Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Treść

 • -

» Otwarcie pływalni

Dzięki prawie 8 mln złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizacja największego w powiecie radziejowskim projektu dobiegła końca. Kosztem 12 mln zł przy ulicy Kościuszki 58 powstał długo oczekiwany basen pływacki o wymiarach 25 / 12,5  m i głębokości sięgającej 1,8 m oraz basen  rekreacyjny  wyposażony  w  masaże  wodne  i  zjeżdżalnię.   Na  basenie  są  również   wanny   z hydromasażem. Na piętrze znajduje się widownia z miejscami dla 80 osób oraz sala fitness.

W poniedziałek (19 września)  odbyło się uroczyste otwarcie krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie, na które licznie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych  i samorządowych, mieszkańcy Radziejowa oraz uczniowie miejscowych szkół. W przemówieniu okolicznościowym starosta radziejowski Marian Zieliński wyraził słowa podziękowania:

Dzięki  determinacji  i  ogromnemu   zaangażowaniu,  wspartym   życzliwością   wielu  ludzi   i instytucji, mieszkańcy powiatu wreszcie doczekali się nowoczesnej pływalni…Wszystkim, którzy zaangażowali się osobiście, pomagali i życzliwie kibicowali tej budowie składam serdeczne podziękowania.

Następnie wicestarosta Dariusz Jałoszyński przybliżył zebranym gościom rys historyczny pływalni. Przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Sosnowski Podsekretarz Stanu MSWiA, Stanisław Pawlak – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko –Pomorskiego, Wicemarszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Marian Zieliński Starosta Radziejowski, Dariusz Jałoszyński Wicestarosta Radziejowski, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Bogdański, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie Włodzimierz Kuc.
Po poświęceniu obiektu przez księdza wikariusza Mariusza Antonkiewicza goście zwiedzali basen począwszy od części podbasenia, gdzie znajduje się „serce” całej pływalni, po niecki pływackie, salę  fitness  i przeszli na  widownię.

Pokazy  w  wodzie  zainaugurowali  starostowie  skokiem  do  basenu  sportowego.   W zawodach sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 50 metrów wzięli udział: Przemysław Galla, Mateusz Kieszkowski, Mateusz Dybowski, Daniel Gąsiorowski, Paweł Dziubich, Krzysztof Kiermasz. Następnie ratownicy  WOPR  zaprezentowali  akcję  ratowniczą i umiejętności pływania w różnych stylach. Pokaz pływania synchronicznego wykonały zawodniczki klubu Mazowia Synchro. Po części artystycznej starostowie nagrodzili uczestników zawodów pływackich.

 • autor: Edyta Kozłowska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Zbigniew Zasada

» Odbiór techniczny na obiekcie krytej pływalni

     W dniach 1 i 2 czerwca br. odbył się końcowy odbiór robót budowlanych na obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Zgodnie z zarządzeniem Starosty, Komisji Odbiorczej przewodniczył Dariusz Jałoszyński wicestarosta radziejowski, jak również wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego, inspekcja nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele firmy ALSTAL - głównego wykonawcy.

„Odbiorowi podlegały wszystkie branże, czyli budowlana, sanitarna, uzdatniania wody, elektryczna oraz drogowa. Ze względu na skomplikowany charakter obiektu, jak również jego rozmiary dwudniowy termin okazał się jak najbardziej uzasadniony.” – powiedział Dariusz Jałoszyński wicestarosta radziejowski.

     Komisja dokonała ostatecznego odbioru stwierdzając, że prace budowlane zostały zakończone. Nie obyło się jednak bez drobnych usterek, które główny wykonawca jest zobowiązany usunąć do 20 czerwca. Po upływie tego terminu nastąpi kolejny odbiór celem stwierdzenia usunięcia usterek. Po zatwierdzeniu poprawek basen będzie mógł być przekazany Powiatowi.

     Jeżeli pójdzie wszystko zgodnie z założeniami uruchomienie obiektu odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku.

„Mamy nadzieję, że od września będzie służył przede wszystkim młodzieży szkolnej z terenu Powiatu, jak również dorosłym, którzy będą chcieli z niego korzystać.”- powiedział przewodniczący Komisji Odbiorczej.

     Przypomnijmy, że kubatura pływalni wynosi 17 935m². Budynek krytej pływalni wyposażony jest w:

- basen pływacki (25m x 12,5m),

- oraz basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje tj: w gajzery wodne, masaże karku, masaże podwodne, wanny z hydromasażem,

- zjeżdżalnia wodna typu rurowego (dł.53m.)

Całkowita wartość inwestycji: 12 098 079,50 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 863 751,67 zł.

 

     Zapraszamy wszystkich do korzystania z tego obiektu

 • autor: Ewelina Jaworska

 

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę krytej pływalni w Radziejowie.
 
    Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego po budowę krytej pływalni odbyła się 29 kwietnia 2010r. z udziałem władz samorządowych województwa, które reprezentował Franciszek Złotnikiewicz – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, władz Powiatu Radziejowskiego, okolicznych gmin i wykonawców.
    Otwarcia uroczystości oraz powitania przybyłych gości dokonał Marian Zieliński – starosta radziejowski, wygłosił on też  okolicznościowe przemówienie.
    Następnie Dariusz Jałoszyński wicestarosta radziejowski odczytał Akt Erekcyjny, a uczestniczący przedstawiciele władz jak i przybyli licznie mieszkańcy Powiatu podpisali go jako świadkowie tego przedsięwzięcia.
    Wmurowania Aktu dokonali : Franciszek Złotnikiewicz – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członkowie Zarządu Powiatu na czele z Marianem Zielińskim – starostą radziejowskim, skarbnik Powiatu – Anna Bruździńska oraz przedstawiciele firmy realizującej budowę.
Ks. prałat Stanisław Łosiakowski – dziekan radziejowski poświęcił budowę i poprzez stosowną modlitwę pobłogosławił cała inwestycję budowy pływalni.
    Na zakończenie uroczystości zarówno władze jak i mieszkańcy Powiatu dokonali wpisów do wyłożonej Księgi Pamiątkowej.
    Starania o pieniądze na budowę krytej pływalni trwały od wielu lat. Najpierw starano się pozyskać fundusze ze Skarbu Państwa, potem Ministerstwa Sportu, zwracano się także z prośbą o pomoc do różnych organizacji i fundacji wspierających działalność sportową. Zainteresowano także planami Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jako pierwszy odpowiedział pozytywnie na apel Władz Powiatu Radziejowskiego. To właśnie dzięki wsparciu ze strony pracowników Urzędu Marszałkowskiego i działaczy Sejmiku Wojewódzkiego projekt budowy basenu zaczął nabierać realnych kształtów. Budowa pływalni rozpoczęła się na początku marca i ma być zakończona jeszcze w 2010 r. Gmach basenu stanie się wizytówką naszego Powiatu i miasta Radziejowa, miejscem do którego ściągać będą mieszkańcy, szczególnie młodzież z całego regionu, a także ośrodkiem aktywności fizycznej i rehabilitacji. Brak takiego obiektu uniemożliwiał mieszkańcom Powiatu Radziejowskiego uprawianie pływania w okresach poza letnich i złej pogody. Dzieci i młodzież szkolna nie ma obecnie możliwości odbywania nauki pływania w ramach zajęć szkolnych. Mieszkańcy chcąc korzystać z tego rodzaju atrakcji muszą dojeżdżać do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości.
    Dzięki zajęciom, które będą mogły się odbywać na budowanym basenie zwiększy się różnorodność zajęć sportowych. Powstanie pływalni pozwoli na rozwój rekreacji i sportu oraz spowoduje możliwość prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pozytywna realizacja budowy pływalni da możliwość poszerzenia oferty sportowej dla całej młodzieży z terenu Powiatu, której ilość szacuje się na około 5.000 osób.
    Pływalnia będzie składała się z basenu podstawowego o długości 25m i szerokości 12,5m, głębokości ok. 1,4m do 1,8m, basenu rekreacyjnego z różnymi atrakcjami, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni o długości 56m oraz innych urządzeń i pomieszczeń towarzyszących. W pobliżu miejsca gdzie jest budowany basen znajduje się las komunalny ze ścieżkami rekreacyjnymi oraz stadion sportowy, a w bezpośrednim sąsiedztwie sala gimnastyczna. Realizacja projektu budowy będzie dopełnieniem istniejącego kompleksu rekreacyjno-sportowego.
    Budowa pływalni zwiększy z pewnością  atrakcyjność Powiatu. Zajęcia jakie będą odbywały się pod okiem rehabilitantów, ratowników oraz innych specjalistów wpłyną pozytywnie na zdrowie mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Pływanie służy nie tylko celom sportowym, ale także użytkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznym i leczniczym. Powszechnie uważa się pływanie za jeden z najzdrowszych sportów.
    Niewątpliwie chwila wmurowania Aktu Erekcyjnego była momentem historycznym, symbolicznie rozpoczynającym budowę obiektu bardzo ważnego dla sportu.
Należy cieszyć się, że w naszym Powiecie już za kilka miesięcy powstanie takie miejsce gdzie będzie można pływać i poddawać się rekreacji. A najważniejsze jest, że miejsce to jest realizacją marzeń nas wszystkich.
 
 • autor: Marek Szuszman foto:Monika Grabowska/Sylwester Wojciechowski

Rozpoczęcie budowy krytej pływalni

 

                       W dniu 09.03.2010 r. rozpoczęto pracę nad realizacją inwestycji "Budowa krytej pływalni" przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć znajdujących się w zakładce „Budowa krytej pływalni” - galeria. Na bierząco będziemy zamieszczać zdjęcia z postępu budowy inwestycji.

Powiat Radziejowski informuje, że rozpoczął realizację projektu:

 
 
Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych
w Radziejowie
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz budżetu Powiatu Radziejowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość inwestycji: 12 098 079,50 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 863 751,67 zł.
 
 Powiat Radziejowski
 • -
 • -
 • -

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka