Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Historia / Flaga i herb /

BIP

Treść

HERB I FLAGA

     Podstawą prawną do rozpoczęcia prac związanyh z ustaleniem własnych insygniów dał zapis ustawy o samorządzie powiatowym z 1998r. oraz ustawy o odznakach i mundurach z 1978 r. W ślad za tym rozpoczęto działania nad zleceniem opracowania dokumentacji historyczno-heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisem insygniów władz samorządowych.
      Pierwszym etapem było zebranie ofert na wykonanie tego zadania. W wyniku analizy złożonych ofert zdecydowano się powierzyć to zadanie członkom Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Toruniu – prof. dr hab. Janowi Pakulskiemu i dr Janowi Wroniszewskiemu. Pierwsze spotkanie z przyszłymi wykonawcami odbyło się 26 października 2000 r. Na spotkaniu omówiono wstępne propozycje dotyczące znaków i barw herbu, flagi i innych insygniów, które uwzględniałyby historyczną przeszłość ziem tworzących powiat, zachowałyby zgodność z ogólnymi zasadami sztuki heraldycznej oraz reprezentowały poziom stylizacji ikonograficznej mieszczącej się w kanonach współczesnej estetyki.
     6 lutego 2001 r. autorzy prof. J. Pakulski i dr J. Wroniszewski złożyli ofertę wykonania projektów insygniów. Po zapoznaniu się z ofertą 20 marca 2001 r. zamówiono opracowanie dokumentacji historyczno-heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisami .
      17 maja 2001 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu autorzy przedstawili propozycję wzorów insygniów oraz dokumentację heraldyczno-historyczną. Zarząd przyjął przedłożone propozycje i przekazał je do zaopiniowania komisjom rady powiatu. 31 maja 2001 roku odbyła się sesja rady powiatu, na której autorzy zaprezentowali wzory graficzne. Projekty zostały przyjęte, a rada powiatu upoważniła zarząd do przedłożenia Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania. Całą dokumentacje przekazano 21 czerwca 2001r. Po prawie siedmiu miesiącach zarząd powiatu otrzymał pozytywną opinię MSWiA. Podstawę do wyrażenia opinii stanowiła uchwała Komisji Heraldycznej zawierająca merytoryczną ocenę projektu w zakresie zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji heraldycznej.
         W dniu 28 lutego 2002 r. rada powiatu przyjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów powiatu radziejowskiego.
  • -
HERB POWIATU RADZIEJOWSKIEGO
Projekt graficzny herbu przygotował artysta plastyk Lech Tadeusz Karczewski z Torunia według własnej stylizacji opartej na przedstawieniu herbu Kujaw z nagrobka Kazimierza Jagiellończyka. Jest to zgodne z zaleceniami I Kolokwium Heraldycznego w Krakowie by herby samorządowe nie były jedynie prostym powtórzeniem historycznych postaci dawnych herbów. Punktem wyjścia ikonografii współczesnej heraldyki samorządowej mogą być jakieś konkretne historyczne wzorce ale zawsze powinny być one poddane oryginalnej, współczesnej stylizacji artystycznej.

Projekt herbu zakłada umieszczenie godła w tarczy późnogotyckiej, zwanej także hiszpańską. Jest to tarcza preferowana obecnie zarówno w Polsce, jak i w wielu innych państwach. Tarcza hiszpańska jest zaokrąglona od dołu o proporcjach 7:6 (wysokość do szerokości).

Herb Powiatu może być umieszczany na: fladze powiatowej, sztandarze powiatu, pieczęciach powiatu, na odznakach władz powiatowych (starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu oraz przewodniczącego rady powiatowej, jego zastępców i członków rady), na budynkach będących siedzibami władz powiatu (rady i zarządu), w salach posiedzeń tych władz, budowlach stanowiących własność samorządową, tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze powiatu, pismach, wizytówkach i okolicznościowych drukach władz powiatu, a jeśli rada powiatu na to zezwoli także i niższych urzędników Zarządu Powiatu oraz na słupach granicznych powiatu i transparentach umieszczanych przy drodze (tzw. witaczach), wreszcie zaś - wyjątkowo - także na przedmiotach i pismach osób nie urzędowych, ale wyłącznie czasowo i na mocy specjalnej zgody (uchwały) rady powiatu.
  • -
FLAGA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Opis projektu flagi powiatu radziejowskiego: flaga powiatu radziejowskiego ma postać płata trójdzielnego w lewo skos: czerwonego, żółtego i błękitnego. Szerokość działu żółtego wynosi 1:5 szerokości płata. W kantonie płata umieszczony jest herb powiatu radziejowskiego. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8. Barwy flagi nawiązują do barw herbu (czerwień i żółć), a także do barwy pola herbu miasta Radziejowa - stolicy powiatu.

drukuj całą stronę

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka