Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.4 / Informacja o projekcie /

BIP

Treść

  • -
  • -
  • -

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

------------------------------------------------------------------------------------------------------


        Powiat Radziejowski jest koordynatorem projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.
        Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i w 15 % ze środków krajowych oraz z budżetu zaangażowanych jednostek samorządu terytorialnego. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację projektu. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010” , wynosi 901 667 , 00 zł.
        Partnerami projektu są samorządy powiatowe, samorządy gminne z terenu byłego woj. Włocławskiego oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku.
        Zakładanym celem projektu jest poprawienie jakości wykształcenia kadry systemu oświaty, podniesienie poziomu szkolnictwa na objętym projektem terenie, co stwarza nauczycielom, w tym nauczycielom przedmiotów zawodowych, instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz pracownikom administracyjnym lepsze możliwości rozwoju zawodowego pracy i płacy, zaś dzieciom i młodzieży, poprzez podniesienie poziomu nauki poprawi start życiowy i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności subregionu.
        W ramach projektu zaoferowana została nauczycielom możliwość zdobycia nowych lub rozszerzenia kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do osiągania najwyższej jakości procesu nauczania, jak również uzupełnienia lub rozszerzenia posiadanego przygotowania, poprzez umożliwienie uczestnictwa w :
• studiach podyplomowych,
• kursach doskonalących,
• kursach kwalifikacyjnych,
• szkleniach.
 

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka