze i uzupełniające kompetencje kluczowe uczniów (informatyczne, matematyczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne i obywatelskie)
- doradztwo zawodowe i psychologiczne
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne w zakresie umiejętności spawania
- współpraca z pracodawcami w formie praktyk dla uczniów
- wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Celem głównym projektu jest wzrost efektywności zdawania egzaminu zawodowego 258 uczniów i uczennic techników oraz zasadniczych szkół zawodowych powiatu radziejowskiego
Cele szczegółowe:
-skuteczne przygotowanie 258 uczniów do zdania egzaminu zawodowego
-wyposażenie, modernizacja i pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej szkół
-nawiązanie współpracy z pracodawcami z terenu województwa kujawsko - pomorskiego
-poprawa zdolności do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej 258uczniów
- wyposażenie 30 uczniów w dodatkowe umiejętności w zakresie spawania.
 
Przewidywany termin realizacji projektu od 1 września 2010 do 31 stycznia 2012 r.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka