Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Historia /

BIP

Treść

Powiat Radziejowski

Powierzchnia: 607 km2
Ludność – około 45 000 osób
Wskaźnik gęstości zaludnienia – 73 osoby na km2.

Powiat radziejowski położony jest w centrum Polski, w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w południowej jego części. Sąsiaduje z takimi powiatami jak: aleksandrowski, kolski, koniński, inowrocławski, włocławski. W skład powiatu radziejowskiego wchodzi 7 jednostek administracyjnych: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kuj. oraz pięć gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka.

W powiecie radziejowskim już od XIII wieku istniał ośrodek władzy – funkcjonowała kasztelania. Jako jednostka administracyjna, powiat radziejowski istniał już od drugiej połowy XIV w. i nieprzerwanie aż do 1870 r. Na skutek represji carskich po powstaniu styczniowym powiat został zlikwidowany. Powiat radziejowski istniał także w latach 1955-1975. W obecnym kształcie powiat funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. Warto zaznaczyć, że w XVII wieku Starostą Radziejowskim był Stefan Czarniecki, hetman Polski, pogromca Szwedów w wojnie 1655-1660.

Współczesny powiat radziejowski ma typowo rolniczy charakter, użytki rolne stanowią 86% powierzchni. W powiecie znajduje się prawie 3500 gospodarstw rolnych, w tym wiele gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła lub trzody chlewnej. Równinny teren leżący na północy powiatu (gm. Dobre, Osięciny, Radziejów) to przede wszystkim pola uprawne położone na najbardziej urodzajnych glebach – czarnych ziemiach kujawskich. Stąd używana jest czasem nazwa “Czarne Kujawy”.

Południowa część powiatu (gm. Piotrków Kuj., Bytoń, Topólka) charakteryzuje się dość licznie występującymi zagłębieniami i rynnami polodowcowymi, rozmieszczonymi południkowo, z których największe wypełniają jeziora oraz mniejsze cieki wodne. Wokół jezior znajdują się pokryte lasami atrakcyjne tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Największe jeziora to: Głuszyńskie, Gopło, Czarny Bród, Chalno, Kamieniec. Z Jeziora Głuszyńskiego wypływa rzeka Zgłowiączka, będąca lewym dopływem Wisły. Największe kompleksy leśne znajdziemy na terenie gmin Piotrków Kuj. (885 ha) i Topólka (950 ha). Ogółem w powiecie jest 2500 hektarów lasów. Lesistość w powiecie kształtuje się na poziomie 4,2 %.

Powiat radziejowski jest dość ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez powiat przechodzi droga krajowa umożliwiająca połączenie z Poznaniem i Warszawą, a także drogi wojewódzkie umożliwiające dojazd w kierunku północnym: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk oraz południowym: Konin, Kalisz. Ważnym węzłem transportowym i komunikacyjnym jest przebiegająca przez powiat magistrala kolejowa biegnąca ze Śląska aż do Gdańska i Gdyni.

Poza Proszkownią Mleka w Piotrkowie Kujawskim na terenie powiatu brakuje dużych zakładów przemysłowych. Ważnym zakładem jest też Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Istniejące mniejsze firmy działają głównie w sektorze handlowo-usługowym.

Powiat radziejowski ma opracowaną Strategię Rozwoju do 2015 r. oraz Program Realizacji Strategii. Głównymi walorami powiatu są:
• Bardzo dobre warunki do produkcji rolniczej na większości obszaru powiatu,
• Wysoki poziom produkcji i kultury rolnej,
• Istniejące na znaczącej części obszaru powiatu walory turystyczno-rekreacyjne
w postaci jezior i okalających je lasów,
• Czyste środowisko przyrodnicze, w niewielkim stopniu zagrożone degradacją,
• Stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
• Korzystne położenie powiatu w sieci komunikacyjnej kraju, w pobliżu planowanych autostrad (A1 i A2) i w niedużej odległości od wiodących ośrodków rozwoju kraju – Warszawy, Poznania i Łodzi.

Powiat radziejowski współpracuje z niemiecką gminą Wahrenholz z którą ma podpisany Akt Partnerstwa.

  • autor: Marek Szuszman

ŻYWA LEKCJA HISTORII

 

      W dniu 3 lutego w Radziejowskim Domu Kultury odbyła się po raz kolejny "żywa lekcja historii" dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

      Temat dotyczył zakonów rycerskich i samarytańskich od średniowiecza do współczesności. Całe przedstawienie zaprezentowała Chorągiew Zaciężna Jacentego Ordowskiego z Gniewu. Kolejno przedstawiano początki i działalność poszczególnych zakonów, angażując w to przybyłą młodzież. Chorągiew zaciężna w sezonie letnim uczestniczy w różnych imprezach, festynach , inscenizacjach o charakterze historycznym. Na Kujawy przyjeżdżają jako rycerze Zakonu NMP zwanego potocznie krzyżackim, stają przeciw rycerzom polskim w organizowanym corocznie Jarmarku królewskim w Radziejowie oraz kolejnych edycjach Inscenizacji bitwy pod Płowcami.

Foto: Agnieszka Krygier

 

  • autor: Leszek Kalicki
  • -
  • -
  • -
  • -

                                           Lekcja Regionalizmu


      W radziejowskiej Książnicy mieści się Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw w której znajdują się liczne eksponaty przypominające bogatą historię Kujaw – m.in. zgromadzono kolekcje naczyń tzw. słynnego włocławskiego fajansu.
      Na zdjęciu Radosław Gąsiorowski, uczeń z Gimnazjum w Dobrem z podziwem przygląda się ręcznie malowanym naczyniom obiadowym w trakcie  odbywającej się żywej lekcji historii Miejskiej i Powiatowej  Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

  • autor: Tekst/Foto: Mirosław Kowalski
  • -

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka