Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Treść

 • -

Kalendarium prac nad projektem pt. „Budowa krytej pływalni przy   Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”

1. 8 stycznia 2007 r. – podjęto ustalenia dotyczące inwestycji, które będą realizowane w najbliższych latach, m.in. budowa krytej pływalni.
2. 16 stycznia 2007 r. – podpisano list intencyjny, w którym burmistrzowie i wójtowie z powiatu radziejowskiego uznali, że współpraca w sferze budowy i użytkowania krytej pływalni leży w interesie stron działających na rzecz społeczności lokalnej.
3. 16 maja 2007 r. – sporządzono kartę projektu niezbędnej do umieszczenia inwestycji w indykatywnym wykazie projektów kluczowych.
4. 1 sierpnia 2007 r. – podpisano porozumienie w sprawie budowy krytej pływalni przez Burmistrzów i Wójtów z Powiatu Radziejowskiego.
5. 11 października 2007 r. – powiat otrzymał wstępną deklarację Zarządu Województwa o możliwości dofinansowania budowy krytej pływalni.
6. 9 listopada 2007 r. – uzyskano informacje o możliwości 50 % dofinansowania projektu budowy krytej pływalni.
7. 25 luty 2008 r. umieszczenie projektu w indykatywnym wykazie projektów kluczowych.
8. 10 marzec 2008 r. – przyjęcie harmonogramu przygotowania projektu dotyczącego budowy krytej pływalni w Radziejowie.
9. 3 kwietnia 2008 r. – informacja na temat spotkania zespołu odpowiedzialnego za budowę krytej pływalni. Zespół pracował w następującym składzie:
- Dariusz Zasada – przewodniczący
- Wojciech Kotarski
- Ewa Brzezińska
- Maria – Jola Zalewska
- Marek Szuszman
- Zbigniew Bończyk
- Marek Wojtysiak
- Tomasz Najlepszy
- Waldemar Kudłak
10. 15 maja 2008 r. przyjęcie przez Zarząd sprawozdania na temat:
- harmonogramu przygotowania projektu
-  ustalenia terminu podpisania preumowy na rok 2008
-  powołania komisji przetargową w sprawie wykonania dokumentacji obiektu.
11. 9 lipca 2008 r. – wszczęto postępowanie na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni.
12. 27 sierpnia 2008 r. – z powodu braku ofert przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni został unieważniony.
13. 4 września 2008 r. – ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni.
14. 24 września 2008 r. – podpisano preumowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”, pomiędzy Piotrem Całbeckim – Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Maciejem Eckardtem– Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a Marianem Zielińskim – Starostą Radziejowskim, Dariuszem Jałoszyńskim – Wicestarostą Radziejowskim, Anną Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.
15. 26 września 2008r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
16. 1 października 2008 r. – rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni. Wybrano ofertę firmy „mxl 4 architekci” ul. Nowy Rynek 7, 70 – 533 Szczecin, z ceną brutto 390 400,00 zł.
17. 22 października 2008 r. – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji opisowo – technicznej.
18. 23 grudnia 2008 r. – podpisano umowę na wykonanie instalacji przyłącza sieci elektrycznej.
19. 7 kwietnia 2009 r. – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”.
20. 16 czerwca 2009 r. – uzyskano pozwolenie na budowę krytej pływalni.
21. 29 czerwca 2009 r. – złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”
22. 9 września 2009 r. – uzyskano informację od Instytucji Wdrażającej tj. Urządu Marszałkowskiego o tym, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej.
23. 14 września 2009 r. – uzyskano informację od Instytucji Wdrażającej tj. Urządu Marszałkowskiego o tym, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem merytorycznym.
24. 23 września 2009 r. – uchwałą nr 71/1210/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2009 r w sprawie przyznania dofinansowania projektów, projekt pt. ”Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” otrzymał pozytywną decyzję w kwestii dofinansowania 65 % wartości projektu.
25. 28 października 2009 r. – podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” pomiędzy: Piotrem Całbeckim – Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Kamilą Radziecką – Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO a Marianem Zielińskim – Starostą Radziejowskim, Dariuszem Jałoszyńskim – Wicestarostą Radziejowskim, Anną Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.
26. 6 listopada 2009 r. – ogłoszono przetarg na budowę i finansowanie projektu pt. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” poprzez wykup wierzytelności.
27. 29 grudnia 2009 r. – zapoznanie z wynikami przetargu na budowę krytej pływalni.
28. 11 stycznia 2010 r. – złożono wniosek o płatność – refundacja poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji: projektowej i studium wykonalności, badaniami geotechnicznymi, przyłączem gazowym i elektroenergetycznym.
29. 2 lutego 2010 r. – rozstrzygnięto przetarg na budowę krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie. Wybrano ofertę Konsorcjum: ALSTAL – DROGI SP.z.o.o., ul. Konopnickiej 20, 88 – 300 Mogilno, ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP.z.o.o. sp. komandytowa, Jacewo 76, 88 – 100 Inowrocław.
30. 5 luty 2010 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”.
31. 10 luty 2010 r. – podpisano umowę na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych, pomiędzy: Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez:
Mariana Zielińskiego – Starostą Radziejowskim,
Dariusza Jałoszyńskiego – Wicestarostą Radziejowskim,
Annę Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.
a
Konsorcjum ALSTAL – DROGI SP.z.o.o., ul. Konopnickiej 20, 88 – 300 Mogilno, ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP.z.o.o. sp. komandytowa, Jacewo 76, 88 – 100 Inowrocław, reprezentowanym przez:
Ryszarda Kopińskiego – Prezesa Zarządu
Grzegorza Brzykcy – Wiceprezesa Zarządu
32. 18 luty 2010 r – podpisano umowę o wykup wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ul. Chełmińska 28, 87 – 100 Toruń, reprezentowanym przez:
Barbarę Królikowską – Ziemkiewicz – Dyrektora Oddziału
Lidią Jaskulską – Grzechowiak – Naczelnikiem w Wydziale Obsługi Klientów
a
Konsorcjum ALSTAL – DROGI SP.z.o.o., ul. Konopnickiej 20, 88 – 300 Mogilno, ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP.z.o.o. sp. komandytowa, Jacewo 76, 88 – 100 Inowrocław, reprezentowanym przez:
Ryszarda Kopińskiego – Prezesa Zarządu
Grzegorza Brzykcy – Wiceprezesa Zarządu
a
Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez:
Mariana Zielińskiego – Starostą Radziejowskim,
Dariusza Jałoszyńskiego – Wicestarostą Radziejowskim,
Annę Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.

33. 23 lutego 2010 r. - podpisano umowę dotyczącą prowadzenia ogólnego nadzoru inwestycyjnego nad całym projektem "Budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie"

 • -
  Podpisanie preumowy
  24 września 2008 rok.
 • -
  Podpisanie preumowy
  24 września 2008 rok.
 • -
  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
  28 października 2009 rok.
 • -
  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
  28 października 2009 rok.
 • -
  Podpisanie umowy z konsorcjum ALSTAL
  10 lutego 2010 rok.
 • -
  Podpisanie umowy z konsorcjum ALSTAL
  10 lutego 2010 rok.
 • -
  Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
  18 lutego 2010 rok.
 • -
  Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
  18 lutego 2010 rok.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka