Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.2 / Lider powiat radziejowski /

BIP

Treść

"PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH ZAWODOWYCH POWIATU RADZIEJOWSKIEGO  W LATACH 2010-2011"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Szkolnictwo zawodowe znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego, przez co cieszy się znacznie mniejszym zainteresowaniem uczniów.  W tym kontekście oraz zgodnie z  zapotrzebowaniem rynku pracy niezbędne jest zwiększanie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia.
Jednym z głównych problemów szkół zawodowych w Powiecie Radziejowskim  są niskie wyniki z egzaminów zawodowych. Toteż kierunki kształcenia o profilu zawodowym powinny być wspierane dodatkowymi zajęciami dla uczniów, którzy potrzebują większej ilości godzin nauki w celu lepszego przygotowania się do egzaminów. Pozwoli to na lepsze kształcenie specjalistów, których kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy.
 
Celem głównym projektu jest wzrost efektywności zdawania egzaminu zawodowego  248  uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych powiatu radziejowskiego w latach 2010 – 2011.
 
W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia:
  1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i uzupełniające kompetencje kluczowe uczniów (techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość).
  2. Doradztwo edukacyjno – zawodowe i psychologiczne.
  3. Współpraca z pracodawcami.
  4. Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich techników (budownictwo, drogownictwo, technologia żywienia, mechanika, informatyka, rolnictwo, ekonomia) oraz klas drugich zasadniczych szkół zawodowych (sprzedawca, handlowiec, ślusarz), którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce, przede wszystkim z przedmiotów zawodowych, z których zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.
 
Okres realizacji projektu: 1 września 2009 r. – 28 lutego 2011 r.
 
PROJEKT REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 PROGRAMU
 OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
                                           

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka